Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser 2017


§ 1 Officiell tävling

Officiell tävling är tävlingar som sanktionerats av Internationella Volleybollförbundet eller av dess tillhörande förbund, Svenska Volleybollförbundet, distrikt eller av medlemsföreningar.

§ 2 Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten omfattar rankinggrundande tävlingar med licenskrav för seniorer, veteraner och ungdomar. För seniorer med klasserna Damer, Herrar och Mixed. För Veteraner och Ungdomar dessutom i olika åldersklasser. Medlemsföreningar arrangerar tävlingar och sanktion ska alltid beviljas av Svenska Volleybollförbundet.

Medlemsförening eller distrikt kan ansöka om sanktion för att arrangera tävlingar för icke licensierade spelare.

§ 3 Distriktens tävlingsverksamhet

Distriktens tävlingsverksamhet består av Distriktsmästerskap för seniorer, veteraner och ungdomar. För seniorer med klasserna damer, herrar och mixed. För veteraner och ungdomar dessutom i olika åldersklasser. Förutom Distriktsmästerskap kan distrikten arrangera tävlingar som är öppna bara inom det egna distriktet utan att ansöka om sanktion hos Svenska Volleybollförbundet.

§ 4 Tävlingsklasser

De olika klasserna benämns Damer (D), Herrar (H), Mixed (M) och Öppen (Ö). I ungdomsklasserna, med undantag för Junior anges det Flickor (F), Pojkar (P) i stället för dam och herr.

Barn/Ungdom

 

Tävlingsklass

Åldersklass, det födelseår som är äldst i tävlingsklassen

Junior

D98 och H98

U18

F00, P00 och M00

U16

F02, P02 och M02

Tremanna

F03 och Ö03

Fyrmanna

Ö07

 

 

Veteraner

Tävlingsklass

Åldersklass, det födelseår som är yngst i tävlingsklassen

+35

D81, H81 och M81

+40

D76, H76 och M76

+45

D71, H71 och M71

+50

D66, H66 och M66

+55

D61, H61 och M61

+60

D56, H56 och M56

+65

D51, H51 och M51

+70

Ö46

I tremanna och fyrmanna finns det nivåer (i stället för åldrar),

 • Grön, för lag utan nämnvärd erfarenhet eller låg ålder
 • Blå, för lag som passerat nybörjarstadiet
 • Röd, för erfarna lag under toppskiktet
 • Svart, mycket erfarna lag med stor spelskicklighet

Kommentar: Lagen väljer själv den nivå som passar laget utifrån ålder på spelarna, förutsättningar och erfarenhet.

§ 5 Åldersklasser

Seniorer

S

Spelarna ska vara födda 1997 eller tidigare

 

 

Barn/Ungdom

Åldersklasser

 

Förklaring

Spelform

D98

H98

 

Siffran 98 avser födelseår 1998 och senare födda

 

F00

P00

M00

Siffran 00 avser födelseår 2000 och senare födda

 

F02

P02

M02

Siffran 02 avser födelseår 02 och senare födda

 

F03

Ö03

 

Siffran 03 avser födelseår 03 och senare födda

Tremanna

 

Ö07

 

Siffran 07 avser födelseår 07 och senare födda

Fyrmanna

 

Veteraner

Åldersklasser

Förklaring

Spelform

D81

H81

Siffran 81 avser födelseår 1981 och tidigare födda

 

D76

H76

Siffran 76 avser födelseår 1976 och tidigare födda

 

D71

H71

Siffran 71 avser födelseår 1971 och tidigare födda

 

D66

H66

Siffran 66 avser födelseår 1966 och tidigare födda

 

D61

H61

Siffran 61 avser födelseår 1961 och tidigare födda

 

D56

H56

Siffran 56 avser födelseår 1956 och tidigare födda

 

D51

H51

Siffran 51 avser födelseår 1951 och tidigare födda

 

Ö46

Siffran 46 avser födelseår 1946 och tidigare födda

Tremanna

 

Man har alltid rätt att spela i den/de åldersklasser man har åldern inne för. I ungdomssammanhang kan man spela i äldre klasser och i veteransammanhang i yngre. Oavsett ålder kan man spela i seniorklass.

§ 6 Näthöjder

Åldersklass

H/P

D/F

M/Ö

Senior/Veteran/Junior

243 cm

224 cm

235 cm

U18

235 cm

218 cm

 

U17

235 cm

218 cm

 

U16

224 cm

210 cm

 

Tremanna

210 cm

210 cm

 

Fyrmanna

200 cm

200 cm

 

§ 7 Sanktion

Tillstånd för att arrangera en officiell tävling, sanktion, ges av Svenska Volleybollförbundet. Undantag är tävlingar som enbart riktar sig mot lag inom ett distrikt som då sanktioneras av distrikten i fråga. Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet.

Sanktionsansökan görs genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller och ska innehålla de uppgifter som Svenska Volleybollförbundet kräver.

Sanktion för rankinggrundande och internationella tävlingar ska sökas vid det tillfälle som kommunicerats inför respektive säsong. Sanktionsansökningar kan beviljas även efter detta datum men då till dubbel avgift.

För tävlingar som inte är rankinggrundande söks sanktion innan tävlingen startas.

För tävlingar som ställs in men inte meddelats närmaste vardag innan tävlingstillfället utgår det en avgift enligt ekonomiska bestämmelserna.

För landskamper och internationella tävlingar ska avtal tecknas med SVEAB/Svenska Volleybollförbundet. Avtal ska även tecknas i andra fall då Svenska Volleybollförbundet så kräver.

Avgifterna faktureras av Svenska Volleybollförbundet enligt ekonomiska bestämmelser.

Om en tävling genomförs utan sanktion uttas en avgift enligt ekonomiska bestämmelser.

§ 8 Licens

Licens krävs för spel i rankinggrundande tävlingar, internationella tävlingar samt DM.

Licens kan bara registreras i föreningar som är medlemmar i Svenska Volleybollförbundet. Licensen är personlig och gäller från registreringsdatumet till och med 31 december.

Om spelaren inte fullgjort sina skyldigheter mot det internationella, europeiska eller Svenska Volleybollförbundet kan sanktioner utfärdas.

Licenskostnader regleras i de ekonomiska bestämmelserna.

Licensiering

Föreningarna licensierar sina spelare genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller. Föreningen ansvarar för att spelaren uppfyller kraven för licensiering. Alla licenserade spelare publiceras på spelklarlista på hemsida.

Arrangören kan ta in spelare utan licens i tävlingen. De rankingpoäng som spelaren, utan licens, tagit i mellanperioden mellan tävlingstillfället och att licensen är klar faller ut efter att spelaren hamnat på spelklarlista.

