Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Så söker föreningar kompensationsstöd för corona

Regeringen gav i mars besked om att ett stödpaket på 500 miljoner kronor avsätts för att kompensera idrottsrörelsen till följd av coronapandemin. Riksidrottsförbundet kommer nu med info om fördelningen av stödet och hur ansökningsprocessen går till.

Den 1 maj öppnar RF ansökan om kompensationsstöd för idrottsföreningar. Stödet är en del av regeringens stödpaket till idrottsrörelsen med anledning av coronakrisen. Syftet med kompensationsstödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att överleva och fortsatt kunna bedriva idrott och evenemang. Särskilt viktigt är att värna idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och ungdomsidrotten.

Resurserna ska i första hand kompensera för kostnader och förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och ungdomar. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte med idrottsanslaget.

I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras. Stöd kan även tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott, om föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad.

Så ansöker föreningen

Ansökan sker via Idrottsmedel i IdrottOnline. Ansökan öppnar 1 maj och avslutas 15 maj. Observera att förlorade intäkter eller merkostnader för föreningen under den aktuella perioden (12 mars till 30 juni) måste uppgå till minst 15 000 kr totalt.

Förening kan söka stöd för följande:

 • Evenemang och verksamhet, enligt nedanstående punkter, som föreningen ansvarar för och som påverkats ekonomiskt under perioden 12 mars till 30 juni 2020.
 • Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemang/verksamhet har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp.
 • Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för verksamhet och/eller evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik.
 • Uteblivna intäkter för föreningsverksamhet där intäkter för att delta tas in löpande. Exempelvis deltagarintäkter som banhyra, greenfeespel och lektionsverksamhet.

Förening kan inte få stöd för följande:

 • Ersättning för lön eller arvode.
 • Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal.
 • Verksamhet och evenemang där det inte förväntats någon intäkt eller att framtida verksamhet inte drabbas, till exempel inplanerade träningsläger som inte har ett budgeterat överskott eller logi- och resekostnader i samband med matcher som ställts in.
 • Föreningsdriven verksamhet och evenemang enligt bilaga 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där respektive specialidrottsförbund (SF) ansvarar för ansökan inom ramen för Kompensationsstöd till SF.

Förening måste redovisa följande:

 • Vilken verksamhet och vilka evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis styrelseprotokoll eller annan liknade källa.
 • Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och förväntade intäkter.
 • Vid ansökan om intäktsbortfall för verksamhet och evenemang måste budgeterade intäkter och förväntade kostnader samt tidigare års ekonomiska utfall av dessa bifogas med ansökan.
 • Eventuella minskade kostnader i verksamheten.
 • Eventuellt stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden.

Riktlinjerna är fastställda av RF:s generalsekreterare (GS) och utgår från det regelverk för kompensationsstödet som beslutats av Riksidrottsstyrelsen (RS).

För frågor om kompensationsstödet och ansökan, kontakta corona@rfsisu.se.

För tekniska frågor om till exempel inloggning i IdrottOnline, kontakta supporten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs mer på RF:s informationssida Länk till annan webbplats. och via länkarna nedan.
- Regelverk för Kompensationsstöd IF
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Bilaga 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter

Publicerad: 2020-04-24

Senast uppdaterad: 2020-04-24

Visa fler nyheter

Sponsorer