Hoppa till sidans innehåll

Projektstöd IF 2019-2021


 
 
Projektstöd IF 2019-2021
Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningarna att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med riksidrottsförbundets Strategi 2025. Riksidrottsstyrelsen har identifierat tre övergripande områden som behöver prioriteras under 2020-2021 för att styra idrottsföreningarnas utveckling i riktning mot målen 2025. Följande områden är sökbara; få fler ungdomar i åldern 13-20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten, utbildade barn- och ungdomsledare i föreningarna och idrottssvaga områden. 
 
Svenska Volleybollförbundets medlemsföreningar kan ansöka om medel för att behålla ungdomar 13- 20 år inom idrotten. 
 
För varje ålderskull, efter elva år, minskar antalet medlemmar i ungdomsåren. Anledningen varför ungdomar slutar med idrott kan variera. Det går att peka på externa orsaker såsom att andra intressen tar över. Men en bidragande faktor är också idrottens struktur. Hur vi tränar och tävlar samt hur föreningskulturen är, påverkar i slutändan hur attraktiv idrottsrörelsen är för ungdomar att stanna kvar i. Från Svensk volleybolls sida ser vi positivt på denna möjlighet att rektytera ungdomar som slutat i andra idrotter. 
 
Målgrupp
Målgruppen ska vara ungdomar i åldern 13–20 år.
 
Inriktning
Projektstödet ska användas till att få föreningar att förändra sin kultur och struktur för att få målgruppen att stanna kvar i den organiserade idrotten. Genom att föreningarna ska kunna utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen, att anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta samt att utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
 
Projekt kan beviljas exempelvis för
 
Aktivitetstillfällen i anslutning till skoldagen, målgrupper 13-15 år resp 16-19 år. Görs kontinuerligt med minst 10 tillfällen per termin med minst ett tillfälle per vecka.
Lovaktiviteter för målgruppen. 
Skapa träningsgrupper anpassade så att killar och tjejer tränar och spela tillsammans.
Spel i Division 3. Gäller för lag där minst 70 % av spelarna är i ålderna för målgruppen. 
PopVolleyaktiviteter.
Vi rekommenderar flera föreningar att stasa på gemensamma projekt för att behålla ungdomar inom idrotten. I sådana projekt ska varje förening ansöka om sin del i projektet. Detta innebär att utbetalning kommer att göras till varje deltagande förening och att ingen förening får ta emot projektstöd och slussa medel vidare till övriga medverkande föreningar.
 
Svenska Volleybollförbundets medlemsföreningar kan ansöka om medel för utbildning av barn- och ungdomsledare:
 
Definition av aktivitetsledare:
En ledare som planerar och genomför den idrottsliga verksamheten för barn och ungdomar.
 
Målgrupp 
Målgruppen ska vara aktivitetsledare för barn och ungdomar. 
 
Inriktning 
Projektstödet ska användas till att jobba för att all barn- och ungdomsidrott ska ledas av utbildade aktivitetsledare.
 
Projekt beviljas för:
 
Grundkurs Kidsvolley, Level 1-3
Grundkurs Fyrmannavolleyboll, Level 4-7
Grundkurs Volleyboll
Temakurser
Grundkurs Beachvolley, steg 1
Fördjupningskurs Beachvolley, steg 2
När Svensk volleyboll bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.
Volleybollföreningar kan ansöka hos Riksidrottsförbundets Sisu distrikt för: 
 
Idrottssvaga områden.
Volleybollklubbarna kan ansöka om medel för att barn och ungdomar möjligheten att träna, tävla och engagera sig i en förening inte ska vara beroende av individens ekonomiska förutsättningar eller var man bor. 
Utveckla föreningsmiljöer så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande. 
Möjliggöra för volleybollförening att bedriva eller delta i idrottsövergripande projekt som involverar flera idrotter så som idrottsskolor eller organiserad spontanidrott för målgruppen.
Volleybollföreningar kan erhålla stöd för idrottsövergripande utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom idrottsgemensamma områden så som SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildning eller utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala utveckling.
Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom samtliga sökbara områden:
 
Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
Material för anpassning av idrottsytan ska leda till förändring av den idrottsliga verksamheten eller uppstart av verksamhet för en ny målgrupp. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
Individuella kostnader Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
Projektstöd IF söks, precis som tidigare idrottslyftet, via föreningens Idrottonline. 
 
För att ansökan om Projektstöd IF ska behandlas ska följande krav vara uppfyllda:
 
Föreningen är medlem i Svenska Volleybollförbundet.
Föreningen har skickat in sina årsmöteshandlingar till Svenska Volleybollförbundet. 
Föreningen har ansökt om LOK-stöd, kommunalt och statligt.
Föreningen licensierar samtliga spelare i föreningen.
Föreningen har rapporterat sina tidigare projekt på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid.
 
Uppdaterad: 28 DEC 2021 11:37 Skribent: Maria Wallén
E-post: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


 SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Götavägen 28
521 44 Falköping

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info