Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Organisationsförändringar - dags att lämna över

Nationell förbundschef Martin Kihlström lämnar Svenska volleybollförbundet i sommar.

- Det är rätt tid för mig att lämna över till någon annan, i ett läge då styrelsen genomför en organisationsförändring, säger Nationell förbundschef Martin Kihlström.

- Det har varit fyra spännande år där jag fått förmånen att tillsammans med personalen lyfta verksamheten på olika sätt. Exempelvis har antalet seriespelande lag ökat med 30%, omsättningen har ökat betydligt och ekonomin har stabiliserats – vi har blivit fler aktiva och nått nya sportsliga framgångar. Mest stolt för den här tiden är jag över att vi som team och som rörelse, tagit oss igenom en pandemi som till stora delar helt ändrade förutsättningarna för vår verksamhet, fortsätter Kihlström.

- För mig är Svensk volleybolls hjärta alla föreningar och aktiva som året runt bedriver aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna – eldsjälarna i föreningarna är riktiga hjältar, avslutar Martin.

Martin har varit en uppskattad chef och har utvecklat organisationen på flera olika plan. Administrationen har effektiviserats och digitaliserat vilket ger oss nya möjligheter. Ekonomin har stärkts och nya TV och stream-samarbeten gör att volleybollen når ut till fler än tidigare säger Annika Sjöberg, ordförande Svenska volleybollförbundet.

- Styrelsen har uppmärksammat att uppdraget för våra förbundschefer inte är hållbart i längden och vår personal känner inte att de räcker till trots hårt och lojalt arbete. Styrelsen har därför prioriterat att satsa på skapa ökade intäkter och ge bättre förutsättningar till en flexibel, effektiv och hållbar organisation. Förbundet kommer därför att ledas av en förbundschef, ett förslag som Martin Kihlström föreslog redan för två år sedan. Representanter från styrelsen har haft öppna och givande diskussioner med förbundsledningen de senaste dagarna för att på bästa sätt dra nytta av de framsteg som gjorts de senaste åren. Simon Dahl kommer att fortsätta som förbundschef för hela organisationen samt göra ytterligare rekryteringar längre fram, fortsätter Sjöberg.

- Jag vill på styrelsens vägnar rikta ett stort tack till Martin för hans insatser för Svensk volleyboll de här fyra åren, avslutar Sjöberg.

Kihlström kommer att göra en överlämning under våren och lämnar organisationen i sommar.

Fler nyheter

Publicerad: 2022-03-11

Senast uppdaterad: 2022-03-11

Visa fler nyheter

Sponsorer