Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet år 5


Svenska Volleybollförbundets Idrottslyftssatsning år 5

Målet med samtliga Idrottslyft är att fler barn- och ungdomar ska starta med idrott och att de som håller på ska fortsätta längre upp i åldrarna.  

Under det 5:e året av Idrottslyftet är föreningar som är beredda att ta till sig de två kritierierna för Idrottslyftet välkomna att ansöka om bidrag.

  • Aktiviteter som gör att fler barn och ungdomar upp till 20 år börjar med beachvolley och eller volleyboll.
  • Aktiviteter som riktar sig mot att de redan aktiva beachvolley- och volleybollspelarna håller på längre upp i åldrarna.

För att ansökan ska behandlas ska följande krav vara uppfyllda:

  • Föreningen har gjort sina stadgeenliga skyldigheter, skickat in sin årsrapport och betalat medlemsavgiften
  • Föreningen har ansökt om LOK-stöd, kommunalt och statligt
  • Föreningen licensierar samtliga spelare i föreningen
  • Föreningen har rapporterat sina tidigare Idrottslyftprojekt på ett godkänt sätt och inom föreskriven tid
  • Föreningen har skickat in årsmöteshandlingarna (årsmötesprotokoll och årsberättelsen som innehåller verksamhetsberättelse, resultatrapport, balansrapport och revisorernas berättelse) till förbundet.

För föreningar med en genuin vilja att öka antalet spelare inom Svensk Volleyboll är välkomna att ansöka om bidrag för att stötta de projekt som föreningen står i begrepp att ta sig an. Finns frågor runt ansökningarna, vad som stöds respektive inte faller inom ramen för bidrag och frågeställningar runt själva ansökningsförfarandet, välkomna med dessa frågor till This is a mailto link.

Samtliga ansökningar görs via föreningens IdrottenOnline-hemsida. De ska innehålla tydliga målformuleringar samt att strategierna för att nå målen är utförligt beskrivet. Här finns manualen för ansökningsmodulen.

Bilden från SM-veckan 2009, final i U17 Pojkar.

Foto: Christer Ljung

Idrottslyftet stödjer generellt:

Rekrytering 
Olika aktiviteter som verkar för att fler barn och ungdomar blir medlemmar i föreningen, börjar i träningsgrupper och deltar i tävlingar i beachvolley och/eller volleyboll. Nya föreningar med ambition att starta barn- och eller ungdomsverksamhet kan stödjas med ett speciellt startpaket.

Behålla spelarna längre
Det andra av Idrottslyftets huvudmål är att få de aktiva att hålla på längre. Svenska Volleybollförbundet stödjer aktiviteter vars målsättning är att behålla spelarna inom sporten högre upp i åldrarna.

Skolsamverkan
Regelbunden verksamhet i anslutning till skoldagen samt även lov- och rastaktiviteter och friluftsdagar söker föreningarna hos respektive distriktsförbund (DF).

Ut- och fortbildning
- I första hand ansöker föreningen om kommunalt utbildningsbidrag
- I andra hand görs ansökningar genom idrotten:
-- Generella utbildningar söks genom SISU Idrottsutbildarnas program för ledarförsörjning
-- Stegutbildningar och andra SVBF-utbildningar söker föreningarna genom Svenska Volleybollförbundet
-- Kurser för pedagoger inom skolan söks genom Svenska Volleybollförbundet
--- SISU utbildningarna Plattformen och Idrottens Grundtränarutbildning är prioriterade utbildningar.

Anläggningar
Inom ramen för Idrottslyftet finns goda möjligheter till stöd för att skapa nya anläggningar för att idrott ska kunna bedrivas. Perfekt för beachvolleyanläggningar. Ansökan görs hos Distriktsförbunden.

Svenska Volleybollförbundet kan alltid användas som bollplank för att klubbarna ska optimera sina ansökningar och lotsas rätt på enklast sätt.

Uppdaterad: 22 JAN 2013 14:18 Skribent: Paul Engström

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSAJTER

 

 

 

 


FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje


 VI STÖDER

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info