Hoppa till sidans innehåll

Policy för krishantering


Syfte

Syftet med policyn för krishantering inom Svensk volleyboll är att:

• skapa en krismedveten beredskap inför oväntade allvarliga händelser
• ha rutiner för att omhänderta de av policyn omfattade personer som drabbas av en kris
• genom snabbt och tydligt agerande minimera risken för spekulationer
• beskriva ansvarsfördelningen om en kris skulle uppstå

Omfattning och avgränsningar

Denna policy omfattar följande:

Personer:

• Anställda
• Förtroendevalda i Svenska Volleybollförbundet och dess distrikt
• Övriga på uppdrag av Svensk volleyboll, t ex domare, personer som jobbar i projekt
• Landslag
• Elever på RIG (under träning och match)

Arrangemang:

• SM i volleyboll och beachvolley
• Grand Prix för seniorer och ungdomar
• Mikasa Challenge
• Landskamper i Sverige
• Nevza-arrangemang för landslag
• Arbetsmöten och konferenser, dvs arrangemang där Svensk volleyboll är huvudman/arrangör i samarbete med lokalarrangör och där det finns anställda och/eller förtroendevalda på plats under hela arrangemanget.

Avgränsningar:

Elever på RIG omfattas inte primärt av Svensk volleybolls krishanteringspolicy under skoltid. Då är skolan ansvarig huvudman. Det finns även personer och arrangemang som Svensk volleyboll inte har ansvar för, men blir berörd av/har intresse av om kris skulle uppstå, inte minst ur ett kommunikationsperspektiv. Det kan gälla personer som inte är på uppdrag av Svensk volleyboll, men har koppling till förbundet - t ex domare på internationella uppdrag eller svenska spelare som är proffs utomlands.

Föreningar anslutna till Svenska Volleybollförbundet uppmanas att se över sin egen krisberedskap. Vi rekommenderar alla föreningar att ta del av Riksidrottsförbundets material, Plan för krishantering och Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning.

Vad är en kris?

Några exempel på vad vi menar med kris, och vid vilken typ av händelser denna policy ska tillämpas.

Olyckor och tillbud:

• brand
• dödsfall
• olycksfall och allvarliga skador eller sjukdomar

Ekonomiska och/eller organisatoriska problem/situationer:

• massuppsägningar
• missnöjesyttringar
• ringa förtal
• juridiska processer mot Svensk volleyboll eller personer inom förbundet

Brott:

• förtal
• stölder
• förskingring
• sexuella brott
• våldsbrott
• hot
• någon begår ett brott
• dataintrång

Hur allvarlig är krisen?

Krissituationer kan se olika ut, vara olika allvarliga och därmed kräva olika typer av hantering. Vi kategoriserar kriser enligt följande:
• Gul kategori - allvarlig men inte kritisk
• Röd kategori - kritisk kris

Krisgrupp

Svenska Volleybollförbundet ska ha en krishanteringsgrupp som består av:
•     Kommunikatör på förbundet (sammankallande)
•     Två personer ur Förbundsstyrelsen, utsedda av styrelsen. Till årsmötet 2015 är det Lena Tholse och Ola Kvist.

Gruppens arbete ska styras av ledorden Ansvar - Empati - Handling.

Krisgruppens uppdrag är att:

• när en allvarlig händelse uppstår avgöra om det är en kris och bedömer den enligt kategorierna som beskrivs ovan
• arbeta efter RF:s rekommendationer och enligt RF:s krishanteringsplan
• ha löpande kontakt även under normalläge
• tillse att Svensk volleyboll har ett krismedvetande i samband med alla de arrangemang som omfattas av policyn
• om en kris skulle inträffa, tillse att den i efterhand utvärderas och att handlingar och erfarenheter dokumenteras.

Policy för krishantering i pdf-format

Uppdaterad: 13 NOV 2013 10:57
Skribent: Annika Collin

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1


FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje


 VI STÖDER

volleybollmotcancer

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-640 30 50
E-post: This is a mailto link

Se all info