Hoppa till sidans innehåll
Foto: White Arkitekter

Framtidens idrottshall


Om Framtidens idrottshall
Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa. Sveriges fem största förbund för inomhusidrott; Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy-, och Volleybollförbundet, har tillsammans med White arkitekter, tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för ökad rörelserikedom och rörelseglädje för fler. Tillsammans vill vi verka för en bättre och mer jämlik folkhälsa! 

Projektet delfinansieras av Riksidrottsförbundet med stöd från White Arkitekters forsknings- och utvecklingsavdelning White Research Lab. 

Konceptet
Koncepthandlingen beskriver grundläggande värden och mål samt hur dessa kan omvandlas till en byggd miljö utifrån lokala behov. Kommuner och andra anläggningsägare ska kunna använda sig av hela eller delar av konceptunderlaget när de ska bygga eller upphandla en idrottshall. 

Konceptprogrammet har avstamp i dialoger och djupintervjuer med flera olika målgrupper, brukargrupper, intressenter och specialister. En extra viktig grupp har varit de huvudsakliga slutanvändarna av idrottshallarna; barn och ungdomar.

Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen.

Den har kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar där volymeffektivitet och flerfunktionalitet skapar värde för kommun, användare och byggaktör.

Läs hela rapporten om konceptprogrammet Framtidens idrottshall, här!

Lansering 1 september 2020
Tisdagen den 1 september 2020 lanserades konceptet i samband med ett direktsänt webbinarium till vilket över 1 000 föreningar, privata och offentliga aktörer samt andra intessenter hade anmält sig. Tillsammans med inbjudna gäster diskuterades behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta. 

Talade gjorde; Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet, Oliver Vanges, LOA-fonden Danmark och Jonnie Nordensky, projektledare Riksidrottsförbundet, Louise Didriksson, Niklas Singstedt, Rebecca Rubin, White.

Se en repris av webbinariet i sin helhet i spelaren nedan:

 

Webbinariets program:
09.00-09.05 – Inledning av moderator Moa Lindunger,White

09.05-09.20 – En nationell kraftsamling för ökad fysisk aktivitet för fler barn och unga, mot en jämlik folkhälsa. Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet

09.20-10.00 – Framtidens Idrottshall – presentation av arbetet med och resultatet av projektet Framtidens idrottshall. Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet samt Rebecca Rubin och Niklas Singstedt, White

10.00-10.10 – Frågor & paus 10.10-10.30 – The active individual in the center of the design process – motivations and how to integrate them in the built environment. Oliver Vanges, LOA-fonden.

10.30-10.50 – Rörelsefaktor – Hur planerar vi för idrott och rörelse i staden? Om arbetet med Rörelsefaktor, ett verktyg för att integrera fysisk aktivitet i planprocessen. Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet.

10.50-11.10 – Planeringsverktyg – stödjande fysiska livsmiljöer. Hur man skapar ett rörelserikt vardagsliv genom hållbar stadsplanering. Louise Didriksson, White

11.10-ca 11.25 – Avslutning – om nästa steg, samt fler frågor.

Länkar
Koncepthandlingen Framtidens Idrottshall

Kontakt
Daniel Glimvert, projektledare, This is a mailto link, tel. 08-699 64 90
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, This is a mailto link, tel. 08-402 26 08
Rebecca Rubin, processledare, This is a mailto link, tel. 076-639 47 73
Martin Kihlström, nationell förbundschef, Svenska Volleybollförbundet, This is a mailto link, tel. 070-258 23 32

Uppdaterad: 10 SEP 2020 14:01 Skribent: Svensk volleyboll
E-post: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


 SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info