Hoppa till sidans innehåll

Handbok för Open


Uppdaterad 2014 

Beachvolleybollen har i sitt tävlingssystem tre nivåer. Swedish Beach Tour, Challenger och Open. Denna manual handlar om Opennivån och är tänkt att vara ett uppslagsverk där det som gäller för Open är samlat.

Handboken innehåller utdrag ur tävlingsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser samt riktlinjer, praxis och kommentarer. Handboken riktar sig både till arrangörsföreningar som de lag/spelare som tävlar.

Säsong
Beachvolley är en året runt idrott med två säsonger, utomhussäsong och inomhussäsong.

Arrangör av Open
Opentävlingar arrangeras av medlemsförening efter sanktionering (tillstånd) av Svenska Volleybollförbundet.

Sanktion för Open
Sanktionsansökan görs av föreningarna och tävlingsledningen beslutar enväldigt om tilldelning av tävlingar.

Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet.

Kriterierna för Open är att det, under en tävlingshelg, ska vara högst en (1) Open per distrikt. Andra helgdagar som gör att det är dubbla helger under en tävlingsvecka, där kan sanktion lämnas för ytterligare tävlingar.

Tävlingsprogrammet publiceras på förbundets webbplats under rubriken säsongskalender. 

Deadline inför säsongen är 28 februari och tävlingsledningen fastställer tävlingsprogrammet för utomhussäsongen under mars månad.

Sanktionsansökningar som kommer in senare behandlas löpande. Observera att det utgår dubbel sanktionsavgift enligt ekonomiska bestämmelser för dessa beviljade sanktioner.

Sanktioner för inomhussäsongen behandlas löpande med start från 1 augusti.

Själva ansökan om sanktion görs i FX och manual för detta finns här.

Sanktionsavgift utgår enligt Ekonomiska bestämmelse. Dessa faktureras varje månad.

Tävlingsledning
Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning (TL) som nås på This is a mailto link är ansvarig för Opentävlingarna. Förutom sanktion fattar TL beslut i frågor som så kräver under året.

Tävlingsjury och lokal tävlingsledare
Se tävlingsbestämmelserna §18.

Kommentar: Tävlingsledare ska anges av arrangören i samband med ansökan om sanktion och information om telefon och e-postadress som visas på anmälningssidan. 

Nivå
Se tävlingsbestämmelserna §14.

Tävlingsklasser
Damer, herrar och Mixed.

Tävlingsform
Se tävlingsbestämmelserna §14.

Nytt för 2014 är att maximalt fyra opentävlingar genererar plats till Challenger tävlingsveckan efter respektive tävling. Se tävlingsbestämmelser § 14.

Arrangör som vill genomföra tävling på annat sätt kan ansöka om dispens hos TL.

Tävlingsperioder (TP)
En tävlingsperiod är en del av säsongen och året är indelat i 16 TP. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs. Här finns årets TP

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma TP om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas in i rankingen.

Tävlingsvecka
En tävlingsvecka innehåller samtliga tävlingar under en kalendervecka med start måndag och avslutning söndag. Om måndag är en helgdag hör den aktuella måndagen till föregående tävlingsvecka.

Under en tävlingsvecka kan en spelare endast delta på en nivå men det är fritt fram att delta i flera Opentävlingar under samma tävlingsvecka.

Ledighet på grund av graviditet
Se tävlingsbestämmelserna §18.

Kommentar:
Ansökan om frysta poäng görs via e-post ställd till This is a mailto link. Beslutet skickas ut via e-post.

Spelare som har frysta poäng visas i rankingtabellen med en asterix. Asterix kommer upp i samband med att rankingen uppdateras efter den Tävlingsperiod som beslutet om ledighet togs. Exempel: Beslut tas om att ledighet startar TP2, då visas detta i samband med övergången till TP 3.

Rankingpoäng
Rankingskalorna finns i sin helhet i tävlingsbestämmelserna §15.

Rankingpoängen uppdateras och publiceras vid midnatt vid varje TP-skifte.

Spelare som felaktigt deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell tävlingsperiod. Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng. 

Anmälan till tävling
Alla rankinggrundande tävlingar genomförs i CupAssist och FX. CupAssist är progamvaran för att skapa turneringen medan FX är platsen för rankingtabellerna, säsongskalendern och anmälningslösningen.