§ 9 Representation

En spelare representerar den förening som spelaren har licens i.

§ 10 Övergång

Spelare kan byta förening. Görs genom en s k övergång. Övergången mellan föreningarna görs i det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller, kostnad enligt ekonomiska bestämmelserna. 

Om en spelare inte haft licens under minst ett kalenderår kan övergångstypen ”enpartsövergång” användas.

§ 11 Försäkring

Spelare deltar på egen risk vid såväl träning som tävling. Samtliga spelare med licens
samt de som försäkringsvillkoren omfattar är försäkrade.

§ 12 Dopning

Samtliga spelare som deltar i någon form av verksamhet inom Svenska Volleybollförbundet förbinder sig att följa de av Riksidrottsförbundet utfärdade dopningsbestämmelserna (www.rf.se). Det åligger deltagaren att själv förvissa sig om innehållet i dessa bestämmelser.

§ 13 Anmälan till tävlingar

Anmälan till rankinggrundande tävlingar sker genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller.

Anmälningsavgifter

Nivån på avgiften fastställs av arrangören med maxgräns på 500 kr för Open och 600 kr för Challenger.

Anmälningstider

Deadline för anmälan är alltid samma vecka som aktuell deltävling.

Deadline på Swedish Beach Tour är måndag klockan 00.01

Deadline på Challengernivå är måndag innan tävling klockan 22.00.

Deadline på Open nivå är onsdag innan tävling klockan 22.00.

Korrekt anmälan

Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är korrekt anmält i det administrativa systemet.

Giltig anmälan

Arrangerande förening ska kommunicera deadline för betalning av anmälningsavgiften i sin tävlingsinformation. Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast två dagar efter deadline för anmälan om inget annat angivits i tävlingsinformationen. Arrangerande förening har rätt att ta ur lag ur startfältet som inte fullgjort sina ekonomiska skyldigheter. 

Anmälningsavgiften för SM för seniorer och Mixed-SM betalas inom ett dygn efter att startfältet är fastställt. Enbart betalning via PayPal godtas.

Startfält

Startfältet ska senast presenteras;

 • Swedish Beach Tour                                           Måndag samma vecka som aktuell deltävling
 • SM för seniorer                             Måndag samma vecka som tävlingen, 30 av 32 platser
 • SM för mixed                                Måndag samma vecka som tävlingen
 • Challenger*                                   Onsdag samma vecka som aktuell tävling
 • Open                                             Vid det tekniska mötet

* På Challenger ska eventuella wild cards finnas med i startfältet när det presenteras.

Dubbla anmälningar

Det är inte tillåtet att anmäla sig till flera tävlingar på samma nivå. För Open gäller samma dag.

Lag som inte följer detta riskerar att bli uteslutna ur startfältet på de aktuella tävlingarna. Arrangerande förening beslutar om uteslutning.

Korrekt avanmälan

Lag som anmält sig måste efter anmälningstidens utgång kunna uppvisa giltigt läkarintyg eller påvisa olycksfall eller allvarlig sjukdom bland de närmast anhöriga. Undantag för anmälda lag som avanmäler sig p. g. a. internationellt spel eller som kommit med på en högre nivå. Samma undantag gäller för en spelare i ett lag.

Avanmälan skall alltid ske till respektive arrangör omgående efter det att skälet för avanmälan uppstått.

Vid ogiltig avanmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Avanmälan är alltid giltig om den sker innan anmälningstidens utgång.

Arrangerande förening har rätt, vid det tekniska mötet, att ta in ett lag som ej är anmält vid sen avanmälan av lag. Anmälda lag som står på reservplats ska tillfrågas först.

Partnerbyte

Spelare har inte rätt att byta spelpartner under tävlingens gång.

Efter att anmälningstiden gått ut är det enbart tillåtet att byta spelpartner genom en korrekt avanmälan, dock så behövs ej läkarintyg för partnerbyte.

Partnerbyte på plats vid tekniska mötet är ej tillåtet.

Partnerbyte måste aviseras till den arrangerande föreningen senast kl 18 kvällen innan det tekniska mötet vid sjukdom eller motsvarande samt force majore. Eventuella reservlag som påverkas av förändringar i startfältet på grund av justeringar av entrypoäng ska, av arrangerande förening, omgående informeras.

Den nya lagkonstellationen måste ha tillräckligt med entrypoäng för att ta plats på de nivåer där entrypoäng används för att bestämma startfältet. Seedningen i tävlingen revideras efter de nya förutsättningarna.

Om den nya partnern är anmäld till samma tävling med annan spelare stryks detta lags anmälan till tävlingen efter det att partnerbytet godkänts.

På Swedish Beach Tour kan samma spelare göra två partnerbyte per säsong.

På Opennivå går det alltid att göra partnerbyte.

-          Lag som finns med i startfältet och tvingas till partnerbyte ska behålla sin plats i turneringen.

-          Lag som byter partner innan anmälningstidens utgång blir placerade i anmälningsordningen men ny data, datum och tid, för sin anmälan.

Seedningen revideras efter de nya förutsättningarna.

Reservplats

För spelare som är anmäld till Challenger och Open samma tävlingshelg och står på reservplats till Challenger gäller:

 • Förändringar efter fastställt startfält på Challenger som innebär att reservlag kommer in på aktuell Challenger har spelare rätt att delta på Open samma helg.

På Open ska anmälningsordningen följas när reservlag ska tas in i turneringen.

Efteranmälningar

Arrangören avgör om man kan ta emot anmälningar efter att anmälningstiden gått ut. Det är ett krav på att arrangören lägger in efteranmälningar i det administrativa systemet så att de syns i anmälningslistan.

Lag som är anmälda innan anmälningstiden gått ut kan inte hamna utanför startfältet p g a att anmälningstiden förlängts.

§ 14 Deltagande i rankinggrundande tävlingar

Säsongen för rankinggrundande tävlingar sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Under en tävlingsvecka kan en spelare endast delta på en nivå; Swedish Beach Tour, Challenger eller Open. Det är möjligt för en spelare att delta i flera Opentävlingar under samma tävlingsvecka men inte på samma dag.

Undantag är från regeln är:

 • Ungdomstävlingar
 • Veterantävlingar
 • Mixedtävlingar
 • Internationella tävlingar

Lag/spelare som deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell Tävlingsperiod.

Entrypoäng

För dam- och herrseniorer gäller entrypoäng för att komma in på tävlingarna. De 5 bästa resultaten från de senaste 10 tävlingsperioderna före aktuell tävlingsperiod räknas för lagets båda spelare.

