Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser volleyboll 2016-2017


Gäller 2016-07-01 - 2017-06 30

Fastställda av förbundsstyrelsen 29 februari 2016

Tävlingsbestämmelserna i sin helhet (pdf-format)

  

Innehållsförteckning

Kap 1 Allmänna bestämmelser

§ 1      Officiell tävling.

§ 2      Utlysande.

§ 3      Icke officiell match.

§ 4      Regler, tävlingsbestämmelser, medlemskap.

§ 5      Egen ekonomisk risk.

§ 6      Försäkring.

§ 7      Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet

§ 8      Distriktens tävlingsverksamhet

§ 9      Säsong.

§ 10    Tävlingsklasser

§ 11     Åldersklasser

§ 12    Sanktion.

§ 13    Näthöjder

§ 14    Matchlängd, grundregel

 

§ 15    Poängberäkning.

§ 16    Tabelluträkning.

§ 17     Internationell representation.

§ 18    Reklam.

§ 19    Ljud och bild.

§ 20    Spelrättigheter

§ 21    Spel och dobbel

§ 22    Bestraffningsärenden.

§ 23    Doping.

Kap 2 Representationsbestämmelser

§ 24... Definitioner

§ 25... Spelklarhet

§ 26... Licensiering.

§ 27... Licenskontroll

§ 28... Nationell övergång.

§ 29... Utbildningsbidrag.

§ 30... Spelares övergång till utländsk förening.

§ 31... Återvändande svensk.

§ 32... Landslagsspel

§ 33... Spel under annan organisation.

§ 34... Samarbetsbestämmelser

§ 35... Lån av spelare.

§ 36... Riksidrottsgymnasium.

§ 37... Begränsningar för spelare med internationell transfer

§ 38... Spel med icke spelklar spelare.

Kap 3 Nationella serier

§ 39... Omfattning.

§ 40... Elitserien.

§ 41... Kval till Elitserien.

§ 42... Serier under Elitserien.

§ 43... Nya lag.

§ 44... Ledigblivna platser

§ 45... Övertagande av plats.

§ 46... Avsägelse av plats i seriesystemet

§ 47... Spel under annat namn än föreningens.

§ 48... Utträde ur serie.

§ 49... Uteslutning ur serie.

§ 50... Fler lag i seriesystemet

§ 51... Svenska Volleybollförbundets Riksidrottsgymnasium.

§ 52... Spelprogram.

§ 53... Kallelse av motståndarlag.

§ 54... Laguppställning vid match.

§ 55... Inställelse till match.

§ 56... Förseningar

§ 57... Väderstörningar

§ 58... Uteblivande från match – Walk Over

§ 59... Matchflyttning.

§ 60... Omspel

§ 61... Berättigad spelare vid matchflytt/omspel

§ 62... Tillsatta domare och arrangörens matchfunktionärer

§ 63... Halltider

§ 64... Krav på anläggning.

§ 65... Spelplan och utrustning.

§ 66... Bollar

§ 67... Trebollssystem..

§ 68... Matchprotokoll

§ 69... Resultatrapportering.

§ 70... Statistikrapportering.

§ 71... Priser

§ 72... Ansvar för sjukdom och skador

§ 73... Ansvar för säkerhet

§ 74... Matchfunktionärer

§ 75... Officiella domarregister

§ 76... Domartillsättning.

§ 77... Domarnas ersättning för utfört uppdrag.

§ 78... Utebliven domare.

§ 79... Kontroll av spelklarhet

§ 80... Kontroll av utrustning.

§ 81... Domarens klädsel och utrustning.

§ 82... Avgifter för Nationella seriespelet

§ 83... Ekonomiska skyldigheter

§ 84... Kostnader för seriematch.

Kap 4 Svenska Volleybollförbundets ungdomstävlingar

§ 85... Svenskt Mästerskap.

§ 86... Övriga rikstävlingar

§ 87... Junior-SM..

§ 88... Ungdomens-GP.

§ 89... U18-SM..

§ 90... DistriktsSlaget

§ 91... U16-Mästerskapet

§ 92... Fyrmannavolleyboll

§ 93... Åldersdispenser

§ 94... Föreningstillhörighet

§ 95... Begränsningar i rätten att delta.

Kap 5 U23-SM

§ 96... U23-SM.

Kap 6 Veteraner

§ 97... Veteran-SM..

Kap 7 Sverigeserien.

§ 98... Arrangörer

§ 99... Sanktion.

