Hoppa till sidans innehåll

Handbok för Challenger


För att ge så bra förutsättningar som möjligt vid en Challengertävling har Svenska Volleybollförbundet tagit fram denna handbok.

Målsättningen är att handboken skall innehålla den information som arrangerande förening och de lag som ska spela behöver. Innehåller utdrag ur och hänvisningar till Tävlingsbestämmelser och Ekonomiska bestämmelser samt riktlinjer, praxis och kommentarer.


Säsong

Beachvolley är en året runt idrott med två säsonger, utomhussäsong och inomhussäsong.


Arrangör 
Medlemsförening


Licenskrav
Ja


Rankingpoäng
Ja


Sanktion för Challenger
Sanktionsansökan görs av föreningarna och tävlingsledningen beslutar enväldigt om tilldelning av tävlingar.

Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet innan deadline för ansökan.

Kriterierna för Challenger är att det, under en tävlingshelg, ska vara högst två (2) Challenger.

Deadline för ansökan inför säsongen är sista november och tävlingsledningen fastställer samt publicerar det preliminära tävlingsprogrammet under januari månad.

Själva ansökan om sanktion görs i FX och manual för detta finns här

Sanktionsavgift utgår enligt Ekonomiska bestämmelse. Dessa faktureras löpande.


Tävlingsledningen
syftar på Svenska Volleybollförbundets Tävlingsledning.


Tävlingsjuryn
syftar på arrangörsföreningens grupp som fattar beslut under tävlingen och inkluderar den lokala tävlingsledaren.


Tävlingsform

Challenger är nivån mellan Open och Swedish Beach Tour.

Spelas med dam- och herrklass.

Standard är 12 lag per tävlingsklass som genomförs under en dags spel. Tävlingarna kan genomföras med färre lag än 12. Dispens kan sökas för spel med fler lag.

Tävlingarna spelas i form av gruppspel enligt fastställd mall med tillhörande slutspel enligt cupmodell. Dispens för annat upplägg än den fastställda mallen kan inte lämnas.

Maximalt kan två Challenger per tävlingsklass erhålla sanktion per tävlingsvecka.

Tävlingarna spelas i form av gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell.

I gruppspelet används ormen och ingen lottning sker, arrangören gör om seedningen om något lag inte kommer till spel.

Efter gruppspelet: Ettorna i grupp 1 och 2 hamnar övre respektive undre delen av slutspelsstegen. Ettorna från grupp 3 och 4 lottas in i övre respektive undre delen av slutspelsstegen. Tvåorna vars ettor är i undre delen av slutspelsstegen lottas in i den övre slutspelsstegen och vice versa.

 

 

 lag

 grupp

 

 

 

 

gruppmatcher

banor

6

2

3

3

 

 

6

1-2

7

2

3

4

 

 

9

2

8

2

4

4

 

 

12

2

9

3

3

3

3

 

9

2-3

10

4

3

3

2

2

10

2-3

11

4

3

3

3

2

11

3-4

12

4

3

3

3

3

12

4 / 2

16

4

4

4

4

4

24

4

 

6 lag

 

Gruppschema

 

Slutspel

         

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Semi

Final

       

1

1

1-5 (4)

4-1 (5)

5-4 (1)

1:a-2:a

V-V

       

2

2

2-6 (3)

3-2 (6)

6-3 (2)

1:a-2:a

         

3

                   

4

                   

5

                   

6

                   
                     

Default gruppschema, 3 lag

               

1-3 (2)

2-1 (3)

3-2 (1)

               
                     
                     

7 lag

 

Gruppschema

       

Slutspel

   

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Match 5

Match 6

Semi

Final

 

1

1

1-5 (4)

4-1 (5)

5-4 (1)

     

1:a-2:a

V-V

 

2

2

3-7 (2)

2-6 (7)

6-7 (3)

3-2 (6)

2-7 (6)

6-3 (7)

1:a-2:a

   

3

                   

4

                   

5

                   

6

                   

7

                   
                     

Default gruppschema, 3 lag

               

1-3 (2)

2-1 (3)

3-2 (1)

               
                     

Default gruppschema, 4 lag

               

2-4 (1)

1-3 (4)

3-4 (2)

2-1 (3)

1-4 (3)

3-2 (4)

         
                     
                     

8 lag

 

Gruppschema

       

Slutspel

   

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Match 5

Match 6

Semi

Final

 

1

1

4-8 (1)

1-5 (8)

5-8 (4)

4-1 (5)

1-8 (5)

5-4 (8)

1:a-2:a

V-V

 

2

2

3-7 (2)

2-6 (7)

6-7 (3)

3-2 (6)

2-7 (6)

6-3 (7)

1:a-2:a

   

3

                   

4

                   

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   
                     

Default gruppschema, 4 lag

               

2-4 (1)

1-3 (4)

3-4 (2)

2-1 (3)

1-4 (3)

3-2 (4)

         
                     
                     

9 lag

 

Gruppschema

 

Slutspel

         

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Kvart

Semi

Final

     

1

1

1-7 (6)

6-1 (7)

6-7 (1)

1:a-2:a

1:a-V

V-V

     

2

2

2-8 (5)

