Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Rapport från årsmötet 2024

Calle och Annika

Ett 40-tal föreningsrepresentanter, varav 26 röstberättigade ombud, deltog lördagen den 11 maj på Svenska Volleybollförbundets årsmöte, som genomfördes både fysiskt och digitalt.

 

Det fysiska mötet genomfördes i Quality Hotel Match i Jönköping parallellt med pågående Ungdoms-SM i volleyboll. 18 röstberättigade ombud deltog på plats, resterande digitalt. Att arrangera årsmöte i hybridformat har sina utmaningar, men mötesordförande Calle Tollén klarade det med bravur.

Till styrelsen omvaldes Rolf Bernro, Stockholm, och Matilda Wikander, Örebro, samtidigt som Stefan Sjögren, Göteborg och Anna Johanna Viking, Karlstad, nyinvaldes på två år. Jesper Bergström, Linköping, valdes i sin tur in som ledamot på fyllnadsval 1 år.

Ordförande Annika Sjöberg, Kungälv, Niklas Gustafsson, Stockholm, Inger Carstedt, Umeå, och Evelina Stenmark, Växjö, har samtliga 1 år kvar på sina mandatperioder och gör Svenska Volleybollförbundets styrelse komplett.

Presentationer av de nya styrelseledamöterna finns att läsa i valberedningens nomineringar.

Årsmötet säkerställde att sammansättningen av ledamöter i Svenska Volleybollförbundets förtroendevalda organ fortsatt är jämställd och med god geografisk spridning.

Flera omval i Svenska Volleybollförbundets grupper av förtroendevalda gjordes också i enlighet med valberedningens förslag.

Årsmötet tog ställning till förbundsstyrelsens båda propositioner gällande stadgeändringar samt reseutjämning, vilket röstades igenom.

Årsmötet tog även ställning till en motion gällande utveckling av Swedish Beach Tour, där det beslutades att bifalla styrelsens förslag på att avslå motionen, då denna fråga istället ska ingå i förbundets strategiarbete.

Tack till alla som deltog och engagerade sig!

Av årsmötet beslutad sammansättning av SVBF:s förtroendevalda organ
Förbundsstyrelsen:
Ordförande, Annika Sjöberg, Kungälv - 1 år kvar
Ledamot Niklas Gustafsson, Stockholm - 1 år kvar
Ledamot, Evelina Stenmark, Växjö - 1 år kvar
Ledamot, Inger Carstedt, Umeå - 1 år kvar
Ledamot, Jesper Bergström, Linköping (Fyllnadsval nyval 1 år)
Ledamot, Rolf Bernro, Lund (Omval 2 år)
Ledamot, Anna Johanna Viking, Karlstad (Nyval 2 år)
Ledamot, Stefan Sjögren, Göteborg (Nyval 2 år)
Ledamot, Matilda Wikander, Örebro (Omval 2 år)

Juridiska nämnden:
Ordförande, Jan Råssjö (Omval 1 år)
Ledamot, Ida Arvidsson (Omval 2 år)
Ledamot, Theo Biström (Omval 2 år)
Ledamot, Maria Andersson - 1 år kvar
Ledamot, Kristoffer Thiblin - 1 år kvar

Tävlingsnämnden:
Ordförande, Malin Byhlin (Omval 1 år)
Ledamot, Caroline Åhström (Omval 2 år)
Ledamot, Markus Collin (Omval 2 år)
Ledamot, Felix Ho - 1 år kvar
Ledamot, Marc Oscarsson - 1 år kvar

Revisorer:
Revisor, Magnus Hamberg, Parsells Revisionsbyrå (Omval)
Revisorsuppleant, Jan Hamberg, Parsells Revisionsbyrå (Omval)

Valberedningen:
Ordförande, Anneli Friborg (Omval 1 år)
Ledamot, Madeleine Hedenbergh
Ledamot, Markus Lampio 1 år kvar
Ledamot, Mats Porsklev (Omval 2 år)
Ledamot, Dejna Selimovic Kitusa (Omval 2 år)

Fler nyheter

Publicerad: 2024-05-11

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Visa fler nyheter

Sponsorer