Hoppa till sidans innehåll

Handbok för Challenger 2010


För att ge så bra förutsättningar som möjligt vid en Challengertävling har Svenska Volleybollförbundet tagit fram denna handbok.

Målsättningen är att handboken skall innehålla den information som arrangerande förening och de lag som ska spela behöver. Förhoppningen är att standarden ska höjas på Challenger och att handboken ska vara ett redskap på vägen. Innehåller utdrag ur Tävlingsbestämmelser och Ekonomiska bestämmelser samt riktlinjer, praxis och kommentarer.

Arrangör Distrikt eller medlemsförening
Licenskrav Ja
Rankingpoäng Ja
Sanktionsavgift Ja enligt Ekonomiska bestämmelser. 500 kr/tävlingsklass som Svenska Volleybollförbundet fakturerar.
Tävlingsledningen syftar på Svenska Volleuybollförbundets Tävlingsledning.
Tävlingsjuryn syftar på arrangörsföreningens grupp som fattar beslut under tävlingen och inkluderar den lokala tävlingsledaren.

Tävlingsform
Challenger är nivån mellan Open och Swedish Beach Tour. Tävlingarna spelas med dam- och herrklass med 12 eller16 lag per klass.

12-lags Challenger genomförs under en dag medan 16-lags Challenger genomförs under två dagars spel. Vid 12 lags Challenger ska arrangerande förening se till att det finns reservlag för att ersätta sena avhopp.

Tävlingarna spelas i gruppspel med tillhörande slutspel med singel eliminering. Dispens kan sökas för avvikelser från det traditionella spelsättet.

Omedelbart efter avslutad tävling ska arrangören skicka iväg resultaten/slutresultaten på angivet sätt.

Tävlingsperioder (TP)
En tävlingsperiod är en del av säsongen och året är indelat i 15 TP. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs. Här finns årets TP

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma TP om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas in i rankingen.

Tävlingsvecka
En tävlingsvecka innehåller samtliga tävlingar under en kalendervecka med start måndag och avslutning söndag. Då måndag är en helgdag hör den aktuella måndagen till föregående tävlingsvecka.

Under en tävlingsvecka kan en spelare endast delta på en nivå; Swedish Beach Tour, Challenger eller Open. Det är dock möjligt för en spelare att delta i flera tävlingar under samma tävlingsvecka på samma nivå. Undantag är från regeln är: - Ungdomstävlingar - Mixedtävlingar - Internationella tävlingar - Reservlag till Challenger - Utslagna från Swedish Beach Tour.

Kommentar: se under rubriken Reservlag.

Ledighet på grund av graviditet
Spelare kan, genom ansökan till Tävlingsledningen, begära att frysa sina poäng under högst tolv månader i samband med en graviditet. Spelare är skyldig att meddela Tävlingsledning om spelaren vill avbryta uppehållet tidigare. Deltar spelaren i rankinggrundande tävling innan tolvmånadsperiodens slut regleras rankingpoängen till den tävlingsperiod som spelet återupptogs ifrån. Man kan bara göra ett uppehåll för samma graviditet. Spelare måste vara licensierad under graviditetsuppehållet för att poängen ska frysas.

Kommentar:
Ansökan om frysta poäng görs via e-post ställd till This is a mailto link. Beslutet skickas ut via e-post.

Spelare som har frysta poäng visas i rankingtabellen med en asterix. Asterix kommer upp i samband med att rankingen uppdateras efter den Tävlingsperiod som beslutet om ledighet togs. Exempel: Beslut tas om att ledighet startar TP2, då visas detta i samband med övergången till TP 3.

Rankingpoäng
Challenger 12 lag: Plats 1=60 poäng, 2=45 p, 3-4=35 p, 5-8=25 p, 9-12=10 p.
Challenger 16 lag: Plats 1=60 poäng, 2=45 p, 3-4=35 p, 5-8=25 p, 9-12=15 p, 13-16=10 p. 

Rankingpoängen uppdateras och publiceras vid midnatt vid varje TP-skifte.

Spelare som felaktigt deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell tävlingsperiod. Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng. 

Anmälan till tävling
Alla rankinggrundande tävlingar genomförs i CupAssist och PlanAssist. CupAssist är progamvaran för att skapa turneringen medan PlanAssist är platsen för rankingtabellerna, säsongskalendern och anmälningslösningen.

