Hoppa till sidans innehåll

Handbok för SBT 1* och 2*


Beachvolleybollen har i sitt tävlingssystem fem nivåer. Sedan sommaren 2021 ingår alla tävlingar i Swedish Beach Tour. Dessa är 5*, 4* (Elit) 3* (fd Challenger), 2*(fd Open Svart) och 1* (fd Open grön)

Handboken innehåller utdrag ur och hänvisningar till tävlingsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser samt riktlinjer, praxis och kommentarer. Handboken riktar sig både till arrangörsföreningar som de lag/spelare som tävlar.


Säsong
Beachvolley är en året runt idrott med två säsonger, utomhussäsong och inomhussäsong.

Nivåer av fd Open
Det finns två nivåer av fd Open, 1* (fd Grön) och 2* (fd Svart).

Arrangör Medlemsförening

Licenskrav Ja

Sanktion för Open
Sanktionsansökan görs av föreningarna och tävlingsledningen beslutar enväldigt om tilldelning av tävlingar.

Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet innan deadline för ansökan.

Under tävlingsveckor som innehåller andra helgdagar, exempelvis Nationaldagen, kan sanktion lämnas för ytterligare tävlingar.

Deadline för ansökan inför säsongen är sista november och tävlingsledningen fastställer samt publicerar det preliminära tävlingsprogrammet under januari månad.

Sanktionsansökningar som kommer in senare behandlas i mån av tid. Observera att det utgår dubbel sanktionsavgift enligt ekonomiska bestämmelser för dessa beviljade sanktioner.

Sanktionsavgift utgår enligt Ekonomiska bestämmelse. Dessa faktureras varje månad löpande.

Tävlingsledningen syftar påSvenska Volleybollförbundets tävlingsledning (TL) som nås på This is a mailto link

Tävlingsjury och lokal tävlingsledare
Se tävlingsbestämmelserna 

Kommentar: Tävlingsledare ska anges av arrangören i samband med ansökan om sanktion och information om telefon och e-postadress som visas på anmälningssidan. 

Nivå
Se tävlingsbestämmelserna 

Tävlingsklasser
Damer och herrar.

Tävlingsform
Se tävlingsbestämmelserna 

SBT 1* och SBT 2* är den lägsta nivån på rankinggrundande tävling. Tävlingarna spelas i två klasser; dam och herr. I herr och damklassen finns det två nivåer, grön och svart.

Arrangören beslutar antalet entrypoäng för sina respektive turneringar. Dvs det öppnas upp för att ha olika ingågsvärden för olika turneringar allt efter lokala behov.  Maxantal entrypoäng 60  Minimiantal entrypoäng 0 
Rekommenderad entrypoäng 40 Arrangören kommunicerar antalet entrypoäng för tävlingen dels genom cupsiten i profixio och dels genom att lägga antalet i namnet på tävlingen. Ex: SBT 1* 20. 

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”, dvs varken entrypoäng eller rankingpoäng har betydelse..

Vinnare av SBT 2* kan ha en garanterad plats på SBT 3*kommande tävlingsvecka. Vilka 2* som genererar 3*plats anges i säsongskalender. Om det vinnande laget kommer in på entrypoäng eller inte anmäler sig går garantiplatsen till förlorande finallag Kvalplatsen är till en specificerad Challenger nästkommande helg och gäller under TP 4 - TP 14.

Tävlingsperioder (TP)
En tävlingsperiod är en del av säsongen och året är indelat i 16 TP. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs.

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma TP om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas in i rankingen.

Ledighet på grund av graviditet
Se tävlingsbestämmelserna

Kommentar:
Ansökan om frysta poäng görs via e-post ställd till This is a mailto link. Beslutet skickas ut via e-post.

Spelare som har frysta poäng visas i rankingtabellen med en asterix. Asterix kommer upp i samband med att rankingen uppdateras efter den Tävlingsperiod som beslutet om ledighet togs. Exempel: Beslut tas om att ledighet startar TP2, då visas detta i samband med övergången till TP 3.

Rankingpoäng
Rankingskalorna hittar ni i sin helhet här: https://www.volleyboll.se/Omoss/Dokument/

Spelare som felaktigt deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell tävlingsperiod.

 

Anmälningstider

Deadline på SBT 2* och 1* är onsdag innan tävling klockan 22.00.

Anmälan till tävling

Anmälningar till samtliga rankinggrundande tävlingar görs i FX.

Varje tävling är klickbar i säsongskalendern. Där finns information om tävlingen och länk till själva turneringen. Väl där loggar man in.

Efter att ha valt förening och därefter tävlingsklass kommer alla föreningens spelare upp på en lista. Spelare med giltig licens kan då enkelt välja sig själv och en licensierad partner i den egna eller i en annan medlemsförening. Spelare utan licens är inte klickbar och kan då inte heller anmälas till tävling. Spelaren kontaktar sin förening för registreringen av licensen.  

Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är korrekt anmält.

