Hoppa till sidans innehåll

Reglemente


Bestämmelser för Stockholm Volley Cup

Stockholm Volley Cup, är distriktets seriespel för ungdomar. Tävlingen är öppen för alla föreningar. Även för föreningar utanför Stockholm-Gotland VBF´s gränser.

Stockholm Volley Cup spelas med vissa undantag enligt Svenska Volleybollförbundets regler och tävlingsbestämmelser. I det PM som läggs ut som en nyhet inför varje tävling kan du läsa mer detaljerat om vad som gäller för respektive tävlingsklass.


Spelform


Kidsvolley serien med sammandrag i Stockhoms distrikt genomförs med totalt åtta deltävlingar, 3 på hösten och 5 på våren, där det sista spelas på sand.


Seedningstävling
Genomförs vid säsongens första tävling. Lagen väljer själv nivå (svart, röd, blå eller grön). Lagen seedas in i grupper baserat bl a på förra årets placeringar. Grupp- och slutspel inkluderat placeringsslutspel där alla placeringar spelas ut. Resultaten ligger till grund för den rankning/seedning som avgör gruppindelningen vid den deltävling som följer.

 

Deltävling
Varje grupp genomför gruppspel och ev. slutspel varje sammandrag. Sexlagsgrupper med två 3-lagsgrupper och slutspel prioriteras. Lagen är seedade lodrätt så att samtliga lag möter jämförbara motståndare. Tävlingsledningen gör spelprogram till varje tävling, samt sammanställer resultat och tabeller efter tävlingarna. Indelningen i grupper/serier baseras på rankningen efter varje deltävling. De högst rankade lagen spelar i Svart, de därefter spelar i Röd o s v.

 

Slutspel
Seedningen inför slutspelet baseras på rankningen efter sista deltävlingen i serien. Slutspelet genomförs som cup med en kvaldag och en finaldag. De sex högst rankade lagen spelar enbart finaldagen. Slutspelet om placeringarna 1-8 avgörs med s k  dubbel-eliminering där lagen ges en chans att gå vidare trots en förlust. Placeringarna från 9 och lägre spelas ut under kvaldagen. Normen är att detta sätt används om det är fler än 16 lag i tävlingsklassen. Avvikelser från detta kan ske om antalet lag är lågt eller onormalt högt.

 

Rankning
Segrande lag i den högsta serien (Svart) rankas som etta efter respektive tävling. Därefter rankas lagen i den ordning de placerat sig. Undantaget är att lag som vinner en division rankas före det lag som blir sist i divisionen ovan. Lag som uteblir från deltävling rankas ner sex placeringar. Ligger laget på sådan plats i rankningen att det inte går att flytta ner laget sex placeringar, flyttas laget ner så många placeringar som möjligt. Lag som inte meddelar sig om man uteblir efter att spelprogrammen är färdigställda tappar all rankning och placeras sist i rankningtabellen.

 

Spel med färre spelare i laget
I Volleyboll klasserna FP99 och FP97:
Lag som deltar vid sammandrag men inte uppfyller regeln om sex spelare på planen är tillåtna att delta på lika villkor som andra lag med ett undantag. Dessa lag får spela med s k hål-i-rotationen. Det innebär att den/de spelare som saknas roterar med och laget förlorar serverätten och motståndaren erhåller poäng när "hålet" kommer till serveplatsen.

I fyrmanna klasserna F03, P03 och F01, P01 är det tillåtet att delta med tre spelare. Dvs inget hål. Spel med två spelare är inte tillåtet

I Kidsvolleyklassen M05 är det tillåtet med 3 spelare.

 

Wild Card
Tävlingsledningen äger rätt att placera in lag i tävlingen på den plats de beräknas höra hemma på. Kan gälla lag som spelar vid enstaka tillfällen eller lag som anmäler sig till återstående serie eller av annan anledning behöver justera sin plats i seedningsordningen. Ansökan om Wild Card görs skriftligt hos tävlingsledningen (e-post).

 

Representation
Förening som deltar med fler lag i tävlingsklassen ska ge lagen ett tilläggsnamn. Förening med flera lag i samma tävlingsklass får disponera sina spelare valfritt. Vid tävlingarna får spelare enbart representera i ett lag. Spelarna har dock rätt att spela i alla tävlingsklasser han/hon är berättigad till. Samtliga spelare ska vara licensierade samt spelklara för sin förening, d v s lån från andra klubbar är förbjudet. Lag som spelar med icke spelklara spelare förlorar matcherna där dessa deltagit på walk-over.

 

Åldersdispens
Överåriga spelare kan medges dispens för spel. Ansökan ska vara skriftlig och spelarna är spelklara när de är utlagda på hemsidan.

 

Arrangemang/Arrangör
Lokalarrangör är ansvarig för sammandraget och skall ha en i förhand namngiven kontaktperson för tävlingen på plats. Den lokala tävlingsledningen ansvarar för att tillräckligt många funktionärer finns på plats för att tävlingen genomförs med kvalitet.

 

Inför varje deltävling ska
alla lag skicka e-post till tävlingsledningen senast torsdagen (onsdag inför slutspel) innan aktuell tävling och meddela om man kommer eller ej. Spelprogram görs under tordag eller fredag innan tävlingen och läggs därefter ut på hemsidan. Vid behov tar tävlingsledningen kontakt med lokalarrangören under fredagen för att meddela vilka lag som uteblir och eventuella förslag till ändringar i programmet. Uteblir lag med kort varsel sköter arrangerande förening omlottning. Vid eventuell omlottning ska seedningsordningen behållas. Gruppindelningen behålls (uppifrån) så långt som möjligt.

 

Resultat
Anslås i spelhallen löpande under tävlingens gång. Tävlingsledningen skickar inför varje deltävling ut spelprogram i form av Excelblad. Dessa används även för resultaten där resultaten ska följa den givna mallen. Excelbladet/en ska sedan skickas med e-post samma dag som tävlingen genomförs på. Protokoll, sammanställningar, spelarlistor e t c arkiveras av lokalarrangören 14 dagar efter att resultaten publicerats på internet.

 

Priser
Seriespelet avslutas med prisutdelningscermoni i samband med slutspelen. Medaljerna tilldelas de tre bästa lagen, och antalet medaljer bestäms av antalet spelare i träningsgruppen och inte i det enskilda laget. Pokaler tilldelas de tre bästa lagen.
 
Avgifter för Stockholm Volley Cup
Anmälningsavgifterna är fallande per åldersklass. Detta innebär att föreningar med fler lag får lägre avgift för varje extra lag man anmäler. Avgiften är satt per åldersklass, vilket innebär att både pojk- och flicklag ingår i det antal lag som föreningen anmäler och betalar för. Avgifterna faktureras i samband med seriestaren eller när lag efteranmäls. För avgifternas storlek hänvisas till inbjudan.

Uppdaterad: 08 AUG 2018 10:50 Skribent: Lasse Broström

UTBILDNINGSKALENDER

Utbildningskalendern

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje


Postadress:
Stockholm-Gotlands Volleybollförbund
c/o Svenska Volleybollförbundet, Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: stockholmgotlandsvbf...

Se all info