Varje tävling är klickbar i säsongskalendern. Där finns då information om tävlingen och länk till anmälningsformuläret. Väl där letar man fram sin förening och skriver i föreningens lösenord.

Efter att ha valt klass kommer alla spelare upp på en lista. Spelare med giltig licens kan då enkelt välja sig själv och en licensierad partner. Spelare utan licens är inte klickbar och kan då inte heller anmälas till tävling. Spelaren kontaktar sin förening för att ombesörja licensieringen.  

Deltagande
För att ta sig in i en tävling används Entry Points. innebär att de 8 bästa resultaten från de senaste 10 tävlingsperioderna, före aktuell tävlingsperiod, räknas. Lagets genemsamma ranking räknas. I rankingtabellerna framgår både rankingen och Entry Points.

I arrangörens tävlingsinformation framgår hur många lag per klass som tävlingen som mest kan innehålla. Arrangörena av tävlingarna får stöd via CupAssist och genom att ange antalet lag i tävlingen fås startfältet respektive reservlag fram.

Reservlag
Lag som står på reservplats ska senast torsdag kväll (före midnatt) meddela om man avsäger sig platsen eller kvarstår på reservplats.

Reservlag behöver inte tacka nej till spel på Open om Challengertävlingen går senare än Opentävlingen. Exempel: Open på lördag och Challenger söndag. Vid det omvända, att reservlag kommer med på Challengertävlingen, får laget inte spela Open. Ex: Challenger på lördag och Open på söndag.

Reservlag som kommer med i startfältet efter avhopp ska seedas efter sina rankingpoäng.

Lag som inte kommer in i turneringen
Laget har rätt att få anmälningsavgiften tillbaka om; laget inte kvalificerat sig till den aktuella tävlingen, laget kommit med/fått plats i högre tävlingsnivå och i samband med offentliggörandet omgående meddelat det till arrangören eller om laget p.g.a. giltiga skäl inte kan delta och meddelat arrangören. Återbetalning av anmälningsavgiften ska ske senast 10 dagar efter genomförd tävling.

Avanmälan
Avanmälan är alltid giltig om den sker innan anmälningstidens utgång.

Efter att anmälningstiden gått ut gäller enbart skälen; sjukdom/skada och olycksfall/allvarlig sjukdom bland de närmast anhöriga. Ska vara styrkt av giltigt intyg.

En avanmälan till tävling på en nivå gäller även som avanmälan för alla tävlingar på lägre nivå som man är anmäld till samma tävlingsvecka. Avanmälan skall alltid ske till respektive arrangör omedelbart efter det att skälet för avanmälan uppstått.

Vid ogiltig avanmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Kommentar: Det är inte möjligt för lag som tagit sig in i turneringen att avanmäla sig för att spela Open.

Dubbla anmälningar
Lag som anmält sig till två Challenger samma helg är skyldiga att meddela sitt val av turnering till båda arrangörerna i samband med att anmälningstiden går ut.

Seedning
Principerna för seedning är:
1. Lag där spelare har högst poäng från senaste 15 TP seedas först.
2. Lag som innehåller den spelare som tagit högst poäng på en enskild tävling de senaste 15 TP.
3. Lag med spelare som har sin högsta poäng i TP närmast aktuell TP.
4. Lag vars lägst rankade spelare har högsta enskilda rankingpoäng de senaste 15 TP.
5. Lag vars andra spelare har sin högsta poäng i TP närmast aktuell TP.
6. Lottning

Lagen seedas i tävlingen efter den s k ormen. Högst rankade lag seedas etta (1 i tabellen) o s v. Fullt stöd finns i CupAssist för att hantera seedningen i tävlingen. När turneringen laddas ner följer lagen inklusive rankingpoängen med.

För 12 lag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4
Seedningsgrupp 1 1 2 3 4
Seedningsgrupp 2 8 7 6 5
Seedningsgrupp 3 9 10 11 12

 

För 16 lag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4
Seedningsgrupp 1 1 2 3 4
Seedningsgrupp 2 8 7 6 5
Seedningsgrupp 3 9 10 11 12
Seedningsgrupp 4 16 15 14 13

De fyra högst rankande lagen (ej Entry Points) seedas etta till fyra. Lag som är rankade 5-8 lottas in i seedningsgrupp 2 medan lagen rankade 9-12 lottas in i seedningsgrupp 3. För 16-lagstävlingar lottas de lag som är seedade 13-16 in i seedningsgrupp 4.