Varje tävling är klickbar i säsongskalendern. Där finns då information om tävlingen och länk till anmälningsformuläret. Personen som vill anmäla laget loggar in med sin personliga inloggning. Är det första gången registrerar sig personen sig och skapar sin inloggning. Efter att ha valt klass kommer alla spelare upp på en lista. Spelare med giltig licens kan då enkelt välja sig själv och en licensierad partner oavsett förening. Spelare utan licens är inte klickbar och kan då inte heller anmälas till tävling.

Kommentar: Anmälan av två spelare från olika föreningar görs under ett och samma inloggningstillfälle, se under rubriken "Startfält". Spelare utan licens kontaktar sin förening för att ombesörja licensieringen. Observera att det inte går att licensiera helt nya spelare samma dag varför minst en dag behövs. Även när spelare byter förening och en övergång behöver göras, att framförhållning behövs.

Deadline för anmälan på Opennivå är onsdag innan tävlingen klockan 24.00.

Startfältet

För att komma med i startfältet är det "först till kvarn principen" som används för att skilja ut i de tävlingar där det är fler lag som anmäler sig än som det finns platser till. 

Det är anmälningsdatum som räknas och anmälan ska vara komplett, vilket är när lagets båda spelare är anmälda. 

I anmälningslösningen visas lagen med datum för anmälningar, rankingpoäng och entrypoints. Entrypoints används för seedningen medan tidsangivelsen används om det är fler lag anmälda än vad det finns platser till. Observera att varken entrypoints eller rankingpoäng har att göra med om laget kommer med eller inte.

Spelare som anmäler sig med "partner sökes", är inte ett komplett anmält lag. När anmälan görs, d v s tar bort sin anmälan och anmäler på nytt med partner då är anmälan komplett. D v s det datumet/tiden är den som gäller.

Ett komplett lag där den ena spelaren ska bytas ut p g a skada eller annan anledning. När det nya laget är anmält är laget komplett. D v s att det är det nya datumet som gäller. Anmälan är giltig efter att betalningen är gjord. Arrangerande förening har rätt att ta ur lag ur startfältet som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. 

Kommentar: Arrangerande förening bestämmer utifrån sina förutsättningar hur många lag som får plats i sina turneringar. 

Lag som inte kommer in i turneringen
Se tävlingsbestämmelser §13.

Avanmälan
Se tävlingsbestämmelser §12.

Kommentar:
Det går inte att avanmäla sig till Challenger som laget kommit med i för att sedan spela Open.

Dubbla anmälningar

Se tävlingsbestämmelserna §12.

Efteranmälningar

Se tävlingsbestämmelserna §12.

Lag som är anmälda innan anmälningstiden gått ut kan inte hamna utanför startfältet p g a att anmälningstiden förlängts.

Kommentar:
Krav att arrangerande förening ska lägga in efteranmälda lag så att de syns på anmälningslistan i anmälningslösningen.

Partnerbyte

Se tävlingsbestämmelserna §26.

På opennivå går det alltid att göra partnerbyte. Lag som finns med i startfältet och tvingas till partnerbyte ska behålla sin plats. Seedningen revideras efter de nya förutsättningarna.

Wild Card
Wild Cards kan inte utdelas.

Seedning

Se tävlingsbestämmelserna §16.

Lottning

Lagen seedas i tävlingen efter den s k ormen. Högst rankade lag, entrypoints, seedas etta och hamnar i grupp 1 o s v.

Fullt stöd finns i CupAssist för att hantera seedningen i tävlingen. När turneringen laddas ner följer lagen inklusive entrypoints och även rankingpoängen med in i CupAssist.

Antal lag per bana
Utgångläget är att fyrlagsgrupper ska genomföras på en bana medan trelagsgrupper kan dela banor med annan trelagsgrupp. Trelagsgrupp kan även delas upp på flera banor.

Undantag är tillåtna men ska finnas med som övrig information vid sanktionsansökan.

Matcher
Samtliga matcher spelas i bäst av tre set enligt de officiella reglerna för Beachvolley. 

Matchstarter/tid mellan matcher
Tid mellan matcher ska vara så effektiv som möjlig och rekommendationen är att den kommande matchen ska starta 5 minuter efter inslagen matchboll i matchen innan på samma bana. Innebär att lagen ska vara uppvärmda och klara för inspike.

När ett lag har dömt matchen innan sker en viss anpassning. Vid tävling då två grupper delar plan ska 5 minuter alltid kunna hållas.

Rekommenderat är att matchstarterna ligger med 50 minuters intervall.

Gruppspel
Antalet lag per grupp är i utgångsläget fyra. Innebärandes att lagen får tre stycken matcher i gruppspelet.

