Hoppa till sidans innehåll

Handbok för Open 2015


Gäller 2015-01-01 - 2015-12-31

Beachvolleybollen har i sitt tävlingssystem tre nivåer. Swedish Beach Tour, Challenger och Open. Denna manual handlar om Opennivån och är tänkt att vara ett uppslagsverk där det som gäller för Open är samlat.

Handboken innehåller utdrag ur och hänvisningar till tävlingsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser samt riktlinjer, praxis och kommentarer. Handboken riktar sig både till arrangörsföreningar som de lag/spelare som tävlar.


Säsong
Beachvolley är en året runt idrott med två säsonger, utomhussäsong och inomhussäsong.


Nivåer av Open

Det finns två nivåer av Open, Grön och Svart.


Arrangör av Open

Opentävlingar arrangeras av medlemsförening efter sanktionering (tillstånd) av Svenska Volleybollförbundet.


Sanktion för Open
Sanktionsansökan görs av föreningarna och tävlingsledningen beslutar enväldigt om tilldelning av tävlingar.

Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet innan deadline för ansökan.

Kriterierna för Open är att det, under en tävlingshelg, ska vara högst en (1) Open Svart per distrikt. Under tävlingsveckor som innehåller andra helgdagar, exempelvis Nationaldagen, kan sanktion lämnas för ytterligare tävlingar.

Tävlingsprogrammet publiceras på förbundets webbplats under rubriken säsongskalender. 

Deadline att ansöka om sanktion för utomhussäsongen är sista februari och tävlingsledningen fastställer och publicerar det preliminära tävlingsprogrammet under mars månad.

Sanktionsansökningar som kommer in senare behandlas i mån av tid. Observera att det utgår dubbel sanktionsavgift enligt ekonomiska bestämmelser för dessa beviljade sanktioner.

Sanktioner för inomhussäsongen behandlas löpande med start från 1 september.

Själva ansökan om sanktion görs i FX och manual för detta finns här.

Sanktionsavgift utgår enligt Ekonomiska bestämmelse. Dessa faktureras löpande.


Tävlingsledning

Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning (TL) som nås på This is a mailto link är ansvarig för Opentävlingarna. Förutom sanktion fattar TL beslut i frågor som så kräver under året.


Tävlingsjury och lokal tävlingsledare

Se tävlingsbestämmelserna §18.

Kommentar: Tävlingsledare ska anges av arrangören i samband med ansökan om sanktion och information om telefon och e-postadress som visas på anmälningssidan. 


Nivå

Se tävlingsbestämmelserna §14.


Tävlingsklasser

Damer och herrar.


Tävlingsform

Se tävlingsbestämmelserna §14.

Open är den lägsta nivån på rankinggrundande tävling. Tävlingarna spelas i två klasser; dam och herr. I herr och damklassen finns det två nivåer, grön och svart.

Den gröna nivån har en begränsning i form av ett maxantal rankingpoäng. Totalt får laget som mest ha 60 poäng.

Tävlingarna spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell.

Seedning sker i följande ordning:

  1. Entrypoäng
  2. Rankingpoäng, för de lag som inte har entrypoäng
  3. Lottning, för de lag som varken har entrypoäng eller rankingpoäng

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”, dvs varken entrypoäng eller rankingpoäng har betydelse..

Vinnare av Svart Open kan ha en garanterad plats på Challenger kommande tävlingsvecka. Totalt sett kan fyra Opensegrare omfattas av garantin. Vilka Open som genererar Challengerplats anges i säsongskalender. Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller byte av partners. Om det vinnande laget inte anmält sig innan deadline för anmälan förloras platsen. Kvalplatsen är till en specificerad Challenger nästkommande helg och gäller under TP 4 - TP 14.


Tävlingsperioder (TP)
En tävlingsperiod är en del av säsongen och året är indelat i 16 TP. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs. Här finns årets TP. 

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma TP om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas in i rankingen.


Tävlingsvecka

En tävlingsvecka innehåller samtliga tävlingar under en kalendervecka med start måndag och avslutning söndag. Då måndag är en helgdag hör den aktuella måndagen till föregående tävlingsvecka.


