Hoppa till sidans innehåll

Tilläggsbestämmelser


Tilläggsbestämmelser 2007-2008 för StVBF

Dessa paragrafer beskriver de tillägg och förtydliganden av SVBFs tävlingsbestämmelser som gäller inom Stockholms distrikt. De följer SVBF vad gäller ordning på paragrafer (inom parentes).


1 Giltighet
Dessa bestämmelser gäller från och med 2007-07-01 och ersätter tidigare tilläggsbestämmelser för StVBF.

2 Tolkning
All tolkning av dessa tilläggsbestämmelser avgörs av StVBFs tävlingskommitté.

3 Allmänna bestämmelser

3:1 SDFs tävlingsverksamhet (16) och nationella serier (17)
StVBF administrerar tävlingar för både flickor/damer och pojkar/herrar i följande kategorier:
A) Distriktsmästerskap: Seniorer, Juniorer
B) Nationella serier: Division III och nedåt
C) Ungdomsserier: Pojkar U19/Flickor U19, Pojkar U17/Flickor U17
D) Ungdomsserier: Pojkar U15/Flickor U15, Pojkar U13/Flickor U13, Pojkar & Flickor U11
E) Övr ungdomsserier: Damjunior/Herrjunior U21
F) Övr tävlingar: Beachtävlingar, skoltävlingar, övriga turneringar

I kategori A-E får endast medlemsföreningar deltaga med lag. I kategori F får lag oavsett medlemskap deltaga. I kategori C-F får tävlingsledningen besluta om antal grupper och antal lag per grupp i respektive tävling. Tävlingsledningen beslutar även om tävlingsordning.

3:2 Walk over (25)
Tävlingsledningen får besluta om att tilldela förlust på walk over dels vid vägran att spela, dels då lag utan särskilda skäl inte infinner sig så att match kan spelas på utsatt matchdag eller senast fredagen efter ordinarie matchdag.
- I kategori A utesluts lag vid en lämnad/tilldelad walk over.
- I kategori B utesluts lag vid walk over i lagets sista match vid säsongsslut eller vid tre lämnade/ tilldelade förluster på walk over. Administrationsavgift motsvarande tre walk over uttages.
- I kategori C-F bestämmer tävlingsledningen det antal lämnade/tilldelade förluster på walk over som medför uteslutning.

3:3 Flyttning (27)
Matcher kan flyttas från sina ordinarie speldagar i följande fall:
- Om lagen är överens kan match flyttas till vardag i veckan före eller efter ordinarie speldag (d v s +/- fem dagar). Matcher i sista omgången måste dock tidigareläggas vid eventuell flyttning. Flyttningen skall meddelas tävlings-ledningen senast två veckor i förväg.
- Om lagen inte kommer överens kan match endast flyttas om särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl är om minst tre ordinarie spelare ur den normalt bästa uppställningen inte kan deltaga i matchen på grund av representation i högre officiell volleybolltävling eller sjukdom. Spelares sjukdom skall styrkas genom läkarintyg eller motsvarande.

Tävlingsledningen avgör om andra omständigheter kan anses vara särskilda skäl.

3:4 Beordrad flyttning ()
Tävlingsledningen får beordra flyttning av match vid speciella tillfällen utan att tillfråga berörda lag, om flyttningen sker mer än två veckor innan utsatt matchdag. Behöver matchen flyttas med kortare varsel än två veckor skall berörda lag tillfrågas.

4 Nationella serier/Representationsbestämmelser

4:1 Omfattning (60)
Distriktsserierna skall i möjligaste mån spelas med fem lag i varje serie.

4:2 Upp- och nedflyttning (63)
De lag som behöver flyttas ned för att skapa plats för ned- och uppflyttade lag, flyttas ned. Slutsegraren i varje division garanteras uppflyttning till nästkommande säsong. Därutöver erbjuds lag i den ordning de är kvalificerade överblivna platser.