§ 100. Säsongsplanering.

§ 101. Klasser

§ 102. Deltagande – lag.

§ 103. Deltagande - spelare.

§ 104. Avgifter

§ 105. Anmälan.

§ 106. Seedning.

§ 107. Spelform.

§ 108. Rankingpoäng.

§ 109. Rankingtabeller

§ 110. Återbud.

Kap 8 Distriktsmästerskap.

§ 111. DM.

§ 112. DM - år

§ 113. Rätt att delta.

§ 114. Speldagar

§ 115. Fullföljande.

§ 116. Åldersklasser

§ 117. Spelform.

§ 118. Protester

Kap 9 Protestförfarande.

§ 119. Instanser

§ 120. Inlämnande av protest

§ 121. Delgivning.

§ 122. Beslutsmeddelande.

§ 123. Seger på protest

Kap 10    Turneringsbestämmelser

§ 124. Sanktion.

§ 125. Sanktionsansökan.

§ 126. Sanktion för spel utomlands.

§ 127. Sanktion för match mot utländskt motstånd i Sverige.

§ 128. Dispens.

§ 129. Licenskrav.

§ 130. Lån av spelare.

§ 131. Allmänna bestämmelser för samtliga klasser

Kap 11    Revidering av tävlingsbestämmelserna.

§ 132. Ändring.

 

Kap 1    Allmänna bestämmelser

§ 1                                  Officiell tävling

Volleybolltävling som administreras av Internationella Volleybollförbundet eller av Nationsförbund tillhörande Internationella Volleybollförbundet, Svenska Volleybollförbundet, dess Distrikt och föreningar är officiell tävling.

§ 2                                  Utlysande

Officiell tävling utlyses på lämpligt sätt.

§ 3                                  Icke officiell match

Vänskapsmatch mellan två lag är inte en officiell match.

§ 4                                  Regler, tävlingsbestämmelser, medlemskap

Officiell tävling spelas enligt gällande regler och tävlingsbestämmelser. Förening som deltar med lag i officiell tävling ska vara medlem i Svenska Volleybollförbundet eller ett Nationsförbund anslutet till Internationella Volleybollförbundet.

Undantag: Lag som endast deltar i Sverigeserien behöver inte representera en medlemsförening i Svenska Volleybollförbundet.

§ 5                                  Egen ekonomisk risk

Förening deltar i officiella tävlingar på egen ekonomisk risk och svarar själv för sina kostnader. Undantag kan göras via skriftliga avtal med arrangören.

§ 6                                  Försäkring

Spelare deltar på egen risk vid såväl träning som tävling. De spelare som ingår i det svenska sjukförsäkringssystemet och har giltig licens är försäkrade i enlighet med villkoren för licensförsäkringen.

§ 7                                  Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten administreras av tävlingsledningen eller den som tävlingsledningen delegerat uppdraget till. Tävlingsledningen utses av förbundsstyrelsen.

§ 8                                  Distriktens tävlingsverksamhet

Distriktens tävlingsverksamhet omfattar Sverigeserien, turneringar, Distriktsmästerskap för seniorer och ungdomar samt distriktstävlingar för barn och ungdomar. Distriktets tävlingsverksamhet administreras av distriktets tävlingsledning eller den som distriktets styrelse delegerat uppdraget till.

§ 9                                  Säsong

Säsongen omfattar tiden 1 juli - 30 juni.

§ 10                              Tävlingsklasser

De olika klasserna är:

-       Damer (D)

-       Herrar (H)

-       Flickor (F)

-       Pojkar (P)

-       Mixed (M)

-       Öppen (Ö) kommentar: En klass där antalet kvinnor eller män i laget inte spelar någon roll

 

Barn/Ungdom

 

Klass

Åldersklass

Junior

D98 och H98

U19

F99 och P99

U18

F00 och P00

U17

F01 och P01

U16

F02 och P02

Fyrmanna

F03, P03 och Ö03

 

 

Veteraner

Klass

Åldersklass

+35

D80, H80 och M80

+40

D75, H75 och M75

+45

D70, H70 och M70

+50

D65, H65 och M65

+55

D60, H60 och M60

+60

D55, H55 och M55

+65

D50, H50 och M50

 

Klasserna för dam/flick respektive herr/pojk är enkönade tävlingsklasser. I mixedklassen ska minst tre av spelarna på planen vara kvinnor.