5-2 (8)

8-5 (2)

2:a-2:a

1:a-V

       

3

3

3-9 (4)

4-3 (9)

9-4 (3)

           

4

                   

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   
                     

Default gruppschema, 3 lag

               

1-3 (2)

2-1 (3)

3-2 (1)

               
                     
                     

10 lag

 

Gruppschema

 

Slutspel

         

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Kvart

Semi

Final

     

1

1

1-9 (8)

8-1 (9)

9-8 (1)

1:a-2:a

1:a-V

V-V

     

2

2

2-10 (7)

7-2 (10)

10-7 (2)

2:a-2:a

1:a-V

       

3

3

3-6 ()

               

4

4

4-5 ()

               

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   

10

                   
                     

Default gruppschema, 3 lag

               

1-3 (2)

2-1 (3)

3-2 (1)

               
                     

Default gruppschema, 2 lag

               

1-2 ()

                   
                     
                     

11 lag

 

Gruppschema

 

Slutspel

         

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Kvart

Semi

Final

     

1

1

1-9 (8)

8-1 (9)

9-8 (1)

1:a-2:a

1:a-V

V-V

     

2

2

2-10 (7)

7-2 (10)

10-7 (2)

2:a-2:a

1:a-V

       

3

3

3-11 (6)

6-3 (11)

11-6 (3)

           

4

4

4-5 ()

               

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   

10

                   

11

                   
                     

Default gruppschema, 3 lag

               

1-3 (2)

2-1 (3)

3-2 (1)

               
                     

Default gruppschema, 2 lag

               

1-2 ()

                   
                     
                     

12 lag

 

Gruppschema

 

Slutspel

         

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Kvart

Semi

Final

     

1

1

1-9 (8)

8-1 (9)

9-8 (1)

1:a-2:a

V-V

V-V

     

2

2

2-10 (7)

7-2 (10)

10-7 (2)

1:a-2:a

V-V

       

3

3

3-11 (6)

6-3 (11)

11-6 (3)

1:a-2:a

         

4

4

4-12 (5)

5-4 (12)

12-5 (4)

1:a-2:a

         

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   

10

                   

11

                   

12

                   
                     

Default gruppschema, 3 lag

               

1-3 (2)

2-1 (3)

3-2 (1)

               
                     
                     

16 lag

 

Gruppschema

       

Slutspel

   

Seedning

Grupper

Match 1

Match 2

Match 3

Match 4

Match 5

Match 6

Kvart

Semi

Final

1

1

8-16 (1)

1-9 (16)

9-16 (8)

8-1 (9)

1-16 (9)

9-8 (16)

1:a-2:a

V-V

V-V

2

2

7-15 (2)

2-10 (15)

10-15 (7)

7-2 (10)

2-15 (10)

10-7 (15)

1:a-2:a

V-V

 

3

3

6-14 (3)

3-11 (14)

11-14 (6)

6-3 (11)

3-14 (11)

11-6 (14)

1:a-2:a

   

4

4

5-13 (4)

4-12 (13)

12-13 (5)

5-4 (12)

4-13 (12)

12-5 (13)

1:a-2:a

   

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   

10

                   

11

                   

12

                   

13

                   

14

                   

15

                   

16

                   
                     

 

Samtliga lag ska seedas efter sina entrypoäng enligt särskild seedningsmall.

Challenger som är kvalificerande till Swedish Beach Tour, se tävlingsbestämmelser §14.

 

Tävlingsperioder (TP)
En tävlingsperiod är en del av säsongen. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs. Året är indelat i 15 tävlingsperioder.

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma tävlingsperiod om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas.

Sverigerankningen uppdateras efter varje tävlingsperiod och publiceras på webben.

Tävlingsvecka
En tävlingsvecka innehåller samtliga tävlingar under en kalendervecka med start måndag och avslutning söndag. Då måndag är en helgdag hör den aktuella måndagen till föregående tävlingsvecka.

Under en tävlingsvecka kan en spelare endast delta på en nivå; Swedish Beach Tour, Challenger eller Open. Det är möjligt för en spelare att delta i flera Open tävlingar under samma tävlingsvecka men inte på samma dag.

Undantag är från regeln är:

  • Ungdomstävlingar
  • Veterantävlingar
  • Mixedtävlingar
  • Internationella tävlingar

Kommentar: se under rubriken Reservlag.


Ledighet på grund av graviditet

Se tävlingsbestämmelserna §23

Kommentar: Ansökan om frysta poäng görs via e-post ställd till This is a mailto link. Beslutet skickas ut via e-post.

Spelare som har frysta poäng visas i rankingtabellen med en asterix. Asterix kommer upp i samband med att rankingen uppdateras efter den Tävlingsperiod som beslutet om ledighet togs. Exempel: Beslut tas om att ledighet startar TP2, då visas detta i samband med övergången till TP 3.


Rankingpoäng

Rankingskalorna hittar ni i sin helhet här: https://www.volleyboll.se/Omoss/Dokument/

Spelare som felaktigt deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell tävlingsperiod.

Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng.


Anmälan till tävling
Anmälningar till samtliga rankinggrundande tävlingar görs via säsongskalendern i FX.