För Mixedseniorer gäller mixed-entrypoäng för att komma in på tävlingarna. De 5 bästa resultaten från de 10 senaste tävlingsperioderna räknas för lagets båda spelare. Därutöver räknas även 10 % av spelarnas individuella rankingpoäng som Dam- respektive Herrspelare.

Om flera lag ligger på samma entrypoäng vid anmälningstidens utgång för aktuell tävling används följande kriterier för att skilja dem åt:

 1. Lag med högst Sverigeranking i aktuell tävling
 2. Lag som innehåller den spelare som har högst entrypoäng poäng
 3. Lag som innehåller den spelare som har högst Sverigeranking poäng
 4. Lottning


På Opennivå gäller enbart tiden för anmälan för att komma in i tävlingarna d v s att entrypoäng har ingen betydelse för att komma med i startfältet på Open.

I arrangörens tävlingsinformation framgår hur många lag per klass som tävlingen som mest kan innehålla.

Laget har rätt att få anmälningsavgiften tillbaka om;

-          laget inte kvalificerat sig till den aktuella tävlingen

-          laget kommit med/fått plats i högre tävlingsnivå och i samband med offentliggörandet omgående meddelat det till arrangören

-          laget gjort en korrekt avanmälan

Återbetalning av anmälningsavgiften ska ske senast 10 dagar efter genomförd tävling.

§ 15 Tävlingsformer

1. Övrig tävling

Officiella tävlingar med och utan licenskrav.

2. Open Grön

Open är den lägsta nivån på rankinggrundande tävling. Tävlingarna spelas i två klasser; dam och herr. I herr och damklassen finns det två nivåer, grön och svart.

Den gröna nivån har en begränsning i form av ett maxantal entrypoäng. Totalt får laget som mest ha 60 entrypoäng.

Ingen begränsning på antalet tävlingar per helg.

Tävlingarna spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell.

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”, dvs varken entrypoäng eller rankingpoäng har betydelse.

Resultaten från tävlingen bör läggas ut löpande, minst en gång per timme, under tävlingen via webb.

Inom 60 minuter, efter avslutad tävling, ska arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt.

För brister i rapporteringen, som försenar såväl resultat som ranking, utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.

3. Open Svart

Open är den lägsta nivån på rankinggrundande tävling. Tävlingarna spelas i två klasser; dam och herr. I herr och damklassen finns det två nivåer, grön och svart.

Det finns fyra tävlingsområden, se bilaga 1. Inom varje område kan två tävlingar lämnas sanktion per helg och klass (dam respektive herr).

Tävlingarna spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell.

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”, dvs varken entrypoäng eller rankingpoäng har betydelse.

Vinnare av Svart Open kan ha en garanterad plats på Challenger kommande tävlingsvecka. Totalt sett kan fyra Opensegrare omfattas av garantin. Vilka Open som genererar Challengerplats anges i samband med sanktionen. Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller byte av partners. Om det vinnande laget inte anmält sig innan deadline för anmälan förloras platsen. Kvalplatsen är till en specificerad Challenger nästkommande helg och gäller under TP 4 - TP 14.

Resultaten från tävlingen bör läggas ut löpande, minst en gång per timme, under tävlingen via webb.

Inom 60 minuter, efter avslutad tävling, ska arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt.

För brister i rapporteringen, som försenar såväl resultat som ranking, utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.

4. Mixed

Tävlingarna spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell.

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”.

Resultaten från tävlingen bör läggas ut löpande, minst en gång per timme, under tävlingen via webb.

Inom 60 minuter, efter avslutad tävling, ska arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt.

För brister i rapporteringen, som försenar resultat som ranking, utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.

5. Challenger

Challenger är nivån mellan Open och Swedish Beach Tour.

Spelas med dam- och herrklass.

Standard är 12 lag per tävlingsklass som genomförs under en dags spel. Tävlingarna kan genomföras med färre lag än 12. Dispens kan sökas för spel med fler lag.

Maximalt kan två Challenger per tävlingsklass erhålla sanktion per tävlingsvecka.

Tävlingarna spelas i form av gruppspel enligt fastställd mall med tillhörande slutspel enligt cupmodell. Dispens för annat upplägg än den fastställda mallen kan inte lämnas.

I gruppspelet används ormen och ingen lottning sker, arrangören gör om seedningen om något lag inte kommer till spel.

Efter gruppspelet: Ettorna i grupp 1 och 2 hamnar övre respektive undre delen av slutspelsstegen. Ettorna från grupp 3 och 4 lottas in i övre respektive undre delen av slutspelsstegen. Tvåorna vars ettor är i undre delen av slutspelsstegen lottas in i den övre slutspelsstegen och vice versa. Var god se bilaga 2.

Resultaten från tävlingen bör läggas ut löpande, minst en gång per timme, under tävlingen via webb.

Inom 60 minuter, efter avslutad tävling, ska arrangören skicka iväg slutresultaten på angivet sätt.

För brister i rapporteringen, som försenar resultat och ranking, utgår avgifter enligt ekonomiska bestämmelserna.

Challenger är kvalificerande till Swedish Beach Tour.

Totalt kan två lag kvala in från Challenger till Swedish Beach Tour, dvs ett av finallagen från två Challenger som genomförs innan aktuell deltävling. Information om vilka Challengers som ger platser till respektive deltävling kommuniceras ut via säsongskalendern. Undantag: Om det är färre lag på efterkommande SBT delas inte kvalplatser ut från Challenger till nästkommande SBT.

Vinnande lag på respektive Challenger som inte själva kvalar in via entrypoäng erhåller plats på Swedish Beach Tour.

Kvalplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller byte av partners.

Det vinnande laget ska vara anmält innan deadline för anmälan till aktuell deltävling i Swedish Beach Tour samt ha bekräftat sin plats till This is a mailto link innan klockan 10 måndagen efter tävlingen. Om inte både anmälan och bekräftelse är gjord i tid förloras platsen.

Om det vinnande laget tackar nej till kvalplatsen (oavsett skäl), innehåller spelare som inte uppfyller kriterierna för spel på Swedish Beach Tour eller redan är kvalificerade via entrypoäng, går kvalplatsen vidare till det förlorande finallaget. Tackar även det lag som förlorade finalen nej till kvalplatsen (oavsett skäl) kvalificerar inget lag sig från aktuell Challengertävling.

