Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Dokumentbanken

På den här sidan hittar du Svenska Volleybollförbundets dokumentbank. Bland annat stadgar, verksamhetsinriktining, bestämmelser om ekonomi och tävling, policyer, ansvarsbeskrivningar och protokoll från förbundsstyrelsemöten.

Stadgar och verksamhetsinriktning

Ekonomiska bestämmelser

Årsmöte 2023

Riktlinjer och policyer

Ansvarsbeskrivningar och delegationsordning

Protokoll från förbundsstyrelsens möten

Här publiceras protokoll från ett år bakåt i tiden.

2024

2023

2022

RIG-/NIU-dokument

Övriga dokument

Sponsorer