Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Volleyboll som gymnasieutbildning!

För dig som vill kombinera dina gymnasiestudier med en elitsatsning på volleyboll erbjuder Svenska Volleybollförbundet följande möjligheter:

  • RIG (Riksidrottsgymnasiet) i Falköping med plats för 54 volleyelever. Årligen antas ca 9 pojkar och 9 flickor som vill elitsatsa på volleyboll och/eller beachvolley. Klicka in på RIG Falköpings webbplats för mer information!

  • NIU-skolor (Nationellt godkända idrottsutbildningar) som har ett regionalt upptagningsområde. Mer information om NIU hittas här nedan!

Gemensamt för RIG och NIU är att de erbjuder en fantastisk möjlighet att kombinera studier med elitsatsning på volleyboll, men det finns även några skillnader:

  • RIG har riksrekrytering vilken innebär att man flyttar till Falköping (om man inte bor nära) och får inackorderingsstöd. På schemat står 15 timmar volleyboll och beachvolley i veckan. Utbildningen tar hand om helheten kring volleyboll, skola och boende. Man elitsatsar mot internationell karriär och spelar seriespel i föreningen RIG Falköping tillsammans med andra RIG-elever. I samband med ungdomsmästerskap spelar man med sin hemmaklubb.

  • NIU har lokal/regional antagning och är till för elever som bor kvar i hemkommunen (undantag finns). Om eleven inte bor på den aktuella NIU-orten så garanteras inte en förstahandmottagning utan eleven blir oftast mottagen i andra hand. Skolans schemalagda volleybollträning är cirka 4,5 timmar per vecka och satsningen ska rusta spelaren för en elitkarriär på nationell nivå eller högre. Utöver det tränar och spelar man även volleyboll i sitt klubblag, vilket gör att den totala träningsdosen ligger på omkring 9-11 timmar per vecka.

Det finns nu sju NIU-skolor som bedriver volleybollverksamhet:

Senast den 1 december året innan eleven börjar gymnasiet ska ansökan till RIG och NIU skickas in.

  • SÖK TILL RIG
    På RIG Falköpings webbplats finns information om hur du ansöker om plats.
  • SÖK TILL NIU
    Kontakta NIU-skolan eller besök dess hemsida (se länkar under rubriken "NIU-skolor med volleyboll") för att få information om hur du gör ansökan, då processerna kan skilja sig skolorna emellan. Observera att antalet platser är begränsade och du konkurrerar både med den idrottsliga antagningen och med ditt slutbetyg från nian. Det räcker alltså inte med att bli godkänd och uttagen för själva idrotten för att få en plats på en NIU-utbildning.

Sök till båda!
För elever i årskurs 9 kan det vara svårt att i ett tidigt skede bestämma sig för om och vart man vill söka. Rekommendationen är att ansöka till både RIG och NIU för att hålla alla dörrar öppna och för att på så vis låta beslut mogna fram.

Sponsorer