§ 11                              Åldersklasser

Seniorer

S

 

Från och med det år spelaren fyller 20 år

 

U23

 

Till och med det år spelaren fyller 22 år

U23-SM

 

Barn/Ungdom

 

D98

H98

Siffran 98avser födelseår 1998 och senare

Junior-SM

F99

P99

 

Ungdomens-GP

F00

P00

 

U18-SM

F01

P01

 

DistriktsSlaget

F02

P02

 

U16-Mästerskapet

F03

P03

Ö03

Fyrmannamästerskapet

 

Veteraner

 

H80

D80

Siffran 80 avser födelseår 1980 och tidigare

+35

H75

D75

 

+40

H70

D70

 

+45

H65

D65

 

+50

H60

D60

 

+55

H55

D55

 

+60

H50

D50

 

+65

H står för herrar, D för damer, F för flickor och P för pojkar.

 

Byte av åldersklass sker 1 juli. Spelare tillhör samma åldersklass hela säsongen.

 

Kommentar; födelseår till åldersklass avser alltid vårsäsongen. Exempel, U23 där får man fylla högst 22 år under 2017 även om tävlingen genomförs under hösten 2016.

 

Ungdomsspelare kan spela i ungdomsklasser för äldre spelare och veteranspelare i veteranklasser för yngre spelare. Oavsett ålder kan man spela i seniorklass.

 

I fyrmanna anges det äldsta födelseåret för deltagande medan det i spelformernas olika Levlar är kunnande och erfarenhet som styr, på vilken Level man bäst hör hemma snarare än ålder.

§ 12                              Sanktion

Sanktion ansöks för arrangerandet av officiell tävling. Se kapitel om turneringar.

§ 13                              Näthöjder

Åldersklass

H/P

D/F

M/Ö

Senior/Veteran/Junior

243 cm

224 cm

235

U18

235 cm

218 cm

 

U17

235 cm

218 cm

 

U16

224 cm

210 cm

 

Fyrmanna Level 6-7

210 cm

210 cm

 

Fyrmanna Level 4-5

200 cm

200 cm

 

 

 

 

 

§ 14                              Matchlängd, grundregel

I följande tävlingar ska match spelas i bäst av fem set:

Match ingående i nationella seriesystemet, Grand Prix, SM-slutspel samt final i U23-SM och Junior-SM. I Sverigeserien spelas det alltid tre set i alla matcher.

Annan officiell tävling spelas enligt arrangörens bestämmelser.

§ 15                              Poängberäkning

Matcher i bäst av fem set:

-       Vinst med 3-0 eller 3-1 ger 3 poäng.

-       Förlust med 0-3 eller 1-3 ger 0 poäng.

-       Vinst med 3-2 ger segrande lag 2 poäng och förlorande lag 1 poäng.

 

Match i bäst av tre set:

-       Vinst ger 2 poäng och förlorande lag 0 poäng.

 

Matcher som alltid spelas i tre set:

-       1 poäng per vunnet set.

 

Matcher som alltid spelas i två set:

-       1 poäng per vunnet set.

§ 16                              Tabelluträkning

Matcher i bäst av fem set:

 1. Vunna poäng
 2. Vunna matcher
 3. Setkvot (antalet vunna dividerat med antalet förlorade)
 4. Bollkvot (antalet vunna dividerat med antalet förlorade)
 5. Inbördes möte
 6. Omspel/lottning

Match i bäst av två eller tre set:

1        Vunna poäng

2        Setkvot (antalet vunna dividerat med antalet förlorade)

3        Bollkvot (antalet vunna dividerat med antalet förlorade)

4        Inbördes möte

5        Omspel/lottning

§ 17                              Internationell representation

Platser i det europeiska cupspelet för klubblag tilldelas utifrån direktiv från CEV.

-       Antalet platser bestäms av CEV

-       Segrarna i Grand Prix får första platsen.

-       Svenska mästarna får andra platsen.

-       Om segraren i Grand Prix även blir svenska mästare går andra platsen till tvåan i SM slutspelet.

-       Det är inte tvingande att delta i internationellt spel.

Förutsättningarna kan ändras, efter att dessa bestämmelser är antagna, genom beslut i FIVB/CEV.

Platser i NCC, Nordic Club Championship för klubblag, tilldelas enligt det av NEVZA framtagna reglementet.

Det åligger föreningar som vill delta att göra anmälan enligt direktiv från arrangören.

