Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Inbjudan till Förmöte 3 maj

Svenska Volleybollförbundet håller årsmöte i Jönköping lördagen den 13 maj. Som en förberedelse till det arrangeras även ett digitalt Förmöte den 3 maj kl. 19-21, till vilket representanter för medlemsföreningar och distrikt välkomnas att delta.

Under förmötet informeras om Svenska Volleybollförbundets verksamhetsinriktning, strategi 2025 och ekonomi. Det finns även möjlighet att diskutera och ställa frågor.

Klicka här för att ansluta till mötet! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fullständig möteslänk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDU0NDgyNjQtODc3MC00ODQxLWFmYzAtN2NiYWRkMmJkMjc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22%2c%22Oid%22%3a%22838c0f1f-51f5-4aa4-a0db-421449c3869d%22%7d

Om Årsmötet 2023

Svenska Volleybollförbundet håller årsmöte i Jönköping lördagen den 13 maj. Röstberättigade ombud och åhörare ska anmälas senast 5 maj till info@volleyboll.se. Mer information hittar du här!

Fler nyheter

Publicerad: 2023-04-28

Senast uppdaterad: 2023-04-28

Visa fler nyheter

Sponsorer