Lottning sker i samband med det tekniska mötet, d v s ska göras på plats. Arrangören har fullt stöd i CupAssist för att omvandla lottning till färdiga grupper.

Wild Card
Det finns två typer av wild card; wild card och lokalt wild card. Wild card kan ges till vilket svenskt eller utländskt lag som helst och lokalt wild card kan endast ges till lag som tillhör arrangörsföreningen, annan förening med lokal anknytning eller som bor på orten.

Wild card lottas in på seedningsplats 5-8. Lokalt wild-card lottas in på seedningsplats 9-12.

Ansökan av wild card kan endast göras, före anmälningstidens utgång genom e-post ställd till This is a mailto link. Lag som ansöker om wild card anmäler sig till tävlingen på vanligt sätt och innan sista anmälningsdag. Anmälningsavgiften ska betalas in enligt arrangörens anvisningar.

Wild card delas ut av lokal arrangör efter samråd med wild card kommittén. Lag som erhåller wild card ska meddelas minst fem dagar innan tävlingens start.

Lag som genom sina rankingpoäng redan kvalificerat sig för tävlingen kan inte erhålla wild card. Undantag om startfältet förändrats efter det att seedning och tilldelning av wild card utförts.

Kommentar:
Ansökan ska gå till lokal arrangör som sammanställer och tillsammans med utlåtande skickar samtliga ansökningar efter anmälningstiden gått ut – till This is a mailto link för beslut.

Arrangör som avser att använda wild card i tävlingen kommunicerar det på webbplatsen. 

Antal lag per bana
Utgångläget är en bana per grupp oavsett om det är 12 eller 16 lag i tävlingen. Undantag är tillåtna men ska kommuniceras via webb.

Matcher
Samtliga matcher spelas i bäst av tre set enligt de officiella reglerna för Beachvolleyboll. 

Gruppspel
För gruppspel förekommer två olika varianter. Grupper om tre lag spelar enligt de officiella reglerna. Tävlingar med fyrlagsgrupper lag kan genomföras i bäst av tre set till 15, vilket av arrangören ska kommuniceras ut via webben.

Vid spel till 15 byter lagen sida vid var femte spelade poäng samt att det inte förekommer någon teknisk time-out.

Tid mellan matcher ska vara så effektiv som möjlig och den kommande matchen ska starta senast 5 minuter efter inslagen matchboll. Innebär att lagen ska vara uppvärmda och klara för inspike.

När ett lag har dömt matchen innan sker en viss anpassning. Vid tävling då två grupper delar plan ska 5 minuter alltid kunna hållas.

Gruppspelet är tre omgångar vid 12 lagstävling och sex omgångar vid 16 lag i tävlingen. Gruppspelet planeras med start var 50:e minut.

Spelordningen:

12 lag

Hemmalag Bortalag Funktionärer
1 3 2
2 1 3
3 2 1

16 lag

Hemmalag Bortalag Funktionärer
2 4 1
1 3 4
3 4 2
2 1 3
1 4 3
3 2 4

För arrangörerna finns stöd i CupAssist för att skapa spelschema.  

Slutspel
Tävlingen avgörs med kvartsfinaler, semifinaler och final. Totalt tre omgångar. Tid mellan matchstarterna planeras med 60 minuter.

Slutspelet ska lottas och lottningen sker efter att samtliga gruppspelsmatcher är genomförda. Först lottas motståndare till segrande lag i Grupp 1. Därefter lottas motståndare fram till segrande lag i Grupp 2. Segrare i Grupp 3 och Grupp 4 blir tilldelade motståndare.

Alternativ för lottningen:
1:a Grupp 1 lottas mot 2:a i Grupp 2 / Grupp 3
1:a Grupp 2 lottas mot 2:a i Grupp 1 / Grupp 4
1:a Grupp 3 blir tilldelad 2:a från Grupp 1 / Grupp 4
1:a Grupp 4 blir tilldelad 2:a från Grupp 2 / Grupp 3

Det finns stöd för arrangören i CupAssist för att skapa slutspel enligt ovan. Man väljer en färdig mall benämnd Variant 1-4

Variant 1 Variant 2
1 grupp 1 - 2 grupp 2 1 grupp 1 - 2 grupp 3
1 grupp 2 - 2 grupp 1 1 grupp 2 - 2 grupp 4
1 grupp 3 - 2 grupp 4 1 grupp 3 - 2 grupp 1
1 grupp 4 - 2 grupp 3 1 grupp 4 - 2 grupp 2
Variant 3 Variant 4
1 grupp 1 - 2 grupp 2 1 grupp 1 - 2 grupp 3
1 grupp 2 - 2 grupp 4 1 grupp 2 - 2 grupp 1
1 grupp 3 - 2 grupp 1 1 grupp 3 - 2 grupp 4
1 grupp 4 - 2 grupp 3 1 grupp 4 - 2 grupp 2

När val av mall är gjord skapar arrangören slutspel i CupAssist.  

