Hoppa till sidans innehåll

Registerutdrag


Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. Mer om registerutdraget finns att läsa i materialet “Skapa trygga idrottsmiljöer”.

Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats

Hur ofta ska kontrollen upprepas

Lagen anger inget om hur ofta en förening bör upprepa kontrollen. Det är dock viktigt att föreningen skapar en rutin för att med viss regelbundenhet kontrollera utdragen, exempelvis vartannat år.

Policy/riktlinjer för inhämtande av utdrag

Föreningen bör fatta beslut om policy eller riktlinjer innefattande bland annat följande; vilka personer i föreningen ska utdrag ur belastningsregistret inhämtas för; hur ofta ska utdrag uppvisas; hur ska kontrollen av utdragen gå till; vem/vilka i föreningen ska ansvara för genomförandet; hur ska ni agera om det visar sig att en kontrollerad person återfinns i belastningsregistret.

Förslag på tillvägagångssätt

1. Utse två personer som granskare av utdragen. Dessa personer utses för viss tid eller på verksamhetsårsbasis och bör vara de enda som kommer att ta del av utdragen. Dessa personer bör ha stor integritet, ha stort förtroende bland föreningens medlemmar och i övrigt vara väl lämpade för uppdraget. Om det skulle vara så att föreningen av någon anledning anser det olämpligt att någon av granskarna ska ta del av utdrag för viss person (exempelvis närstående, vän eller liknande) kan en av personerna ersättas av en på förhand utsedd ersättare.

2. De Ledare som identifierats av föreningen som Ledare som omfattas av kravet instrueras att ansöka om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Detta görs genom att fylla i och skriva ut ett elektroniskt formulär, eller skriva ut och fylla i ett manuellt formulär, som sedan scannas och skickas i PDF-format via epost till This is a mailto link eller via post till Polismyndigheten, Box 757, 981 27 Kiruna. Handläggningen tar normalt sett ett par veckor.

3. När Ledaren erhållit registerutdraget från Polismyndigheten ska det uppvisas i original av Ledaren för föreningens granskare. För att förenkla kontrollen för granskarna bör dessa meddela aktuella Ledare ett eller flera specifika datum då de kan komma och visa upp utdraget.

4. Granskarna noterar i den av föreningen förda listan att (i) utdrag har kontrollerats (ii) datum för kontrollen samt (iii) namn på de som kontrollerat utdraget. För det fall att utdraget skulle visa på att personen förekommer i belastningsregistret behöver föreningen agera på det sätt som har bestämts. Oaktat att lagen inte säger något om hur ni som förening ska agera om en kontrollerad person har begått något brott som syns i registerutdragen bör föreningen alltid ha barnens skyddsintresse i åtanke vid beslut om agerandet.

5. Returnera eller återlämna utdraget till personen det gäller. Utdraget får aldrig sparas på̊ något sätt. Notera att utdraget kan ses som en personlig värdehandling, och även om den kontrollerade personen uppger att denne önskar att föreningen förstör det bör föreningen ha som rutin att återlämna utdraget.

6. Notera att den som ska kontrolleras inte behöver inlämna ett oöppnat kuvert. Notera att utdraget har en särskild vattenstämpel.

Uppdaterad: 02 MAR 2021 13:35 Skribent: Svensk Volleyboll
E-post: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Götavägen 28
521 44 Falköping

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info