Om en spelare erhåller plats och redan är anmäld till aktuell deltävling i Swedish Beach Tour har spelaren möjlighet att välja om hen vill ta kvalplatsen i anspråk eller om hen vill att den ursprungliga anmälan ska ligga kvar. Detta måste meddelas senast 10.00 måndag innan aktuell deltävling till This is a mailto link.

I de fall där en spelare väljer att använda den ursprungliga anmälan till deltävlingen betyder det att lagets andra spelare inte får plats på aktuell deltävling.

6. Swedish Beach Tour

Laget ska innehålla minst en svensk medborgare. Undantag via wild-card, se §22.

Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer som spelaren ska ha erhållit senast kalenderåret innan. Personbevis ska skickas in till Tävlingsledningen, This is a mailto link, för godkännande.

Deltävlingar

Tävlingarna spelas med dam- respektive herrklass med 8-32 deltagande lag per klass, dvs att det kan komma att vara olika antal lag på deltävlingarna.

Deltagande spelare skall före tävling underteckna ett spelaravtal utformat av Svenska Volleybollförbundet/SVEAB.

Spelform för deltävlingarna fastställs av Svenska Volleybollförbundet och regleras i de avtal som tecknas mellan Svenska Volleybollförbundet/SVEAB och arrangören.

I deltävlingarna får de högst rankade anmälda lagen, via entrypoäng, delta. Med förbehållet för utdelning av finalgarantilag (max 2 lag), wild cards (max 2 lag) och Challengervinnare (max 2 lag).

Finalgaranti betyder att de lag som går till final vid en deltävling har en garanterad plats vid nästkommande deltävling. Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller byte av partners. Om det vinnande laget inte anmält sig innan deadline för anmälan och inte har bekräftat sin plats till This is a mailto link innan klockan 10 måndagen efter tävlingen förloras platsen. Denna regel gäller ej för SM eller Tourfinalen

Tourfinal

I Tourfinal, deltar normalt de 8 högst rankade anmälda lagen i respektive klass.

Kvalificeringen för Tourfinal går till som en vanlig deltävling så när som på att Challengervinnare inte kvalificerar sig och att finalgarantin inte gäller.

Inga Wild Card kan tilldelas till tourfinalen

7. Ungdomstävlingar

Sanktionerade ungdomstävlingar är rankinggrundande. Genomförs i de tävlings- och åldersklasser som arrangörsföreningen beviljats sanktion för.

Samtliga lag med rankingpoäng ska seedas i tävlingen efter sin ranking där laget med flest rankingpoäng seedas etta och så vidare. Lag utan rankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”.

8. Ungdom, tremanna och fyrmanna

Sanktionerade tremanna- och fyrmannatävlingar är inte rankinggrundande. Genomförs i de nivåer som arrangörsföreningen beviljats sanktion för.

I tremanna- och fyrmannatävlingar seedas alltid lagen geografiskt.

9. Veterantävlingar

Sanktionerade veterantävlingar är rankinggrundande. Tävlingarna spelas för damer, herrar, mixed respektive öppen i de tävlings- och åldersklasser som arrangörsföreningen beviljats sanktion för.

Samtliga lag med rankingpoäng ska seedas i tävlingen efter sin ranking där laget med flest rankingpoäng seedas etta och så vidare. Lag utan rankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”.

10. SM för seniorer, Herrar och Damer

32 dam och 32 herrlag deltar varav 30 lag per tävlingsklass kvalificerar sig via entrypoäng. Lag nummer 31 och 32 hämtas från de två lag som spelat final på Junior-SM, dam resp. herr. Om ett eller båda juniorlagen är kvalificerade genom entrypoäng går den eller de platserna till lag via entrypoäng i stället.

För att få delta i SM-slutspelet måste båda spelarna ha tagit rankingpoäng under någon av de 16 senaste tävlingsperioderna.

Laget ska innehålla minst en svensk medborgare.

Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer som spelaren ska ha erhållit senast kalenderåret innan. Personbevis ska skickas in till Tävlingsledningen, This is a mailto link, för godkännande.

Vid SM-slutspelet

 • delas inga wild card ut
 • finalgaranti från Swedish Beach Tour kan inte åberopas
 • ingen finalgaranti lämnas från SM till kommande Swedish Beach Tour tävlingar.

Spelformen är gruppspel med tillhörande slutspel. I gruppspelet används ormen för seedning och ingen lottning sker. I slutspelet ska åttondelsfinalerna lottas. Ettan från grupp 1, 4, 5 och 8 lottas mot tvåan från grupp 2, 3, 6 och 7. Motsvarande lottas ettan från grupp 2, 3, 6, 7 mot tvåan från grupp 1, 4, 5, 8. Lottningen görs efter att gruppspelet är genomfört.

11. Mixed-SM

Max 32 lag deltar.

Efter anmälningstidens utgång fastställs det preliminära startfältet. Lag kommer in i startfältet på sina erhållna mixedentrypoäng.

Spelformen är gruppspel med tillhörande slutspel. I gruppspelet används ormen för seedning och ingen lottning sker. I slutspelet ska åttondelsfinalerna lottas. Ettan från grupp 1, 4, 5 och 8 lottas mot tvåan från grupp 2, 3, 6 och 7. Motsvarande lottas ettan från grupp 2, 3, 6, 7 mot tvåan från grupp 1, 4, 5, 8. Lottningen görs efter att gruppspelet är genomfört.

12. Ungdoms-SM, tävlingsklasserna Junior, U18 och U16

Svenska Volleybollförbundet bestämmer, tillsammans med arrangören, vilka tävlings- och åldersklasser, vilket spelformat och antal deltagande lag.

Kvalificerande för Junior, U18 och U16 är erhållna rankingpoäng i sanktionerade ungdomstävlingar samt därutöver är även rankingpoäng kvalificerande från:

Tävlingsklass

Åldersklass

 

För U18 och U16

F/P 00 och F/P 02

Äldre ungdomsklasser samt seniortävlingar

För Junior

D/H 98

Seniortävlingar

Efter anmälningstidens utgång fastställs det preliminära startfältet. Lag kommer in i startfältet på sina erhållna rankingpoäng.

Är fler lag anmälda än maxantalet platser har lag med högre rankingpoäng företräde.

Är klassen inte fylld med lag som har rankingpoäng kommer lag utan rankingpoäng in efter lagets anmälningstid enligt principen ”först till kvarn”.

Samtliga lag med rankingpoäng ska seedas i tävlingen efter sin ranking där laget med flest rankingpoäng seedas etta och så vidare. Lag utan rankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

13. Tremannamästerskapet,

Svenska Volleybollförbundet bestämmer, tillsammans med arrangören, om spelform och antal deltagande lag. Tävlingen går över två dagar. Gruppspel dag ett och slutspel, A- och B under dag 2. Minst två matcher per dag.