Protest angående spelregler och domslut
Protest ska ske skriftligen och innehålla de skäl på vilka protesten grundar sig och vara tävlingsjuryn tillhanda senast 30 minuter efter matchens slut. Inkommen protest ska omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad med begäran om yttrande. Beslut i protestärende, som fattas av tävlingsjury, ska meddelas skriftligen senast en timme efter delgivning och beslutet är slutgiltigt.

Kommentar: Tävlingsjuryn kontaktar Tävlingslednignen för konsultation vid behov.

Tävlingsjury
Arrangören ska utse en ansvarig tävlingsjury som innefattar en ansvarig tävlingsledare som ska:
1. Vara kontakten med de anmälda/deltagande lagen
2. Vara kontaktperson gentemot Svenska Volleybollförbundet
3. Reglera organisatoriska frågor före, under och efter tävlingen
4. Fördela funktionärsuppdrag till matcherna.

Kommentar: Tävlingsledare ska anges av arrangören i samband med ansökan om sanktion och information om telefon och e-postadress visas på anmälningssidan. 

Kontroll utrustning och spelområde
Arrangören ska se till att utrustning och spelplan håller godkänd standard och angivna mått. Överdomaren alternativt tävlingsjuryn ska kontrollera och godkänna all utrustning samt rapportera eventuella felaktigheter eller brister till  Tävlingsledningen.

Licensiering
Eftersom bara spelare med giltig licens kan anmäla sig till tävlingarna behöver arrangören inte ta något ansvar för att kontrollera licenser. Det går att anmäla sig på plats och då även om spelaren i fråga inte är licensierad. Arrangören lägger då upp spelaren i CupAssist. När slutresultatet publiceras går en s k åtgärdslista till förbundet. Spelaren i fråga kommer upp på rankingtabellen efter att föreningen licensierat spelaren.   

Matchprotokoll
Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska Svenska Volleybollförbundets matchprotokoll för Beachvolleyboll föras. Domarna, sekreteraren och lagkaptenerna skriver under matchprotokollet.

Kommentar: Matchprotokoll finns för utskrift i CupAssist med förifylld matchfakta. Matchprotokoll kan även laddas ner från volleyboll.se.

Resultat
Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska arrangören använda CupAssist för att redovisa matchreslutat och slutreslutat. Slutresultaten genererar rankingpoängen. Både matchresultat och slutresultat ska publiceras (skickas till webben) på webbplatsen samma dag som tävlingen genomförs.

Kommentarer:

Miniminivå är att skapa turneringen med gruppspel och slutspel samt att skicka resultat och slutresultat till webben. Observera att det är arrangörens ansvar att ranking genereras från turneringen. Görs via "Slutresultat" och visas på hemsidan genom "Resultatlista" från tävlingen.

För den ambitiöse arrangören rekommenderas att lägga ut spelschema i förväg och att via till exempel mobilt bredband köra ut resultaten löpande på webbsidan.

En annan rekommendation är att turneringen är avklarad skicka turneringsfilen, via CupAssist, till Svenska Volleybollförbundet.

Walk-Over
Vid match där lag lämnar Walk-Over ges motståndarlaget så många poäng som krävs för seger. Då tävlingsjuryn utdömer Walk-Over tilldöms laget förlust med 0-21, 0-21 vid den aktuella matchen.

Kommentar: Lag som lämnat Walk-Over eller dragit sig ur från en Swedish Beach Tour-tävling får inte delta.

Partnerbyte
Spelare har inte rätt att byta spelpartner under tävlingens gång. Om ett anmält lag vill byta ut en spelare behåller laget platsen i turnerinen om den nya lagkonstellationen har tillräckligt många Entry Points.

Dispenser från Tävlingsbestämmelserna
Arrangör får inte besluta om avvikelse från Tävlingsbestämmelser eller reglerna.

