Hoppa till sidans innehåll

Ekonomiska bestämmelser


Ekonomiska bestämmelser 2007-2008 för StVBF

Dessa paragrafer beskriver de tillägg och förtydliganden av SVBFs bestämmelser som gäller inom Stockholms distrikt. De följer SVBF vad gäller ordning på paragrafer (inom parentes).


1 Giltighet
Dessa bestämmelser gäller från och med 2007-07-01 och ersätter tidigare ekonomiska tilläggsbestämmelser för StVBF.

2 Tolkning
All tolkning av dessa bestämmelser avgörs av styrelsen för Stockholms Volleybollförbund.

3 Traktamentesersättning (4)
Traktamentesersättning för uppdrag inom Stockholms distrikt utgår ej för personer boende inom distriktet.

4 Resekostnadsersättning (5)
Vid resa med kollektiva färdmedel utgår ersättning motsvarande kostnaden för erforderligt antal SL-kuponger. Bilresa ersätts med 18 kr/mil.
För domares resor vid dömning i distriktsserierna ska bilresa ersättas med 26 kr/mil.

5 Funktionärsarvoden (8)
Matcharvode i tävling administrerad av StVBF (kategori B) utbetalas som följer:

Förstedomare 300 kr
Andredomare (distriktsdomare el högre) 250 kr
Andredomare (klubbdomare) 200 kr

Utöver arvode har matchfunktionär rätt till reseersättning. Tidstillägg utgår ej. Tävlingsledningen äger rätt att besluta om annan ersättning än ovan då sammandragsform används och/eller i andra kategorier.
Beslut av StVBF 99-02-16: För matcher i distriktsserierna gäller följande: Om domare anländer mindre än 30 minuter före match äger arrangerande förening rätt att dra av 20% av den totala domarkostnaden för matchen, om inte berörda parter kommit överens om annat eller om särskilda skäl föranlett förseningen.

6 Anmälningsavgift (10)
Startavgifter i StVBFs tävlingar är:
Kategori A) 600 kr
Kategori B) Division III: 4000 kr, division IV: 3000 kr, division V-VI: 2250 kr, division V-VI: 1600 kr för nya föreningar
Kategori C) Förstalag: 1600 kr, andralag: 1200 kr, tredjelag 800 kr, fjärdelag osv: 400 kr *
Kategori D) Förstalag: 1200 kr, andralag: 800 kr, tredjelag: 400 kr, fjärdelag osv: 200 kr *
* = förstalag o s v per åldersklass

Vid övriga tävlingar äger tävlingsledningen rätt att besluta om storleken på startavgiften. Startavgiften betalas i samband med anmälan. Anmälan är inte giltig förrän startavgiften är betald.

I kategori B) faktureras en del av avgiften i samband med anmälan och en rörlig del i anslutning till seriestarten. I kategori C-D) faktureras anmälningsavgiften i anslutning till seriestarten.

7 Efteranmälningsavgift
Kan plats erbjudas efter anmälningstidens utgång uttages en efteranmälningsavgift enligt följande:
Kategori B) 200 kr
Kategori C) 100 kr
Kategori D) 50 kr

8 Administrationsavgifter (17)
Administrationsavgift kan påföras förening enligt följande:
- Utebliven, försenad el felaktig rapportering av matchresultat, första gången: 300 kr
- Utebliven, försenad el felaktig rapportering av matchresultat, andra gången och vidare: 500 kr
- Lämnad/tilldelad första wo (gäller ej vid lagets sista match före jul resp säsongsslut): 400 kr
- Lämnad/tilldelad andra och tredje wo (gäller ej vid lagets sista match före jul resp säsongsslut): 600 kr
- Wo i sista omgången före jul resp säsongslut: 800 kr
- Ersättning till föredomaren vid wo om 1) wo ej meddelats så att motståndarlag och domare infinner sig till match; 2) domaren skickar in matchprotokoll: 100 kr
- Icke licensierad andredomare vid hemmamatch: 200 kr
- Utebliven andredomare vid hemmamatch: 300 kr
- I övrigt åsidosatt tävlingsarrangemang eller missbruk av tävlingsbestämmelserna (beloppet fastställs av StVBF tävlingskommitté): 100-5000 kr
- Underlåtenhet av arrangör att fullgöra skyldighet att ställa upp med legitimerad andredomare: 500 kr/halvår
- Spel med icke spelklar spelare: 500 kr/spelare och match

Domare som tvingas skicka skriftlig påminnelse p g a försenad utbetalning av arvodet i div III och lägre har rätt att ta ut administrativ avgift om 100 kr. 


Uppdaterad: 01 APR 2010 13:33 Skribent: Karin Gustavsson

Postadress:
Stockholm-Gotlands Volleybollförbund
c/o Svenska Volleybollförbundet, Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info