Hoppa till sidans innehåll

Välkomna på Årsmöte

07 FEB 2012 15:00
Föreningarna i Nordsvenska Volleybollförbundet bjuds till årsmöte i Liljaskolans matsal, Vännäs den 31 mars 2012 kl. 17.00.
Nordsvenska Volleybollförbundet styrelse tycker det är trevligt och viktigt om varje förening skickar representanter till årsmötet.
  • Skapad: 07 FEB 2012 15:00

Helgen den 31mars-1april kommer bli en mötesplats där aktiva, ledare och en massa volleyboll- och beachvolley människor kommer träffas, se till att komma till Vännäs!


Nordsvenska Volleybollförbundet vill bjuda in representanter från Er förening till distriktets årsmöte. Vid årsmötet får ni tillfälle att träffa styrelsen, påverka verksamheten, fatta beslut och ställa frågor. Vi håller till på scenen i turneringsmatsalen och börjar med gemensam middag.

Ramprogram:

16:30 Middag

17:00-17:30 Årsmöte

17:30-18:00 Tom Englén informerar om ny spelar- och ledarutvecklingsplan.

18:00-19:45 Säsongsplanering

 

Anmäl dig här senast den 26 mars!


Information kring formalia 

Föredragningslista för mötet jämte förvaltnings-, verksamhets- och revisionsberättelser, styrelsens förslag samt inkomna motioner tillhandahålls senast 14 dagar före mötet.

Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd, som har upprättats av förbundsstyrelsen att gälla för tiden 1/1 - 31/12. Röstlängden upptar de föreningar som senast den 31/12 har fullgjort sina stadgeenliga förpliktelser mot Svenska Volleybollförbundet samt de förpliktelser mot Nordsvenska Volleybollförbundet som kan ha bestämts av årsmötet.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. Rätt att inge motion har röstberättigad förening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

Verksamhetsberättelse

Förslag till föredragningslista

Röstlängd

Förslag till arvoden och avgifter

Förslag till verksamhetsinriktning med ekonomisk ram 2013

Valberedningens förslag

Skribent: Hanna Wigertz Qvist

TÄVLINGSPLANERING
2016/2017

UTBILDNINGSKALENDER

Utbildningskalendern

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

 

Postadress:
Nordsvenska Volleybollförbundet
Svenska Volleybollförbundet, Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: nordsvenskavbf@volle...

Se all info