I samband med sanktionsansökan görs även eventuell dispensansökan som ställs till This is a mailto link. Avvikelse från regler och tävlingsbestämmelser får inte offentliggöras förrän beslut om dispens erhållits.

Gäller dispens spelare ska en kopia på beslutet kunna uppvisas för arrangören vid det tekniska mötet.

Dispens av akut karaktär och som gäller spelare kan sökas på plats hos tävlingsjuryn före det tekniska mötet. En sådan tillfällig dispens gäller enbart under den aktuella tävlingen.

Svenska Volleybollförbundet äger rätt att upphäva beslutade förändringar.

Domartillsättning
Arrangören ansvarar för domare till semifinaler och final. Deltagande lag förbinder sig i samband med anmälan till tävlingen att döma/funktionera av arrangören anvisade matcher i turneringen. Lag som inte fullgör sina åtaganden mot arrangören vad gäller dömande och funktionering åläggs att betala en administrationsavgift, 200 kronor/försummat uppdrag.

Domararvode
Domararvodet är 125 kronor/match. Tillkommer gör reseersättning samt eventuella traktamenten och logikostnader. Ersättningen till domare ska utbetalas senast tio bankdagar efter turnering. Om utbetalning inte görs inom stipulerad tid har domaren rätt att efter påminnelse erhålla 200 kronor i påminnelseavgift.

Osportsligt uppträdande
Spelare räknas som deltagare i en tävling från tävlingsstart till tävlingens slut. Spelare som under tävling på ett eller annat sätt uppträder osportsligt gentemot arrangörer, andra spelare, Svenska Volleybollförbundet, media eller annan, kan av tävlingsjuryn/ tävlingsledare förpliktas med påföljder.

Påföljderna bestäms av SVBF enligt följande:
Första gången - varning utdelas av tävlingsjuryn/tävlingsledare samt rapporteras till Tävlingsledningen.
Andra gången - inga prispengar eller rankingpoäng. Arrangören skickar en rapport till Tävlingsledningen. Den felande spelaren skall skriva under denna rapport för att få rätt att inom två dagar ha postat ett yttrande i ärendet till Tävlingsledningen. Om spelaren vägrat att skriva på rapporten så skall detta genom ett tillägg tas med i densamma. Spelaren har då förverkat sin rätt att yttra sig i ärendet. Upprepade förseelser rapporteras till Juridiska nämnden.

Prispengar
Totalt 1500 kr / tävlingsklass. Arrangören premierar de lag som placerar sig på placering 1-3 enligt följande miniminivå:
1:an - 700 kr
2:an - 400 kr
3:orna - 200 kr vardera.

Spelare måste senast dagen efter tävling lämna uppgifter på kontonummer till sin förening där prispengar sätts in. Arrangör skall inom tio bankdagar efter tävling ha satt in prispengarna på föreningens kontonummer. Om arrangören inte betalar ut prispengar i tid ackumuleras en påminnelseavgift om 300 kr, till prispengarna, per påbörjad 30-dagarsperiod efter gällande sista datum för betalning. Efter två påminnelseperioder kan laget anmäla fallet till Tävlingsledning som då kan besluta om sanktioner mot arrangören om 1000 – 10000 kr.

FAQ:

Ska det finnas en överdomare?
Det är ett önskemål. Tävlingsjury är kravet.

Vad är det för krav på domare?
Gruppspel döms av lagen enligt lottningsnyckeln medan kvartsfinalerna döms av lag som inte gått till slutspel eller förlorare. Önskemålet är att arrangören tillsätter legitimerade domare i semifinaler och i finaler.

Vad är det för krav på lagens klädel?
Den ska vara likvärdig

Vad gäller för numrering av matchdräkterna?
Nummer, 1 och 2, ska vara väl synlig och får ej ske direkt på kroppen. Om manlig spelare vill spela utan linne skall numrering finnas på shortsen.

Ska det vara domarstolar vid banorna?
Önskemålet är domarstol vid semifinaler och finaler.

Hur stort ska friområdet vara?
Det ska vara minst 2 m runt varje bana.

Vilka krav finns det på matchbollarna?
Mikasa VLS 300 eller Mikasa VLS 200

Vad gäller för antenner?
Dessa ska vara reglementsenliga och det ska finnas sidoband

Vilka linjer ska användas?
Enbart godkända och breda linjer används. 

Uppdaterad: 07 JUN 2016 17:51 Skribent: Paul Engström

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info