Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Stopp för möjligheten att spela enstaka matcher

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget.

Idrottsförbund, föreningar, aktiva och ledare uppmanas säkerställa att verksamheten fullt ut genomförs i enlighet med de gällande rekommendationerna.

Enligt Folkhälsomyndighetens tidigare föreskrifter och allmänna råd bör föreningar avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för bland annat enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 och senare. Detta undantag hävs alltså nu från och med den 1 mars, till dess att smittläget förbättras.

Svenska Volleybollförbundets råd och riktlinjer för inomhussäsongen 2020/21 Länk till annan webbplats. korrigeras i enlighet med det nya beslutet så snart som möjligt och tidigast när Folkhälsomyndighetens föreskrifter uppdaterats.

Träning kan fortsätta

Barn- och ungdomar födda 2002 eller senare kan fortsätta träna enligt gällande föreskrifter och råd. Volleybollförbundet uppmuntrar att aktiviteter bedrivs utifrån varje arrangörs specifika förutsättningar samt inom ramen för gällande lagar, föreskrifter och rekommendationer. Olika råd och riktlinjer gäller dock för olika åldersgrupper. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter från den 6 februari 2021 gäller följande:

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare
För den som bedriver eller deltar i idrottsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare gäller att:

  • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus.
  • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt, eller på annat sätt undvika trängsel.
  • Avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar. 

Personer födda 2001 eller tidigare
Spelare födda 2001 och tidigare ska ej spela match. Träning inomhus kan för aktuell åldersgrupp bedrivas i de fall region, kommun och hallägare tillåter detta. Det är arrangörens och deltagarnas ansvar att löpande hålla sig uppdaterade på vad som gäller där de verkar. För den som arrangerar eller deltar i idrottsaktiviteter för personer födda 2001 eller tidigare gäller enligt Folkhälsomyndigheten att:

  • hålla avstånd till varandra,
  • inte dela utrustning med varandra,
  • när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  • undvika gemensamma omklädningsrum,
  • resa till och från aktiviteten individuellt, och
  • utföra aktiviteten i mindre grupper. 

Volleybollförbundets hållning

I tider där många känner oro blir idrotten extra viktig, inte minst för barn och ungdomar. Kompisarna, laget och föreningen skänker trygghet, samtidigt som glädjen som kommer av att röra på sig tillsammans bidrar till en mångsidig och aktiv tillvaro. Folkhälsomyndigheten har gång på gång slagit fast att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att barn och unga fortsätter att röra på sig.

Svenska Volleybollförbundet uppmuntrar därför att träningsverksamheten för barn- och ungdomar bedrivs utifrån varje förenings specifika förutsättningar samt inom ramen för gällande lagar, föreskrifter och rekommendationer.

Avslutningsvis vill vi betona det personliga ansvaret att skydda sig själv och andra. Varje förening ska vidta lämpliga åtgärder och anpassa sin verksamhet för att undvika smittspridning. Som rörelse fortsätter vi ta ansvar tillsammans, med det gemensamma målet att det så snart som möjligt ska gå att utöva vår älskade idrott som vanligt.

Svenska Volleybollförbundet fortsätter följa utvecklingen och står redo att göra nya anpassningar av verksamheten. Uppdateringar kommuniceras via volleyboll.se. Frågor ställs till info@volleyboll.se.

Fler nyheter

Publicerad: 2021-02-25

Senast uppdaterad: 2021-02-25

Visa fler nyheter

Sponsorer