§ 18                              Reklam

Utformningen av reklam på speldräkterna är underställd Svenska Volleybollförbundet för dess godkännande. Reklam får icke placeras eller utformas så att den försvårar identifiering av spelarnas siffror. Svenska Volleybollförbundet äger rätt att ta ut en registreringsavgift.

Reklam på boll, nät, nätkant, nätstolpar, domarstol och spelplan tillåts under för­utsättning att den inte stör spelarna i spelet, eller försvårar för domarna och övriga funktionärer i deras arbete. Utformningen av reklamen är underställd Svenska Volleybollförbundet för dess godkännande.

Vid TV-sändningar måste reklamen utformas på ett sådant sätt att den inte strider mot EBU:s (TVs) bestämmelser.

§ 19                              Ljud och bild

Rättigheten till ljud och bild från officiella tävlingar innehas av Svenska Volleybollförbundet. Rätten till videoinspelning för icke kommersiellt bruk innehas av deltagande föreningar.

§ 20                              Spelrättigheter

Svenska Volleybollförbundet äger spelrättigheterna vid all rikstäckande typ av så kallat spel och dobbel i samband med officiell tävling.

§ 21                              Spel och dobbel

Berörda parter i en volleybollmatch, det vill säga spelare, ledare, funktionärer, förtroendevalda och anställda, får inte satsa pengar på eller föra vidare information som kan användas i syfte att spela på den aktuella matchen.

§ 22                              Bestraffningsärenden

För handläggning och överklagan av bestraffningsärenden, se Svenska Volleybollförbundets stadgar.

§ 23                              Doping

Svenska Volleybollförbundets regler mot doping har till syfte att tillvarata idrottsutövarnas grundläggande rätt att delta i en dopingfri idrott och på så sätt främja god hälsa och rättvisa för idrottsutövare.

Doping i samband med idrottsutövning är förbjudet. Svenska Volleybollförbundet följer Riksidrottsförbundet antidopingreglemente som finns på Riksidrottsförbundets webbplats.

Doping är förbjudet i enlighet med Idrottens dopingreglemente, IDR.

I seriematch, i vilken två eller flera spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar, erhåller den icke felande föreningen 3 poäng. Som poängresultat i matchen vinner icke felande förening med 25-0 i alla set.

I seriematch där båda föreningarna haft två eller flera spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping, fråntas båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas resultatet 0-25 i alla set.

I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmodellen, i vilken två eller flera spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska felande förening/föreningar uteslutas ur tävlingen.


Kap 2 Representationsbestämmelser

§ 24                              Definitioner

Nuvarande förening är den förening spelaren senast är licensierad för eller har gällande kontrakt med och äger därmed förhandlingsrätten vid spelarövergångar där nuvarande förenings påskrift krävs.

Moderförening är den förening som först löste volleybollicens för spelaren.

Ny förening är den förening som spelare går till vid övergång.

§ 25                              Spelklarhet

Spelare med kontrakt

Spelare med kontrakt är en spelare som har ett avtal med en förening och låtit registrera start och slutdatum hos Svenska Volleybollförbundet.

För spel i Elitserien ska spelarens kontraktdatum, start och slut, vara registrerat av föreningen. För varje spelare ska följande uppgifter lämnas; spelarroll, porträttbild, längd, räck- och spikehöjd, moderförening/nationalitet samt tröjnummer.

För att spelklarhet ska kunna garanteras ska registreringen vara gjord senast sista arbetsdagen innan matchtillfället. Kontraktets slutdatum publiceras på Svenska Volleybollförbundets webbplats.

För spelare under 18 år är målsmans underskrift obligatorisk för att kontraktet skall vara giltigt.

Åldersgräns för att kunna teckna kontrakt i serier under Elitserien är 15 år.

Spelare vars registrerade kontrakt har gått ut

Spelare vars registrerade kontrakt med en förening löpt ut eller annullerats i förtid är fri spelare tills något av detta har hänt:

-       Nytt kontrakt registrerats

-       Övergång till annan förening registrerats

-       Spelaren representerat nuvarande förening i officiell match.

När annullering av kontrakt sker ska föreningen meddela det nya stoppdatumet.

Spelare utan kontrakt men med licens

Spelare utan kontrakt är en spelare vars representation regleras av bestämmelserna för licens. 