Varje tävling är klickbar i säsongskalendern. Där finns information om tävlingen och länk till själva turneringen. Väl där loggar man in.

Efter att ha valt förening och därefter tävlingsklass kommer alla föreningens spelare upp på en lista. Spelare med giltig licens kan då enkelt välja sig själv och en licensierad partner i den egna eller i en annan medlemsförening. Spelare utan licens är inte klickbar och kan då inte heller anmälas till tävling. Spelaren kontaktar sin förening för registreringen av licensen.  

Sista tid för anmälan på Challengernivå är måndag innan tävlingen klockan 22.00.


Deltagande

Vid anmälan gäller entrypoäng för att komma in på tävlingarna. De 5 bästa resultaten från de senaste 10 tävlingsperioderna före aktuell tävlingsperiod räknas för lagets båda spelare. Läs mer i tävlingsbestämmelser §12.

I arrangörens tävlingsinformation framgår hur många lag per klass som tävlingen som mest kan innehålla. Arrangörerna av tävlingarna får stöd via FX och genom att ange antalet lag i tävlingen fås startfältet respektive reservlag fram.

Arrangerande förening och de anmälda lagen kommunicerar med varandra för att missförstånd ska undvikas.

Startfält
Startfältet ska senast presenteras;  

  • Challenger *    Onsdag samma vecka som aktuell tävling

*På challenger ska eventuella wild cards finnas med i startfältet när det presenteras

Arrangerande förening har rätt att ta ur lag ur startfältet som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. 

Reservlag
För spelare som är anmäld till Challenger och Open samma tävlingshelg och står på reservplats till Challenger gäller:

  • Förändringar efter fastställt startfält på Challenger som innebär att reservlag kommer in på aktuell Challenger har spelare rätt att delta på Open samma helg.


Information om:

Avanmälan, dubbla anmälningar, partnerbyte, wild Card och seedning hittar ni under§ 6 i tävlingsbestämmelserna.  


Matcher

Samtliga matcher spelas i bäst av tre set enligt de officiella reglerna för Beachvolley. 


Gruppspel

Tävlingar med fyrlagsgrupper lag kan genomföras i bäst av tre set till 15, vilket arrangören meddelar via sin webb.

Vid spel till 15 byter lagen sida vid var femte spelade poäng samt att det inte förekommer någon teknisk time-out.

Tid mellan matcher ska vara så effektiv som möjlig och den kommande matchen ska starta senast 5 minuter efter inslagen matchboll. Innebär att lagen ska vara uppvärmda och klara för inspike.

När ett lag har dömt matchen innan sker en viss anpassning. Vid tävling då två grupper delar plan ska 5 minuter alltid kunna hållas.

Gruppspelet planeras med start var 50:e minut. 

För arrangörerna finns stöd i programvaran för att skapa spelschema.  


Slutspel

Tävlingen avgörs med kvartsfinaler, semifinaler och final. Totalt tre omgångar. Tid mellan matchstarterna planeras med 60 minuter.

Slutspelet ska lottas och lottningen sker efter att samtliga gruppspelsmatcher är genomförda. När val av mall är gjord skapar arrangören slutspel i programvaran.  


Protest angående spelregler och domslut
Se tävlingsbestämmelser §35.


Tävlingsjury

Se tävlingsbestämmelser §27.

Kommentar: Tävlingsledare ska anges av arrangören i samband med ansökan om sanktion och information om telefon och e-postadress visas på anmälningssidan. 


Kontroll utrustning och spelområde
Se tävlingsbestämmelser §29.


Licensiering

Se tävlingsbestämmelser §16.

Föreningarna licensierar sina spelare genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller. Föreningen ansvarar för att spelaren uppfyller kraven för licensiering. Alla licenserade spelare publiceras på spelklarlista på hemsida.

Arrangören kan ta in spelare utan licens i tävlingen. De rankingpoäng som spelaren, utan licens, tagit i mellanperioden mellan tävlingstillfället och att licensen är klar faller ut efter att spelaren hamnat på spelklarlista.


Övergångar

Se tävlingsbestämmelser §10.

Övergångsavgiften faktureras den nya föreningen i enlighet med de Ekonomiska bestämmelserna.


Matchprotokoll

Se tävlingsbestämmelser §28


Resultat

Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska arrangören använda programvaran för att redovisa matchresultat och slutresultat.

Resultaten från tävlingen bör läggas ut löpande, minst en gång per timme, under tävlingen via webb.

Inom 60 minuter, efter avslutad tävling,  arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt.

För brister i rapporteringen, som försenar resultat och ranking, utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.


Dispenser från Tävlingsbestämmelserna
Se tävlingsbestämmelser §31.


Domartillsättning

Se tävlingsbestämmelser §32.


Domararvode

Se tävlingsbestämmelser §33.


Osportsligt uppträdande
Se tävlingsbestämmelser §36.


Prispengar

Se tävlingsbestämmelser §37.

Arrangörsförenings kommunicerar om det är prispengar i tävlingen.

 

 

Uppdaterad: 06 APR 2020 09:44 Skribent: Svensk Volleyboll

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info