Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Nytt beslut angående klassning av spelare

Falkenbergs VBK har inkommit med en överklagan och en inhibition angående Tävlingsledningens beslut att klassa en av lagets spelare som internationell. Tävlingsnämnden har bifallit FVBK:s begäran om inhibition. Läs mer nedan.

Lördagen den 14 januari lämnade Falkenbergs VBK in en överklagan mot Tävlingsledningens beslut att klassa en av lagets spelare som internationell. Överklagan, som behandlas av Tävlingsnämnden,  innehöll också en inhibition om att den berörda spelaren ska klassas som nationell under tiden som ärendet handläggs.

Tävlingsnämnden har i dag, söndag, beslutat att bifalla FVBK:s begäran om inhibition. Den berörda spelaren kommer därmed klassas som nationell under tiden som ärendet handläggs.

Tävlingsnämnden kommer nu att utreda ärendet och fatta beslut. Tävlingsnämndens beslut kan inte överklagas inom Svenska Volleybollförbundet. Dock kan Förbundsstyrelsen eller berörd part begära att Tävlingsnämnden omprövar sitt beslut. Beslut fattade av Tävlingsnämnden kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

BAKGRUND

Fredagen den 13 januari fattade Tävlingsledningen beslut om att en spelare i Falkenberg ska klassas som internationell istället för nationell. Beslutet har väckt känslor och rest frågetecken hos många. Här kommer ett försök att förklara situationen.

I början av oktober fattade Tävlingsledningen beslut om att asylsökande av humanitära skäl kan betraktas som svenska spelare. En spelare i Falkenbergs VBK föll inom ramen för detta beslut, varpå hans status ändrades från internationell till nationell spelare.

Fredagen den 13 januari, tog Tävlingsledningen beslut om att spelaren i fråga åter ska klassas som internationell. Beslutet är fattat utifrån att spelaren fått uppehållstillstånd och att spelaren därmed inte längre är asylsökande.

Spelare som har uppehållstillstånd klassas, enligt praxis, som internationella spelare. Regeln omfattar samtliga lag och spelare som spelar i Svensk volleybolls seriesystem.

Viktigt att poängtera är att Falkenbergs spelare fortsatt får spela volleyboll i Elitserien. Skillnaden är att han nu räknas in i kvoten av internationella spelare. Paragraf 37 i Tävlingsbestämmelserna säger följande:

”En förening i Elitserien kan ha valfritt antal spelare med internationell transfer i laget. Lag i Elitserien och i kval till Elitserien måste ha minst tre spelare med Svenskt medborgarskap på spelplanen.”

Falkenberg har överklagat Tävlingsledningens beslut. Överklagan behandlas nu av den av årsmötet valda Tävlingsnämnden.

Tävlingsledningens sätt att hantera ärendet har mer att önska. Tävlingsledningen borde redan i oktober ha delgett Falkenberg information om att spelarens klassning kan ändras om han får uppehållstillstånd. Nu missade de att göra detta, vilket givetvis är beklagligt.

Fler nyheter

Publicerad: 2017-01-15

Senast uppdaterad: 2017-01-15

Visa fler nyheter

Sponsorer