Ledighet på grund av graviditet
Se tävlingsbestämmelserna §18.

Kommentar:
Ansökan om frysta poäng görs via e-post ställd till This is a mailto link. Beslutet skickas ut via e-post.

Spelare som har frysta poäng visas i rankingtabellen med en asterix. Asterix kommer upp i samband med att rankingen uppdateras efter den Tävlingsperiod som beslutet om ledighet togs. Exempel: Beslut tas om att ledighet startar TP2, då visas detta i samband med övergången till TP 3.


Rankingpoäng

Rankingskalorna finns i sin helhet i tävlingsbestämmelserna §15.

Rankingpoängen uppdateras och publiceras vid midnatt vid varje TP-skifte.

Spelare som felaktigt deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell tävlingsperiod.

Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng. 


Anmälningstider

Deadline på Opennivå är onsdag innan tävling klockan 23.59.


Korrekt anmälan

Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är korrekt anmält.


Giltig anmälan

Anmälan är giltig efter att betalningen är gjord. Arrangerande förening beslutar när betalning ska vara gjord för att vara giltig. Arrangerande förening ska kommunicera deadline för betalning i sin tävlingsinformation.


Dubbla anmälningar

Det är inte tillåtet att anmäla sig till flera tävlingar på samma nivå. För Open gäller samma dag.

Lag som inte följer detta riskerar att bli uteslutna ur startfältet på de aktuella tävlingarna. Arrangerande förening beslutar om uteslutning.


Korrekt avanmälan

Lag som anmält sig måste efter anmälningstidens utgång kunna uppvisa giltigt sjukintyg eller påvisa olycksfall eller allvarlig sjukdom bland de närmast anhöriga. Undantag för anmälda lag som avanmäler sig p. g. a. internationellt spel eller som kommit med på en högre nivå. Samma undantag gäller för en spelare i ett lag.

Avanmälan skall alltid ske till respektive arrangör omgående efter det att skälet för avanmälan uppstått.

Vid ogiltig avanmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Avanmälan är alltid giltig om den sker innan anmälningstidens utgång.


Partnerbyte

Spelare har inte rätt att byta spelpartner under tävlingens gång.

På Opennivå går det alltid att göra partnerbyte. Lag som finns med i startfältet och tvingas till partnerbyte ska behålla sin plats. Seedningen revideras efter de nya förutsättningarna.


Reservplats

För spelare som är anmäld till Challenger och Open samma tävlingshelg och står på reservplats till Challenger gäller:

  • Spelas Open lördag och Challenger söndag då får spelaren delta på Open.

Efteranmälningar

Arrangören avgör om man kan ta emot anmälningar efter att anmälningstiden gått ut. Det är ett krav på att arrangören lägger in efteranmälningar i systemet så att de syns i anmälningslistan.

Lag som är anmälda innan anmälningstiden gått ut kan inte hamna utanför startfältet p g a att anmälningstiden förlängts.


Startfältet

Startfältet ska senast presenteras;

  • Open                                             Vid det tekniska mötet

Arrangerande förening har rätt att ta ur lag ur startfältet som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. 


Wild Card

Wild Cards kan inte utdelas.


Seedning

Se tävlingsbestämmelserna §16.


Lottning

Lagen seedas i tävlingen efter den s k ormen. Högst rankade lag, entrypoints, seedas etta och hamnar i grupp 1 o s v.

Fullt stöd finns i programvaran för att hantera seedningen i tävlingen. När turneringen laddas ner följer lagen inklusive entrypoints och även rankingpoängen med in i programvaran.


Antal lag per bana

Utgångläget är att fyrlagsgrupper ska genomföras på en bana medan trelagsgrupper kan dela banor med annan trelagsgrupp. Trelagsgrupp kan även delas upp på flera banor.

Undantag är tillåtna men ska finnas med som övrig information vid sanktionsansökan.


Matcher

Samtliga matcher spelas i bäst av tre set enligt de officiella reglerna för Beachvolley. 

Matchstarter/tid mellan matcher
Tid mellan matcher ska vara så effektiv som möjlig och rekommendationen är att den kommande matchen ska starta 5 minuter efter inslagen matchboll i matchen innan på samma bana. Innebär att lagen ska vara uppvärmda och klara för inspike.

