Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

FÖR ELEVEN

Foto: Johannes Nenne Larsson/Ateljé Änggatan

FÖRSÄKRING

Riksidrottsförbundet (RF) har i samarbete med Folksam tagit fram en olycksfallsförsäkring för riksidrottsgymnasierna. När elever deltar i resor och arrangemang anordnade av riksidrottsgymnasier har de också ett reseskydd som gäller både vid akut sjukdom och olycksfallskada.

RF bekostar olycksfallsförsäkringen för riksidrottsgymnasierna.

Folksam erbjuder också en vårdkostnadsförsäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som innebär att eleven vid skada eller sjukdom får bästa tänkbara konsultation, behandling, vård och rehabilitering. Den kan tecknas av respektive RIG och bekostas av respektive elev.

Vid intresse av att tecka vårdkostnadsförsäkringen, skicka ett mejl till birgitta.hermansson@falkoping.se och ange
1. Elevens namn och personnummer.
2. Nivå på försäkringen (Bas eller Bas+Extra)
3. Namn och adress för fakturan.

ANTIDOPING

Riksidrottsförbundet (RF) är riksidrottsgymnasiernas uppdragsgivare och RIG i Falköping stödjer självklart RF:s kamp mot doping.

Här informeras eleverna om riskerna med att använda sig av dopingpreparat, både via medveten doping och så kallad "misstagsdoping".

På RF:s hemsida, www.rf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns mer information om dopingproblematiken.

VID SJUKDOM

Vid sjukdom anmäler eleven detta till skolan Länk till annan webbplats. och till sin tränare. Elev som är sjuk flera dagar i sträck, gör förnyad sjukanmälan varje dag.

Elev som under dagen insjuknar och avbryter skolarbetet ska anmäla detta till mentor eller skolsköterska eller, om ingen av de nämnda träffas, till expeditionen på telefonnummer 0515-88 60 00.

Elev ska också alltid ta kontakt med sin vårdnadshavare som tillsammans med eleven avgör om vidare kontakt behöver tas med den allmänna sjukvården.

Aktuella telefonnummer till den allmänna sjukvården:

Vårdcentralen Oden, må-fre 08.00-17.00, telefon 0515-878 60, 0515-878 80.

Jourcentralen Mösseberg, lö-sö 11.00-17.00. 0515-878 91

Kärnsjukhuset Skövde har öppet dygnet runt. Där finns både jourcentral och akutmottagning.

Sjukvårdsrådgivningen, telefon 1177

Akut: Ring 112. Ambulans, polis, räddningstjänst och giftinformation.

Elev/vårdnadshavare kan också kontakta skolsköterskan Länk till annan webbplats. för rådgivning.

SVENSK IDROTTSHÄLSA

Appen SvenskIdrottshälsa

Alla RIG elever har automatiskt tillgång till RFs app SvenskIdrottshälsa. Eleverna behöver bara ladda ner appen och ha tillgång till BankId. Väl inne har man tillgång till bland annat psykolog, läkare och fysio.

Sponsorer