I tremanna gäller ”först till kvarn” om antalet platser inte räcker till.

14. Veteran-SM

Svenska Volleybollförbundet bestämmer, tillsammans med arrangören, om spelform och antal deltagande lag.

Kvalificerande till Veteran-SM är erhållna poäng i sanktionerade veterantävlingar med rankingpoäng och samtliga rankinggrundande seniortävlingar.

Veteran-SM arrangeras för damer och herrar och mixed i de tävlings- och åldersklasser som Svenska Volleybollförbundet bestämt.

Efter anmälningstidens utgång fastställs det preliminära startfältet. Lag kommer in i startfältet på sina erhållna rankingpoäng.

Är fler lag anmälda än maxantalet platser har lag med högre rankingpoäng företräde.

Är klassen inte fylld med lag som har rankingpoäng kommer lag utan rankingpoäng in efter lagets anmälningstid enligt principen ”först till kvarn”.

Samtliga lag med rankingpoäng ska seedas i tävlingen efter sin ranking där laget med flest rankingpoäng seedas etta och så vidare.  Lag utan rankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

15. Landskamper

För att en eller flera matcher ska få benämnas landskamp krävs sanktion från Svenska Volleybollförbundet. Om arrangören inte följer avtalet alternativt om en arrangör benämner en eller flera matcher för landskamp utan att sanktion utfärdats kan Svenska Volleybollförbundet besluta om vite.

Arrangör:

Svenska Volleybollförbundet/SVEAB i samarbete med lokal arrangör

Sanktionsavgift:

Ja, enligt avtal

Övrigt:

Avtal skall tecknas mellan Svenska Volleybollförbundet/SVEAB och arrangören.

16. Distriktsmästerskap, DM

Inom varje distrikt bör DM arrangeras. Tävlingen bör omfatta klasser för seniorer, veteraner och ungdomar. DM spelas i gruppspel med tillhörande slutspel enligt cupmodell med rankingpoäng enligt skalan för Open.

17. Övriga turneringar

Inbjudnings-, uppvisnings- och internationella turneringar där arrangören bjuder in svenska och/eller utländska spelare samt andra turneringar med prispengar måste ske i samråd/samarbete med Svenska Volleybollförbundet/SVEAB. Vid dessa tävlingar ska separata avtal tecknas mellan arrangören och Svenska Volleybollförbundet/SVEAB.

§ 16 Rankingpoäng

Spelare kan få rankingpoäng enligt paragrafen om tävlingsformer. Därutöver vid internationellt deltagande.

Alla giltiga rankingpoäng från de olika tävlingsformerna sammanställs i en rankingtabell, Sverigerankingen.

Ranking finns för seniorer, ungdomar och veteraner. Spelarna blir på så sätt individuellt rankade efter antalet inspelade poäng. Undantaget är tremanna där ingen ranking görs.

Rankingtabellerna för seniorklasserna gäller under en 365-dagarsperiod.

Ranking för ungdoms- och veteranklasserna gäller under kalenderåret. Efter årsskiftet blir enbart de poäng som tagits i seniortävlingar kvar. 

Mixed är en egen klass med separata poäng och rankingtabell.

Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng.

Tävlingsvecka

En tävlingsvecka innehåller samtliga tävlingar under en kalendervecka med start måndag och avslutning söndag. Då måndag är en helgdag hör den aktuella måndagen till föregående tävlingsvecka.

Tävlingsperiod

En tävlingsperiod är en del av säsongen. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs. Året är indelat i 16 tävlingsperioder:

 

TP 1

v 01 - v 13

2017-01-01

2017-04-02

TP 2

v 14 - v 20

2017-04-03

2017-05-21

TP 3

v 21 - v 22

2017-05-22

2017-06-04

TP 4

v 23

2017-06-05

2017-06-11

TP 5

v 24 - v 25

2017-06-12

2017-06-25

TP 6

v 26

2017-06-26

2017-07-02

TP 7

v 27

2017-07-03

2017-07-09

TP 8

v 28

2017-07-10

2017-07-16

TP 9

v 29

2017-07-17

2017-07-23

TP 10

v 30

2017-07-24

2017-07-30

TP 11

v 31

2017-07-31

2017-08-06

TP 12

v 32

2017-08-07

2017-08-13

TP 13

v 33

2017-08-14

2017-08-20

TP 14

v 34 - v 35

2017-08-21

2017-09-03

TP 15

v 36 - v 41

2017-09-04

2017-10-15

TP 16

v 42 - v 52

2017-10-16

2017-12-31

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma tävlingsperiod om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet under tävlingsperioden räknas.

Sverigerankningen uppdateras efter varje tävlingsperiod och publiceras på webben.

Ledighet på grund av graviditet

Spelare kan, genom ansökan till Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning, begära att frysa sina poäng under högst tolv månader i samband med en graviditet.

Spelare är skyldig att meddela tävlingsledning om spelaren vill avbryta uppehållet tidigare. Deltar spelaren i rankinggrundande tävling innan tolvmånadsperiodens slut regleras rankingpoängen till den tävlingsperiod som spelet återupptogs ifrån.

Man kan bara göra ett uppehåll för samma graviditet. Spelare måste vara licensierad under graviditetsuppehållet för att poängen skall frysas.

Undantag, spelare som är lediga pga graviditet ska räknas bort vid uträkningen av snittrankingen vid internationellt spel.

Open se bilaga 3

I Opentävlingar erhålls poäng efter placering och antalet startande lag. För att rankingpoäng ska utdelas måste minst fyra lag fullfölja tävlingen. Alla deltagande lag tilldelas rankingpoäng.

Challenger se bilaga 4

Swedish Beach Tour, SM och Nevza se bilaga 5

Observera att ingen vunnen match ger 30 poäng dvs lag ska vinna matcher för att hamna på annan ranking än 30 poäng. ”Bye” matcher räknas inte som vunnen match.

Ungdom, Mixed och Veteran se bilaga 6

För att rankingpoäng ska utdelas ska minst fyra lag delta.

Junior- och U18 tävlingar räknas in i Sverigerankingen för herrar respektive damer;

-          Junior-SM och U18-SMenligt Open Svart skala

-          Övriga Junior- och U18 tävlingar enligt Open Grön skala

-          Antalet lag i respektive tävling överförs till skala med samma antal lag på Open, Svart resp. Grön.