När ett lag har dömt matchen innan sker en viss anpassning. Vid tävling då två grupper delar plan ska 5 minuter alltid kunna hållas.

Rekommenderat är att matchstarterna ligger med 50 minuters intervall.

Gruppspel
Antalet lag per grupp är i utgångsläget fyra. Innebärandes att lagen får tre stycken matcher i gruppspelet.

Är antalet lag sådant att det inte är delbart med fyra spelas en eller flera grupper med tre lag.

Grupper om tre lag spelar enligt de officiella reglerna medan fyrlagsgrupper kan genomföras i bäst av tre set till 15, vilket av arrangören ska kommuniceras ut via webben. Vid spel till 15 byter lagen sida vid var femte spelade poäng samt att det inte förekommer någon teknisk time-out. 

Den rekommenderade spelnyckeln för Opentävlingar är:

Fyrlagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 2

Lag 4

Lag 1

2

1

Lag 1

Lag 3

Lag 4

3

2

Lag 3

Lag 4

Lag 2

4

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

5

3

Lag 1

Lag 4

Lag 2

6

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

Kommentar:
Fördel med denna spelnyckel är att det lägst rankade laget enbart behöver döma en gång (lag 3 dömer första slutspelsomgången).  

Trelagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 3

Lag 1

Lag 2

2

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

3

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

 

För arrangörerna finns fullt stöd i programvaran för att skapa gruppspelschema.

Kommentar: Lathund för gruppspelet.  

Slutspel
Till Openslutspel går de två bäst placerade lagen i varje grupp. Vilken nivå (åttondelsfinaler, kvartsfinaler osv) som slutspelen startar på beror på antalet grupper.  

Arrangören ska vid det tekniska mötet kommunicera ut enligt vilka principer som domaruppdragen i slutspelet delas ut.

Det finns stöd i programvaran för att skapa slutspel genom att man väljer ett fördefinierat slutspel beroende på antalet grupper i tävlingen.

Kommentar: Lathund för slutspelet.


Protest angående spelregler och domslut

Se tävlingsbestämmelser §28.


Kontroll utrustning och spelområde

Se tävlingsbestämmelser §20.


Licensiering

Se tävlingsbestämmelser §7.

I yttersta undantagsfall kan arrangören anmäla in en spelare/ett lag direkt i programvaran. Spelaren/na i fråga kommer upp på den officiella rankingtabellen efter att licensieringen är verkställd. Licensen är personlig och gäller från registreringsdatumet till och med 31 december.

Licenser faktureras löpande i enlighet med de ekonomiska bestämmelserna.


Övergångar

Se tävlingsbestämmelser §9.

Övergångsavgiften faktureras den nya föreningen löpande i enlighet med de ekonomiska bestämmelserna.


Matchprotokoll

Se tävlingsbestämmelser §19.

Matchprotokoll kan laddas ner från volleyboll.se.


Resultat

Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska arrangören använda programvaran för att redovisa matchresultat och slutresultat. Resultaten från tävlingen ska läggas ut löpande, minst en gång per timme, under tävlingen via webb.

Inom 30 minuter, efter avslutad tävling, ska arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt.

För brister i rapporteringen, för såväl resultat som rankingen, utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.


Walk-Over

Se tävlingsbestämmelser §22.


Dispenser från tävlingsbestämmelserna

Se tävlingsbestämmelser §23.

Dispens av akut karaktär och som gäller spelare kan sökas på plats hos tävlingsjuryn före det tekniska mötet. En sådan tillfällig dispens gäller enbart under den aktuella tävlingen.


Domartillsättning

Se tävlingsbestämmelser §24.

Kommentar:
Arrangerande förening rekommenderas att tillsätta förstedomare till semifinal och förste- och andredomare till finalerna.


Domararvode

Se tävlingsbestämmelser §25.


Osportsligt uppträdande

Se tävlingsbestämmelser §29.


Prisbord

Det finns inga definierade krav på priser men de två högst placerade lagen premieras. Arrangörsförenings kommunicerar om det är prispengar i tävlingen.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:56 Skribent: Kristina Gelin Hellgren
Epost: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info