Är antalet lag sådant att det inte är delbart med fyra spelas en eller flera grupper med tre lag.

Grupper om tre lag spelar enligt de officiella reglerna medan fyrlagsgrupper kan genomföras i bäst av tre set till 15, vilket av arrangören ska kommuniceras ut via webben. Vid spel till 15 byter lagen sida vid var femte spelade poäng samt att det inte förekommer någon teknisk time-out. 

Den rekommenderade spelnyckeln för Opentävlingar är:

Fyrlagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 2

Lag 4

Lag 1

2

1

Lag 1

Lag 3

Lag 4

3

2

Lag 3

Lag 4

Lag 2

4

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

5

3

Lag 1

Lag 4

Lag 2

6

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

Kommentar:
Fördel med denna spelnyckel är att det lägst rankade laget enbart behöver döma en gång (lag 3 dömer första slutspelsomgången).  

Trelagsgrupp

Match

Omgång

Hemmalag

Bortalag

Funktionär

1

1

Lag 3

Lag 1

Lag 2

2

2

Lag 1

Lag 2

Lag 3

3

3

Lag 2

Lag 3

Lag 1

 

För arrangörerna finns fullt stöd i CupAssist för att skapa gruppspelschema.

Kommentar: Lathund för gruppspelet.  

Slutspel
Till Openslutspel går de två bäst placerade lagen i varje grupp. Vilken nivå (åttondelsfinaler, kvartsfinaler osv) som slutspelen startar på beror på antalet grupper.  

Första nivån/omgången av slutspelet döms av det lag som hamnat på tredje plats i gruppen. Därefter dömer förlorare. Det lag som förlorar stannar kvar på sin bana som funktionärer.  

Kommentar:
Arrangören kan utse den förlorare med lägst rankingpoäng att döma match efter sin egen om det exempelvis är så att det är fyra kvartsfinaler på fyra banor som övergår till två banor och två matcher när semifinalerna ska avgöras.

Det finns fullt stöd för arrangören i CupAssist för att skapa slutspel genom att man väljer ett fördefinierat slutspel beroende på antalet grupper i tävlingen.

Kommentar: Lathund för slutspelet.

Protest angående spelregler och domslut
Se tävlingsbestämmelser §29.

Kontroll utrustning och spelområde
Se tävlingsbestämmelser §20.

Licensiering
Se tävlingsbestämmelser §7.

I yttersta undantagsfall kan arrangören anmäla in en spelare/ett lag direkt i CupAssist. Spelaren/na i fråga kommer upp på den officiella rankingtabellen efter att licensieringen är verkställd. Licensen är personlig och gäller från registreringsdatumet till och med 31 december.

Licenser faktureras föreningen.

Övergångar
Se tävlingsbestämmelser §9.

Övergångsavgiften faktureras den nya föreningen.

Matchprotokoll
Se tävlingsbestämmelser §19.

Kommentar: Matchprotokoll finns för utskrift i CupAssist med förifylld matchfakta: Finns i fönster 8 eller 10. Matchprotokoll kan även laddas ner från volleyboll.se.

Resultat
Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska arrangören använda CupAssist för att redovisa matchresultat och slutresultat. Detta ska göras löpande och online under turneringen och matcherna ska gå att följa på webben.

Slutresultaten genererar rankingpoängen. Slutresultat ska publiceras (skickas till webben) på webbplatsen direkt efter att tävlingen avslutats.

Brister i rapporteringen kan leda att en avgift tas ut.För den ambitiöse arrangören rekommenderas att lägga ut spelschema i förväg och att via till exempel mobilt bredband köra ut resultaten löpande på webbsidan.

Walk-Over
Se tävlingsbestämmelser §22.

Dispenser från tävlingsbestämmelserna
Se tävlingsbestämmelser §23.

Dispens av akut karaktär och som gäller spelare kan sökas på plats hos tävlingsjuryn före det tekniska mötet. En sådan tillfällig dispens gäller enbart under den aktuella tävlingen.

Domartillsättning
Se tävlingsbestämmelser §24.

Kommentar:
Arrangerande förening rekommenderas att tillsätta förstedomare till semifinal och förste- och andredomare till finalerna.

Domararvode
Se tävlingsbestämmelser §25.

Osportsligt uppträdande
Se tävlingsbestämmelser §30.

Prisbord
Det finns inga definierade krav på priser men de två högst placerade lagen premieras. Arrangörsförenings kommunicerar om det är prispengar i tävlingen.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:54 Skribent: Kristina Gelin Hellgren
Epost: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info