Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Foto: Robert Boman

Arrangera tävling

Alla medlemsföreningar i Svenska Volleybollförbundet kan ansöka om att arrangera officiella, rankinggrundande tävlingar för seniorer, ungdomar och veteraner. På den här sidan har vi samlat information om de olika tävlingsnivåerna och hur föreningen ansöker om tävlingstillstånd.

ARRANGERA SWEDISH BEACH TOUR-TÄVLING

Kort om SBT-konceptet
Alla rankinggrundande turneringar på seniornivå i beachvolley ingår i Svenska Volleybollförbundets tävlingssystem och har samlingsnamnet Swedish Beach Tour (SBT). Konceptet inkluderar alla nivåer, från amatör till elit, och är utformat för att skapa hållbara, attraktiva och utvecklande tävlingar och arrangemang, för såväl spelare som arrangörer och andra aktörer.

"Stjärnsystem" markerar tävlingnivån
SBT liknar i mångt och mycket ett seriesystem med en tydlig utvecklingsstege för både deltagande spelare och arrangörer, där förväntningarna på arrangemanget stegras ju högre nivå det är på tävlingen. De olika tävlingsnivåerna särskiljs med stjärnor från 1-5, där antalet stjärnor markerar nivån på arrangemanget samt hur många rankingpoäng som delas ut. Ju fler stjärnor, desto högre nivå.

Utvecklas som arrangör
Tävlingssystemet möjliggör för föreningar att arrangera SBT-tävlingar på en nivå där man känner sig bekväm utan att behöva ta risker som känns för stora. Svenska Volleybollförbundet uppmuntrar och stöttar föreningar i att utveckla sin kompetens som arrangör och därmed klättra uppåt på tävlingssystemets arrangörsstege.

Kort om tävlingsnivåerna:

 • SBT 1-3*: SBT:s 1-3-stjärniga tävlingar utgör enklare breddarrangemang och ställer lägre krav på arrangören jämfört med elittävlingarna 4-5*. Att arrangera tävlingar på de här nivåerna är ett bra insteg och ger en god grund att utvecklas från för föreningar som i framtiden siktar på större evenemang.

 • SBT 4-5*: SBT:s 4- och 5-stjärniga tävlingar utgör elitnivåerna, både när det kommer till spelare och arrangemang. Musik/DJ, smyckad centercourt med läktare samt beachvolley på högsta svenska nivå skapar tillsammans en fantastisk idrottsupplevelse som lockar både ny publik och redan beachvolleyfrälsta att besöka evenemanget.

För mer information om respektive arrangemangsnivå, se handböckerna i dokumentbanken.

Ansök om SBT 1-3*
Säsongskalendern för nästkommande år planeras och fastställs under hösten/vintern varje år. Föreningar som vill arrangera tävlingar på nivåerna SBT 1-3* ska därför inkomma med ansökningar senast 30 november. När ansökningsperioden öppnar annonseras det här på volleyboll.se och ansökan ska då skickas in på anvisat sätt. Därefter görs ett tävlingsschema som kommuniceras till ansökande föreningar.

Frågor om ansökningsprocessen ställs till Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning (tl@volleyboll.se).

Ansök om SBT 4-5*
När det kommer till SBT:s elittävlingar påbörjas planeringen redan i september inför nästkommande sommar. Förening som vill arrangera tävling med den svenska beachvolleyeliten ska därför ta kontakt med ansvarig projektledare på Svenska Volleybollförbundet under hösten/vintern. Aspirerande arrangörer samspelar sedan med varandra och tillsammans med Svenska Volleybollförbundet för att skapa en så välfylld och attraktiv tävlingssommar som möjligt. Ambitionen är att ha ett klart elittourschema under första kvartalet varje år.

BARN- OCH UNGDOMSTÄVLINGAR

Barn som är under 15 år spelar miniorbeachvolley, som är indelat i två nivåer - Level 4 och Level 5. Ungdomar som är 15 och äldre spelar raninggrundande tävlingar, där rankingtabellen är samma som vid SBT 1*. Önskar er förening arrangera en tävling för barn eller ungdomar?

Ansökan samt frågor skickas till tl@volleyboll.se


Lottning slutspel

För SBT 3*-tävlingar och uppåt lottas slutspelet. Här finns instruktioner för hur man gör, och en lottningsfunktion för den som föredrar det. Både de manuella instruktionerna och den automatiska förutsätter att tävlingen har fyra grupper och att antingen 2 eller 3 lag från varje grupp går till slutspel.


Manuell lottning

För ett slutspel med 12 lag som kommer från fyra grupper (T.ex. en SBT 3-5* med 16 lag) gör följande:

 1. Sätt A1 och B1 i varsin kvartsfinal på olika sidor i trädet. Lotta sedan in C1/D1 i de övriga två kvartsfinalerna
 2. Lotta in tvåorna i åttondelarna. Tvåorna ska vara på motsatt sida sina ettor i trädet så att de möter sina ettor tidigast i final. Ex) A2 ska lottas in till åttondel 3 eller 4 om A1 är i kvart 1.
 3. Lotta in treorna i åttondelarna. Treorna ska hamna så att de inte kan möta sina ettor eller tvåor förrän tidigast i semi. Ex) Om A1 spelar kvart 1 och A2 spelar kvart 3 ska A3 lottas in till åttondelarna som leder till kvart 2 eller 4.
För ett slutspel med 8 lag som kommer från fyra grupper (T.ex. en SBT 3* med 12 lag) gör följande:
 1. Sätt A1 och B1 i varsin kvartsfinal på olika sidor i trädet. Lotta sedan in C1/D1 i de övriga två kvartsfinalerna
 2. Lotta in tvåorna i kvartsfinalerna. Tvåorna ska vara på motsatt sida sina ettor i trädet så att de möter sina ettor tidigast i final. Ex) A2 ska lottas in till kvartfinal 3 eller 4 om A1 är i kvart 1.

Automatisk lottning

Använd nedan för att automatiskt göra en lottning baserat på reglerna ovan.

Antalet lag till slutspel:


	
  
  

Sponsorer