Giltig anmälan

Arrangerande förening ska kommunicera deadline för betalning av anmälningsavgiften i sin tävlingsinformation. Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast två dagar efter deadline för anmälan om inget annat angivits i tävlingsinformationen. Arrangerande förening har rätt att ta ur lag ur startfältet som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. 

Information om:

Avanmälan, dubbla anmälningar, partnerbyte, wild Card och seedning hittar ni i tävlingsbestämmelserna.

Reservplats

För spelare som är anmäld till 3* och 1* eller 2* samma tävlingshelg och står på reservplats till 3* gäller:

  • Förändringar efter fastställt startfält på 3* som innebär att reservlag kommer in på aktuell 3* har spelare rätt att delta på 1 eler 2* samma helg.

På 1* och 2* ska anmälningsordningen följas när reservlag ska tas in i turneringen.

Efteranmälningar

Arrangören avgör om man kan ta emot anmälningar efter att anmälningstiden gått ut. Det är ett krav på att arrangören lägger in efteranmälningar i det administrativa systemet så att de syns i anmälningslistan.

Lag som är anmälda innan anmälningstiden gått ut kan inte hamna utanför startfältet p g a att anmälningstiden förlängts.

Antal lag per bana
Utgångläget är att fyrlagsgrupper ska genomföras på en bana medan trelagsgrupper kan dela banor med annan trelagsgrupp. Trelagsgrupp kan även delas upp på flera banor.

Undantag är tillåtna men ska finnas med som övrig information vid sanktionsansökan.

Matcher
Samtliga matcher spelas i bäst av tre set enligt de officiella reglerna för Beachvolley. 

Matchstarter/tid mellan matcher
Tid mellan matcher ska vara så effektiv som möjlig och rekommendationen är att den kommande matchen ska starta 5 minuter efter inslagen matchboll i matchen innan på samma bana. Innebär att lagen ska vara uppvärmda och klara för inspike.

När ett lag har dömt matchen innan sker en viss anpassning. Vid tävling då två grupper delar plan ska 5 minuter alltid kunna hållas.

Rekommenderat är att matchstarterna ligger med 50 minuters intervall.

Gruppspel
Antalet lag per grupp är i utgångsläget fyra. Innebärandes att lagen får tre stycken matcher i gruppspelet.

Är antalet lag sådant att det inte är delbart med fyra spelas en eller flera grupper med tre lag.

Grupper om tre lag spelar enligt de officiella reglerna medan fyrlagsgrupper kan genomföras i bäst av tre set till 15, vilket av arrangören ska kommuniceras ut via webben. Vid spel till 15 byter lagen sida vid var femte spelade poäng samt att det inte förekommer någon teknisk time-out. 

Den rekommenderade spelnyckeln för Open tävlingar är:

Fyrlagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 2

Lag 4

Lag 1

2

1

Lag 1

Lag 3

Lag 4

3

2

Lag 3

Lag 4

Lag 2

4

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

5

3

Lag 1

Lag 4

Lag 2

6

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

Kommentar:
Fördel med denna spelnyckel är att det lägst rankade laget enbart behöver döma en gång (lag 3 dömer första slutspelsomgången).  

Trelagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 3

Lag 1

Lag 2

2

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

3

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

 

För arrangörerna finns fullt stöd i programvaran för att skapa gruppspelschema.

Kommentar: Lathund för gruppspelet.  

Slutspel
Till Openslutspel går de två bäst placerade lagen i varje grupp. Vilken nivå (åttondelsfinaler, kvartsfinaler osv) som slutspelen startar på beror på antalet grupper.  

Arrangören ska vid det tekniska mötet kommunicera ut enligt vilka principer som domaruppdragen i slutspelet delas ut.

Det finns stöd i programvaran för att skapa slutspel genom att man väljer ett fördefinierat slutspel beroende på antalet grupper i tävlingen.

Kommentar: Lathund för slutspelet.


Protest angående spelregler och domslut

Se tävlingsbestämmelser 

Kontroll utrustning och spelområde
Se tävlingsbestämmelser 

Licensiering
Se tävlingsbestämmelser 

Föreningarna licensierar sina spelare genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller. Föreningen ansvarar för att spelaren uppfyller kraven för licensiering. Alla licenserade spelare publiceras på spelklarlista på hemsida.

Arrangören kan ta in spelare utan licens i tävlingen. De rankingpoäng som spelaren, utan licens, tagit i mellanperioden mellan tävlingstillfället och att licensen är klar faller ut efter att spelaren hamnat på spelklarlista.

 

Övergångar
Se tävlingsbestämmelser 

Övergångsavgiften faktureras den nya föreningen löpande i enlighet med de ekonomiska bestämmelserna.


Domararvode

Se tävlingsbestämmelser 


Osportsligt uppträdande
Se tävlingsbestämmelser 

Prisbord
Det finns inga definierade krav på priser men de två högst placerade lagen premieras. Arrangörsförenings kommunicerar om det är prispengar i tävlingen.

Uppdaterad: 06 APR 2020 10:58 Skribent: Svensk Volleyboll
E-post: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info