 

Veterantävlingar räknas in i Sverigerankingen för herrar respektive damer:

-          SM samtliga klasser enligt Open Svart skala

-          Övriga veterantävlingar enligt Open Grön skala

Antalet lag i respektive tävling överförs till skala med samma antal lag på Open, Svart resp. Grön.

DM

Se skalorna för Open svart.

Internationella poäng se bilaga 7

Svenska rankingpoäng delas ut för spel i internationella turneringar sanktionerade av CEV eller FIVB. Beroende på hur spelarna är rankade på den Svenska rankingen(snittranking förklarat nedan) får de en grundrankingpoäng om de inte vinner någon match. Olika kategorier av internationella tävlingar kommer ge olika rankingpoäng likt skillnaden mellan Challenger och SBT beroende på storlek på turneringen (CEV/FIVB) håller på att ta fram ett system med turneringar som har mellan 1 och 5 stjärnor). Spelaren får den högsta poängen av garantipoäng i jämförelse med placeringspoängen i rankingskalan.

Svenska Volleybollförbundet förbehåller sig rätten att ändra under pågående säsong om FIVB/CEV justerar sitt regelverk så att det påverkar Sverige.

Med snittranking avses att lagets båda spelares ranking (entrypoäng) läggs ihop och delas med 4. Exempel: Laget består av Spelare 1 som är rankad 5a i Sverige och Spelare 2 som är rankad 6:a i Sverige. Deras snittranking för laget blir då 2,75, (5+6)/4=2,75. Laget hamnar då i kategori 3 större än 2 men mindre än fyra.

Exempel:

Om ett lag spelar samma turnering som ett annat lag med lägre snittranking (enligt tabellen nedan) och slutar på en bättre placering än det laget så använder man det bättre rankade lagets kategori för att bestämma hur många rankingpoäng som ska utdelas till laget med sämre snittranking. Exempel: Lag 1 har snittranking 3,75 (kategori 3) Lag 2 har snittranking 7,75 (kategori 5). Lag 1 vinner en match och slutar på 17:e plats och får 450p, lag 2 vinner tre matcher och slutar på en 9:e plats i samma CEV-tävling. Istället för att få 270p för att vinna minst två matcher i kategori 5 så får Lag 2 poäng efter kategori 3 och minst två vunna matcher, alltså 750p.

Bye matcher räknas aldrig som en vinst. Sk Country Quotaspel räknas inte med utan det är först från eventuellt kval eller main draw som nedan skala används.

TP med Challenger som högsta tävlingsnivå i Sverige ger 50 % av poängen.

* Snittrankingen för laget(placering på svenska rankinglistan baserad på entrypoäng)

** Kategori 2: all snittranking större än 1 och till och med 2

§ 17 Seedning

Lagens seedning är baserat på lagens gemensamma entrypoäng.

Om flera lag ligger på samma entrypoäng för aktuell tävling används följande kriterier för att skilja dem åt:

 1. Lag med högst Sverigeranking i aktuell tävling
 2. Lag som innehåller den spelare som har högst entrypoäng poäng
 3. Lag som innehåller den spelare som har högst Sverigeranking poäng
 4. Lottning

§ 18 Gruppspel - tabeller

Placering i en grupp avgörs genom:

 1. Antal vunna matcher
 2. Setkvot
 3. Bollkvot
 4. Lottning

§ 19 Tävlingsledning, tävlingsjury och överdomare

Vid rankinggrundande tävling ska arrangören utse en ansvarig och namngiven tävlingsledare med mobilnummer och e-postadress som ska:

 1. Vara kontakten med de anmälda/deltagande lagen
 2. Vara kontaktperson gentemot Svenska Volleybollförbundet.
 3. Reglera organisatoriska frågor före, under och efter tävlingen.
 4. Fördela funktionärsuppdrag till matcherna.

Tävlingsledare kan inte delta som spelare i aktuell tävling.

Tävlingsjury

Vid Swedish Beach Tour ska en tävlingsjury utses och består av Överdomare, av Svenska Volleybollförbundet utsedd teknisk delegat samt den lokale tävlingsledaren.

Tävlingsjuryns uppgifter består bland annat av:

 1. Behandla protester angående spelregler och domslut.
 2. Behandla protester angående tävlingsbestämmelser.
 3. Behandla och rapportera till tävlingsledning fall av osportsligt uppträdande.

Överdomare

Vid Swedish Beach Tour ska överdomare utses. Vid Open och Challenger har tävlingsledaren ansvaret att verka som överdomare. Överdomarens uppgift är att:

 1. Kontrollera och godkänna utrustning och spelplan så att de håller godkänd standard och inte utgör någon skaderisk för spelare och funktionärer.
 2. Ingå i tävlingsjury.
 3. Fördela domaruppdrag till matcherna.
 4. Kontrollera spelarnas klädsel och numrering.

Tävlingsledning

Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning är beslutande organ ifråga om spelform, deltagande lag, justering av rankingpoäng, dispensansökningar mm.

§ 20 Matchprotokoll

Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska matchprotokoll för beachvolley föras. Domarna, sekreteraren och lagkaptenerna skriver under matchprotokollet. Matchprotokoll finns för utskrift med matchuppgifterna ifyllda via det system som tillhandahålls.

§ 21 Utrustning och spelområde

Arrangören ska se till att utrustning och spelplan håller godkänd standard och angivna mått. Överdomaren alternativt tävlingsledaren ska kontrollera och godkänna all utrustning samt rapportera eventuella felaktigheter eller brister till tävlingsledning.

§ 22 Wild card

Swedish Beach Tour

Tilldelning av wild card och former för inbjudan utländska lag fastställs av Svenska Volleybollförbundet.

Ansökan av utländska wild card ska göras minst tre veckor före aktuell deltävling medan övriga ansökningar ska göras senast sista anmälningsdag för aktuell deltävling genom e-post ställd till This is a mailto link

Beslut om tilldelning av utländska wild card tas senast två veckor innan aktuell deltävling och kommuniceras till arrangören och spelarna direkt efter att beslut har tagits. För övriga tilldelade wild cards tas beslut i samband med att startfältet fastställs för aktuell deltävling.

Lag som beviljats wild card ska anmäla på angivet sätt innan anmälningstidens utgång.

Om lag som genom sina entrypoäng kvalificerar sig för tävlingen faller lagets tilldelade wild card.

Då båda spelarna är utländska och har ansökt om wild card minst tre veckor innan aktuell tävling beslutar wild card kommittén om tilldelning som kommuniceras minst två veckor innan aktuell tävling.

Det maximala antalet inbjudna lag vid en tävlings motsvaras av det maximala antalet wild cards för samma tävling.

