Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Tävlingsbestämmelser volleyboll, remissrunda 2

Översynen av volleybollens tävlingsbestämmelser fortsätter. Du och din förening kan vara med och påverka!

Tävlingsbestämmelserna revideras varje år och nu är det alltså dags för volleybollens bestämmelser för säsongen 2024/25 att processas fram. Svensk volleybolls föreningar välkomnas att engagera sig i arbetet, som sker via dubbla remissförfaranden där rörelsen har möjlighet att tycka till och påverka.

Fram till den 30 september hade Svensk volleybolls medlemsföreningar möjlighet att inkomma med förändringsförslag till Tävlingsledningen (TL). TL sammanställde de inkomna förslagen samt arbetade fram förändringar som nu varit ute hos medlemsföreningarna på den första av sammanlagt två remissrundor.

I dokumentbanken under volleybolldokument finns föreningarnas yttranden samt förslag från Elitserieföreningen om införandet av en Elitlicens. Tävlingsledningens förändringsförslag finns inskrivna i det här dokumentet. Pdf, 605.3 kB. Nya adderingar och beskrivningar är understrukna, medan gamla är överstrukna.

För att underlätta översynen för dig som läsare sammanfattas några av förändringsförslagen här nedan:

§ 7 Försäkring för ledare, domare och funktionärer förtydligas.
§ 16 Förslag om ändring av antalet set i finaler på Junior-SM.
§ 37 Deadline införs för samarbete för individer som studerar på ex Niu.
§ 42 Supercupen införs.
§ 52 Låsta spelare införs även i Division 3.
§ 71 Förslag om att tillåta att s k tablets vid seriematcher
§ 83 Domartillsättning sammandragsserier.
§ 87 Förändring av Ungdoms-SM.
§ 124 Förtydligande om styrelsebeslut av Tävlingsbestämmelser.

Alltsammans skickas härmed ut på en andra remissrunda till medlemsföreningarna.

Transparens

Nu när remissrunda 2 går ut ligger bollen återigen hos volleyboll-Sverige, som fram till den 26 november kan vara med och tycka till om de föreslagna förändringarna. Yttrandena skickas in till tavlingsledningen@volleyboll.rf.se.

Yttranden som inkommer gällande Remiss 1 och 2 publiceras dokumentbanken i strävan efter största möjliga transparens.

Tidplan
- 30 september: Deadline för förändringsförslag från rörelse till Tävlingsledning.
- 16 oktober: Remissomgång 1 går ut till rörelsen.
- 9 november: Deadline för remissvar till Tävlingsledningen.
- 14 november: Remissomgång 2 går ut till rörelsen.
- 26 november: Deadline för remissvar till Tävlingsledningen.
- Beslut om volleybollens tävlingsbestämmelser för 2024/25 fattas av styrelsen under hösten 2023.

Här kan du läsa nuvarande tävlingsbestämmelser för volleyboll Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2023-11-15

Senast uppdaterad: 2023-11-15

Visa fler nyheter

Sponsorer