Hoppa till sidans innehåll

Välkomna på Årsmöte

04 APR 2012 08:34
Föreningar i Östsvenska Volleybollförbundet bjuds till årsmöte i Idrottens Hus, Sportfältsvägen 3 i Uppsala den 21 april 2012 kl. 10.30. Inskrivning och kaffe från klockan 10.00.


  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:37

Östsvenskas Volleybollförbund vill bjuda in representanter från Er förening till distriktets årsmöte. Vid årsmötet får ni tillfälle att träffa styrelsen, påverka verksamheten, fatta beslut och ställa frågor.

Östsvenska volleybollförbundets styrelse tycker det är trevligt och viktigt om varje förening skickar representanter till årsmötet. 21 april spelas även DM i Uppsala. Information och anmälan till DM finns på www.uppsalavolley.com

 

Information kring formalia

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner tillhandahålls senast 14 dagar före mötet.

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd, som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1/1 - 31/12. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31/12 har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Volleybollförbundet samt de förpliktelser mot Östsvenska Volleybollförbundet som kan ha bestämts av årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

 

Anmäl dig senast 19 april via anmälningslänken här.

Inbjudan och ramprogram

Förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk ram 2013

Röstlängd till Årsmötet 2012

Förslag till arvoden och avgifter

Östsvenska VBF:s verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011

 

 

Välkomna!

 

 

 

Skribent: Hanna Wigertz Qvist

UTBILDNINGSKALENDER

Utbildningskalendern

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje


Postadress:
Östsvenska Volleybollförbundet
Svenska Volleybollförbundet, Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: anders.birgersson@vo...

Se all info