Tilldelningen av wild card på Swedish Beach Tour sker efter beslut av tävlingsledning eller av wild card kommittén. Vid tilldelning av wild cards kan unga och/eller lokala lag komma att prioriteras. I samband med beslut om tilldelning av wild card ska även seedningen för det aktuella laget fastställas.

Challenger

På Challenger finns två typer av wild card; wild card och lokalt wild card. Wild card kan ges till vilket svenskt eller utländskt lag som helst och lokalt wild card kan endast ges till lag som tillhör arrangörsföreningen, annan förening med lokal anknytning eller som bor på orten. Wild card på Challenger lottas in på seedningsplats 5-8. Lokalt wild-card lottas in på seedningsplats 9-12.

Ansökan av wild card kan endast göras, före anmälningstidens utgång genom e-post ställd till arrangören. Lag som ansöker om wild card anmäler sig till tävlingen på vanligt sätt och innan sista anmälningsdag. Anmälningsavgiften ska betalas in enligt arrangörens anvisningar.

Beslutade Wild card meddelas till tävlingsledning.

Lag som genom sina rankingpoäng redan kvalificerat sig för tävlingen kan inte erhålla wild card.

Arrangerande förening informerar om tilldelade wild card i samband med att startfältet presenteras.

§ 23 Walk Over (WO)

Vid match där lag lämnar WO ges motståndarlaget så många poäng som krävs för seger. Då tävlingsjuryn utdömer WO tilldöms laget förlust med 0-21, 0-21 vid den aktuella matchen. Om lag lämnar WO på grund av skada ska alltid läkarintyg uppvisas för att laget ska ha rätt att spela nästa match i turneringen. Endast en WO kan lämnas under turneringen.

Tävlingsledare/tävlingsjury bestämmer om WO ska utdömas.

§ 24 Dispens och dispensschema

Arrangör av rankinggrundandetävling får inte besluta om avvikelse från Svenska Volleybollförbundets regler och tävlingsbestämmelser. SVBF beslutar om eventuella dispenser utöver gällande dispensschema.

Dispensansökan ska göras i god tid innan tävlingen och ställs till This is a mailto link Avvikelse från regler och tävlingsbestämmelser får inte offentliggöras förrän beslut om dispens erhållits.

Kopia på SVBF:s beslut skall uppvisas för arrangören vid det tekniska mötet före tävlingen.

Dispens av akut karaktär och som gäller spelare kan sökas på plats hos tävlingsjuryn/tävlingsledare före det tekniska mötet. En sådan tillfällig dispens gäller enbart under den aktuella tävlingen.

I inbjudan till tävling ska erhållna dispenser, utöver dispensschema, från tävlingsbestämmelserna anges.

Distrikten har rätt att för sin verksamhet besluta om nödvändiga undantag från dessa tävlingsbestämmelser. Distrikten äger ej rätt att besluta om undantag från representationsbestämmelserna, eller de bestämmelser som även påverkar ett lags eller en spelares rankingpoäng. SVBF äger rätt att upphäva beslutade förändringar.

Dispensschema, se Regler och Tävlingsbestämmelseparagrafer

 
Swedish Beach Tour
(Senior SM)
Challenger
Open
Överdomare

 

Krav

Krav

Önskemål alt tävlingsledare

Tävlingsledare

Tävlingsjury

 

Krav

Krav

Önskemål alt tävlingsledare

Tävlingsledare

Tävlingsledare

Krav

Krav

Krav, ej spelare

Krav, ej spelare

Domare

 

Krav på legitimerad förstedomare i samtliga matcher.

Krav på legitimerad förstedomare i samtliga matcher. I herr- och damfinalerna på SM ska linjedomare tillsättas.

Önskemål om legitimerad förstedomare i semifinaler och final

Önskemål om legitimerad förstedomare i semifinaler och final

Matchprotokoll

 

Krav, internationella

Krav, internationella

Krav

Krav

Klädsel

 

Likvärdig klädsel

Likvärdig klädsel

 

Önskemål om likvärdig klädsel

Önskemål om likvärdig klädsel

Numrering / Identifierng

 

Krav. Namn eller nummer tryckas på matchkläderna. Antingen har båda spelarna nummer eller namn tryckta.

Alt 2: Spelarna skall ha numrerade armbindlar med sig

.

Krav. Alt 1: Namn eller nummer trycks på matchkläderna. Antingen har båda spelarna nummer eller namn tryckta. Alt 2: Spelarna skall ha numrerade armbindlar med sig

Önskemål

Önskemål

Domarstol

Godkänd domarstol på samtliga banor

Godkänd domarstol på samtliga banor

Önskemål vid semifinaler och final

Önskemål vid semifinaler och final

Friområde

 

Minst 3 m runt om spelplanen

Minst 4 meter mellan banorna och minst 3 meter bakom banan.

Minst 3 m mellan banorna

För spel inomhus ska takhöjden vara minst 7 meter.

Önskemål om minst 3 m mellan banorna.

För spel inomhus ska takhöjden vara minst 7 meter.

Boll

 

Mikasa VLS 300

Mikasa VLS 300

Mikasa VLS 300

Mikasa VLS 300

Antenner

 

Godkända antenner samt sidoband

Godkända antenner samt sidoband

Godkända antenner samt sidoband

Godkända antenner samt sidoband

Linjer

Godkända linjer

Godkända linjer

Godkända linjer

Godkända linjer

§ 25 Domartillsättning

Tillsättning av domare till Swedish Beach Tour samt Beachvolley-SM görs av Svenska Volleybollförbundet och tillsättning av förstedomare sker till samtliga matcher.

För Open och Challenger ansvarar arrangören för domare till semifinaler och final samt fördelar domaruppdragen i matcherna till de lag som spelar i turneringen. Arrangören ska vid det tekniska mötet kommunicera ut enligt vilka principer som domaruppdragen i slutspel delas ut.

Deltagande lag förbinder sig i samband med anmälan till tävlingen att döma/funktionera av arrangören anvisade matcher i turneringen.

Lag som inte fullgör sina åtaganden mot arrangören vad gäller dömande och funktionering blir tilldelade noll (0) rankingpoäng i aktuell tävling. Tävlingsledning är den instans som fattar beslut och beslut kan enbart tas efter att den arrangerande föreningen har anmält spelaren/na.

§ 26 Betalning av domare

Domararvode, reseersättning samt eventuella traktamenten och logikostnader i samband med domaruppdrag vid Challenger och Open utbetalas senast tio bankdagar efter match/turnering. Om utbetalning inte görs inom stipulerad tid har domaren rätt att efter påminnelse erhålla påminnelseavgift, enligt ekonomiska bestämmelser.