4:3 Ledigblivna platser (66)
Kan ledigbliven plats inte besättas på föreskrivet sätt får tävlingsledningen utse lag som kan anses kvalificerat.

4:4 Anmälan till seriespel/avsägelse av plats (68)
Anmälan till seriespel sker på våren inför kommande säsong, datum fastställs av StVBF. För sent inkommen avsägelse av plats definieras som avhopp med påföljande administrationsavgift. Lag som inte ämnar deltaga i play off skall avsäga sig play off-plats senast tre vardagar före aktuell match. Resultatet blir walk over utan påförda kostnader.

4:5 Medaljer (74)
Seriesegrare i division 3 och nedåt på våren tilldelas en lagmedalj samt 13 medaljer. Medaljer erhålls ej i division kval serier.

4:6 Spel med icke spelklar spelare (124)
Lag i division 3 och nedåt som använder icke-spelklar spelare åläggs administrationsavgift enligt de ekonomiska tilläggsbestämmelserna. Sportslig bestraffning utfärdas ej om inte tävlingsledningen finner särskilda skäl därför.

4:7 Deltagande i reservlag (133)
För spelare från representationslag som ämnar deltaga i play off krävs av han/hon deltagit i minst hälften av reservlagets matcher under säsongen.

5 Funktionärer

5:1 Domartillsättning
Förste- och andredomare i kategori B skall ha domarlegitimation. I kategori B skall arrangör (hemmalag) tillsätta legitimerad andredomare, lägst klubbdomare/andredomarlicens. Förening får avsäga sig sin skyldighet att tillhandahålla andredomare vid hemmamatcher mot en avgift (se Ekonomiska tilläggsbestämmelser).

5:2 Utebliven domare (153)
5:2:1 Utebliven förstedomare
Om tillsatt förstedomare inte infinner sig skall tillsatt andredomare ersätta denne. Om ersättare med högre legitimation än tillsatt andredomare finns tillgänglig får denna med tillsatt andredomares samtycke döma som förstedomare.

5:2:2 Utebliven/obehörig andredomare
Förstedomaren beslutar i samråd med berörda lagkaptener om ersättare, om legitimerad ersättare för andredomare eller icke legitimerad om legitimerad ersättare inte finns att tillgå. Om andredomare saknas eller icke legitimerad och/eller licensierad andredomare dömt i en match där arrangören inte avsagt sig sin skyldighet, påförs administrationsavgift.

5:2:3 Utebliven andredomare och sekreterare
Om ersättare inte kan tillsättas varken för sekreterare eller andredomare spelas matchen med förstedomaren som sekreterare, om berörda parter är överens om detta.

5:2:4
Att matchfunktionärer saknas är inte ett giltigt skäl att ställa in matchen.

5:3 Domarnas klädsel (161)
I distriktsserierna ska domarna ha vita eller mörka byxor och vit eller blå tröja/skjorta. StVBFs domartröja rekommenderas.

5:3 Matchprotokoll (157)
I tävling i kategori C-F får förenklat matchprotokoll användas. Matchprotokoll skall föras vid varje match om förste-, andredomare eller sekreterare infunnit sig, även om inte matchen spelas.

6 Ekonomiska åtaganden

6:1 Administrationsavgift
I tävling i kategori A-B får tävlingsledningen påföra förening administrationsavgift dels vid walk over, dels vid varje tillfälle lag bryter mot gällande tävlingsbestämmelser (se Ekonomiska tilläggsbestämmelser 8§.)

6:2 Rätt att deltaga
Rätt att deltaga i StVBFs tävlingar i kategori A-E har endast skuldfri förening.

7 Ungdomsserier
För tilläggsbestämmelser gällande Stockholm Volley Cup, se Bestämmelser för Stockholm Volley Cup »
 

Uppdaterad: 20 DEC 2009 14:54 Skribent: Karin Gustavsson

Postadress:
Stockholm-Gotlands Volleybollförbund
c/o Svenska Volleybollförbundet, Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info