Hoppa till sidans innehåll
Foto: Robert Boman

Lättnader i restriktioner öppnar för beachvolleytävlingar för barn och unga

30 APR 2021 13:21
Folkhälsomyndigheten beslutade under onsdagen om nya allmänna råd som möjliggör för barn och unga födda 2002 eller senare att delta i enstaka matcher eller tävlingar utomhus från och med den 28 april.
  • Skapad: 30 APR 2021 13:21

- Det här är ett viktigt och efterlängtat steg i rätt riktning. Inte minst för beachvolleysäsongen som står i startblocken. Nu har föreningarna möjlighet att starta upp lokal tävlingsverksamhet i liten skala för barn och ungdomar, säger Martin Kihlström nationell förbundschef på Svenska Volleybollförbundet.

Folkhälsomyndigheten betonar vikten av att fortsätta minska resandet och antalet sociala kontakter. Enligt de uppdaterade allmänna råden och föreskrifterna bör föreningar som bedriver idrottsverksamhet:

1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och
3. avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Observera att lokala/regionala avvikelser kan förekomma och som över tid kan ändras med kort varsel. Exempelvis finns föreskrifter (2021-04-30) i Kalmar, Blekinge, Gävleborg och Västerbotten som ej medger tävlingar.

Svenska Volleybollförbundets råd och riktlinjer kommer så snart som möjligt uppdateras i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter.

Mer info om Folkhälsomyndighetens ändrade allmänna råd

Så ska en beachvolleytävling arrangeras

Utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd och föreskrifter har Svenska Volleybollförbundet tagit fram följande två exempel som stöd för föreningar som vill arrangera beachvolleytävlingar:

Exempeltävling 1: Organiserad beachvolleytävling på allmän plats
Pandemilagen gäller på allmän plats och begränsar antalet deltagare vid organiserad idrottsverksamhet. Arrangören får bjuda in max 8 spelare (dvs max 4 lag) från egna klubben eller andra lokala föreningar att delta i tävlingen. Lokala och/eller regionala föreskrifter kan dock finnas och det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller där den verkar. Tävlingen ska hållas utomhus och de tävlande ska vara födda 2002 eller senare. De tävlande får delta i max en tävling per vecka. Frågor om vad som är allmän plats eller idrottsanläggning ställs till kommunen.

Exempeltävling 2: Organiserad beachvolleytävling på idrottsanläggning utomhus
Om en beachvolleytävling arrangeras på en idrottsanläggning utomhus reglerar normalt idrottsanläggningens storlek maxtaket för antalet deltagare. Lokala och/eller regionala föreskrifter kan dock finnas och det är arrangörens ansvar att ta reda på vad som gäller där den verkar. Dessutom ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd och föreskrifter följas, vilket innebär att deltagarantalet ska begränsas. Det är upp till varje arrangör och individ att fatta kloka och förnuftiga beslut utifrån lokala förutsättningar. Arrangören får bjuda in spelare och lag från egna klubben och andra lokala föreningar att delta i tävlingen. Tävlingen ska hållas utomhus och de tävlande ska vara födda 2002 eller senare. De tävlande får delta i max en tävling per vecka. Frågor om vad som är allmän plats eller idrottsanläggning ställs till kommunen.

Så kan du idrotta

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare
För den som bedriver eller deltar i idrottsaktiviteter för barn och ungdomar födda 2002 eller senare gäller att:

  • När det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus. Verksamhet som bara kan bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare inomhus.
  • Minimera antalet personer som närvarar samtidigt, eller på annat sätt undvika trängsel.
  • Enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Personer födda 2001 eller tidigare
Spelare födda 2001 och tidigare ska ej spela match. Träning kan för aktuell åldersgrupp bedrivas i de fall region, kommun och ägare idrottsanläggning tillåter detta. Det är arrangörens och deltagarnas ansvar att löpande hålla sig uppdaterade på vad som gäller där de verkar. För den som arrangerar eller deltar i idrottsaktiviteter för personer födda 2001 eller tidigare gäller enligt Folkhälsomyndigheten att:

  1. hålla avstånd till varandra,
  2. inte dela utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
  4. undvika gemensamma omklädningsrum,
  5. resa till och från aktiviteten individuellt, och
  6. utföra aktiviteten i mindre grupper. 

Volleybollförbundets hållning

I tider där många känner oro blir idrotten extra viktig, inte minst för barn och ungdomar. Kompisarna, laget och föreningen skänker trygghet, samtidigt som glädjen som kommer av att röra på sig tillsammans bidrar till en mångsidig och aktiv tillvaro. Folkhälsomyndigheten har gång på gång slagit fast att det är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv att barn och unga fortsätter att röra på sig.

Svenska Volleybollförbundet uppmuntrar därför att tränings- och tävlingsverksamheten för barn- och ungdomar bedrivs utifrån varje förenings specifika förutsättningar samt inom ramen för gällande lagar, föreskrifter och rekommendationer.

Avslutningsvis vill vi betona det personliga ansvaret att skydda sig själv och andra. Varje förening ska vidta lämpliga åtgärder och anpassa sin verksamhet för att undvika smittspridning. Som rörelse fortsätter vi ta ansvar tillsammans, med det gemensamma målet att det så snart som möjligt ska gå att utöva vår älskade idrott som vanligt.

Svenska Volleybollförbundet fortsätter följa utvecklingen och står redo att göra nya anpassningar av verksamheten. Uppdateringar kommuniceras via volleyboll.se. Frågor ställs till This is a mailto link.

FRÅGOR & SVAR
Kan rankingrundande ungdomstävlingar arrangeras?
Nej, utifrån att tävlingar endast får arrangeras för lokala deltagare saknas än så länge förutsättningar att starta upp rankinggrundande tävlingsverksamhet nationellt.

Vi har ett beachvolleylag från Göteborg som vill spela mot ett lag i Stockholm och alla spelare är födda 2002 eller senare. Får de tävla mot varandra?
Nej, Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd och föreskrifter medger endast tävlingar med deltagare från lokala området. Undvik långa resor.

Vi vill anordna en 4-lagstävling i beachvolley för spelare födda 2002 och senare, endast öppen för lag i vårt distrikt. Är det lämpligt?
Nej, Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd och föreskrifter medger endast tävlingar med deltagare från lokala området. Undvik långa resor.

Kan lag från en förening möta lag från annan lokal förening i en tävling eller match?
Ja, om det är en mindre tävling. Se exempeltävlingar längre upp i artikeln.

Hur många tävlingar får en spelare född 2002 eller senare delta i?
Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd och föreskrifter säger att spelare i aktuell ålder får tävla i max en tävling per vecka. Detta gäller oavsett om en spelare är medlem i flera föreningar.

Kan vi anordna en turnering på en allmän plats?
Ja, men pandemilagen gäller, vilket gör att max 8 personer får delta. Kontakta kommunen om du som arrangör är osäker på om planen/planerna du vill nyttja ligger på en allmän plats. Se exempeltävlingar längre upp i artikeln.

Vi har ett lag med spelare är födda 2001 eller tidigare, får de tävla?
Nej, Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd och föreskrifter säger att endast spelare födda 2002 och senare får delta i enstaka tävling eller match utomhus.

Skribent: Svensk volleyboll
E-post: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER


SAMARBETEN

TFFIR_Volleybollforbundet_RGB.png

 


VI STÖDER

 

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Götavägen 28
521 44 Falköping

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info