§ 27 Deltagande i utländsk tävling

Deltagande får endast ske i tävlingar som är sanktionerade av FIVB/CEV.

För att delta i utländska tävlingar krävs internationell beachvolleylicens som löses i den egna föreningen.

Korrekt anmälan

Spelare som avser att delta på World Tour, CEV tävlingar, Nevza och utländsk homologerad nations tour måste anmälas till respektive tävling genom Svenska Volleybollförbundets försorg. Anmälan ska ske via mail och minst ett dygn före anmälningstidens utgång, alltid senast kl 12.00. Ligger sista anmälan på en lördag, söndag eller måndag ska anmälan göras senast torsdag 12.00. Alla kostnader för anmälan, resor och spel m m ligger på de enskilda spelarna.

Det är spelarens förenings skyldighet att alla formulär som ska skickas till arrangören och FIVB/CEV, via Svenska Volleybollförbundet, är korrekt ifyllda och inskickade i utsatt tid. Spelarens förening är ansvarig för att stå eventuella kostnader som kan föreligga ifall spelaren inte handlat på rätt sätt gentemot arrangören.

Ej korrekt anmälan

Om spelare deltar i sådan tävling utan att vara anmäld genom Svenska Volleybollförbundet utgår inga Svenska rankingpoäng.

Korrekt avanmälan

Avanmälan från en internationell tävling måste ske senast kl 12.00, svensk tid, två vardagar innan det tekniska mötet i aktuell tävling. Skickas till This is a mailto link inklusive skäl, eventuellt läkarintyg och andra handlingar.
Avanmälan innebär alltid att en administrativ avgift, enligt ekonomiska bestämmelser tas ut av spelarnas förening/ar.

Rapportering efter tävling

Efter deltagande i utländsk tävling är det den enskilde spelarens skyldighet att skicka följande uppgifter till This is a mailto link för att erhålla svenska rankingpoäng. Information om lagets snittranking (baserat på entrypoäng) för aktuell TP då tävlingen spelas samt fullständig resultatlista där samtliga matchresultat visas. Rankingpoängen kommer att tilldelas spelaren tidigast första vardagen efter att dessa uppgifter är förbundet tillhanda.

Inga Svenska rankingpoäng utgår vid till exempel vid spel i USA, inbjudningstävlingar som inte är homologerade eller på nationstourer.

§ 28 Protest angående tävlingsbestämmelser

Protest rörande tolkning av tävlingsbestämmelser handläggs av Svenska Volleybollförbundet. Protest sker skriftligen och innehåller de skäl på vilka protesten grundar sig och ska vara Svenska Volleybollförbundet tillhanda senast två dagar efter tävlingens slut.

Samtidigt ska en protestavgift, enligt ekonomiska bestämmelser, betalas in till Svenska Volleybollförbundet. Protestavgiften förverkas om protesten avslås men återbetalas om protesten beviljas.

Inkommen protest ska omgående delges den mot vilken protesten är riktad med begäran om yttrande. Beslut i protestärende ska meddelas skriftligen och vara försett med besvärshänvisning, senast fem dagar efter delgivning.

§ 29 Protest angående spelregler och domslut

Protester gällande domslut och spelregler handläggs av tävlingsjuryn/tävlingsledning.

Protest ska ske skriftligen och innehålla de skäl på vilka protesten grundar sig och vara tävlingsjuryn tillhanda senast 30 minuter efter matchens slut samt åtföljas av en protestavgift, enligt de ekonomiska bestämmelserna. Protestavgiften är förverkad om protesten avslås men återbetalas om protesten beviljas.

Inkommen protest ska omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad med begäran om yttrande. Beslut i protestärende ska meddelas skriftligen och vara försett med besvärshänvisning senast en timme efter delgivning.

§ 30 Osportsligt uppträdande

Spelare räknas som deltagare i en tävling från tävlingsstart till tävlingens slut. Spelare som under tävling på ett eller annat sätt uppträder osportsligt gentemot arrangörer, andra spelare, Svenska Volleybollförbundet, media eller annan, kan av tävlingsjuryn/tävlingsledare förpliktas med påföljder. Påföljderna bestäms av Svenska Volleybollförbundet enligt följande hierarki.

Första gången:      Varning utdelas på plats av tävlingsjuryn/tävlingsledare. Rapporteras till tävlingsledning.

Andra gången:      Inga rankingpoäng i tävlingen likaså inga prispengar. Arrangören skall skicka rapport till tävlingsledningen, den felande spelaren skall skriva under denna rapport för att få rätt att inom två dagar ha postat ett yttrande i ärendet till tävlingsledningen. Om spelaren vägrat att skriva på rapporten så skall detta genom ett tillägg tas med i densamma. Spelaren har då förverkat sin rätt att yttra sig i ärendet.

Upprepade förseelser rapporteras till Juridiska nämnden.

§ 31 Prispengar

I tävlingar med prispengar ska spelarna senast dagen efter tävling lämna uppgifter på kontonummer till sin förening där prispengar skall sättas in.

Arrangör skall inom tio bankdagar efter tävling ha satt in prispengarna på föreningens kontonummer. Arrangören ska samtidigt eller innan betalningen görs specificera belopp, tävling med datum samt vilka spelare som berörs inklusive spelarnas placering till berörda föreningar. Påminnelseavgift enligt ekonomiska bestämmelser.

För tävling på Swedish Beach Tour kan Svenska Volleybollförbundet besluta om alternativa regler för prispengarnas utbetalning och administration.

Storleken på summan av prispengarna i Swedish Beach Tour fastställs och kommuniceras under juni månad.

§ 32 Spel och dobbel

Berörda parter i en beachvolleymatch, det vill säga spelare, ledare, funktionärer, förtroendevalda och anställda, får inte satsa pengar på eller föra vidare information som kan användas i syfte att spela på den aktuella matchen.

§ 33 Revidering av dessa Tävlingsbestämmelser

Svenska Volleybollförbundet ser till att ett revideringsförslag tas fram. Detta skall under 21 dagars remisstid visas på www.volleyboll.se. Efter remisstiden ansvarar Svenska Volleybollförbundet att tävlingsbestämmelserna färdigställs i ett dokument som läggs för beslut av Förbundsstyrelsens. Bestämmelserna ska vara fastställda 1 november och börjar gälla från 1 januari kommande år. Förbundsstyrelsen äger rätten att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna under pågående giltighetstid.

 

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Uppdaterad: 02 NOV 2016 17:28 Skribent: Kristina Gelin-Hellgren
E-post: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info