Fri Spelare

Fri spelare är en person som:

 1. aldrig deltagit i Svenska Volleybollförbundets tävlingsverksamhet i volleyboll
 2. fullföljt ett registrerat kontrakt
 3. inte deltagit i officiell match eller haft registrerat kontrakt med någon förening, under en sammanhängande tolvmånadersperiod.
Utländska medborgare

Utländsk medborgare ska licensieras och medges rätt att delta i officiell match först sedan hen:

-          Uppfyllt de krav som berörda statliga myndigheter ställer på utländska medborgare för vistelse i landet längre tid än tre månader. Dessa krav varierar beroende på nationalitet.

-          Uppfyllt de krav som Riksidrottsförbundet ställer.

-          Har genomfört internationell transfer, ITC, via det transfersystem som internationella förbundet anvisar.

-          Reglerat de avgifter som kan förekomma till både nationsförbund/föreningar och till FIVB/CEV.

§ 26                              Licensiering

För att medverka i officiell match ska spelare vara licensierad. Föreningen registrerar och licensierar spelarna via licensieringssystemet. Förening ska kontrollera att alla spelare är licensierade. Licensierad spelare har i enlighet med försäkringsvillkoren ett försäkringsskydd för verksamhet i samband med träning och tävling sanktionerad av Svenska Volleybollförbundet.

Spelare, utan licens, kan delta i officiell match om spelaren licensieras senast första dagen efter match. Spelaren är inte försäkrad i den matchen.

§ 27                              Licenskontroll

När licensen är registrerad kan en spelklarlista genereras på hemsidan. Denna visas upp för domarna vid match. Saknas spelklarlistan eller om någon av spelarna inte finns med på listan kan licenskontroll genomföras enligt ekonomiska bestämmelserna.

§ 28                              Nationell övergång

Den nya föreningen ansvarar för att nuvarande förening, i de fall det krävs, godkänner övergången. Avgiften för övergångar regleras i Ekonomiska bestämmelserna.

Spelare vars förening begärt utträde ur Svenska Volleybollförbundet får göra enpartsövergång till ny förening.

Övergång kan ske om spelaren, nuvarande förening och ny förening är överens och godkänner övergången.

Spelare med kontrakt

För spelare med kontrakt som vill gå över till ny förening ska alltid en tvåpartsövergång användas.

Om spelare med kontrakt gör övergång löses spelaren från kontraktet med nuvarande förening när övergången är registrerad.

Övergångsperiod

1 maj – 31 januari.

Övergångsperioder för internationella övergångar

1 maj – 31 januari.

Om ett ekonomiskt skriftligt avtal mellan två svenska föreningar upprättats i samband med en spelarövergång, så måste nya föreningen följa detta avtal för att spelaren skall vara kvalificerad för spel med nya föreningen. När förfallodag för ekonomisk transaktion passerats, utan att den nya föreningen fullföljt sina åtaganden och en anmälan inkommit, övergår spelaren till att inte vara spelklar i den nya föreningen och matchresultat där spelaren deltagit handläggs enligt ”Spel med icke kvalificerad spelare”. Den nya föreningen ansvarar för att avtal följs och tar konsekvenserna om så inte är fallet.

Spelare med avslutat kontrakt

Spelare med avslutat kontrakt kan göra enpartsövergång där endast den nya föreningens godkännande krävs i övergångsperioderna

Övergångsperioder:

 1. 1 – 20 mars. Spelaren blir spelklar 1 juli och får inte representera den nya föreningen under karenstiden.
 2. 1 maj – 31 januari. Under perioden 1 maj – 30 juni får spelaren inte representera den nya föreningen.

Spelare utan kontrakt

Övergångsperioder:

 1. 1 – 20 mars. Enbart godkännande av den nya föreningen krävs. Spelaren blir spelklar 1 juli och får inte representera den nya föreningen under karenstiden.
 2. 1 maj – 31 januari. Spelare kan genom övergång byta förening två gånger under övergångsperioden. Under perioden 1 maj – 30 juni får spelaren inte representera den nya föreningen.
 3. Spelare 14 år eller yngre kan göra övergång hela året.

Ansökan om dispens kan göras.

Fri spelare

För fri spelare, § 25 punkt 3, ska enpartsövergång göras.

§ 29                              Utbildningsbidrag

För en spelare, som inte fyllt 24 år, året när säsongen börjar och för första gången registreras för spel i Elitserien ska elitföreningen betala ett utbildningsbidrag via Svenska Volleybollförbundet till spelarens moderförening. Om moderföreningen har upphört går utbildningsbidraget till Svenska Volleybollförbundet.

Utbildningsbidraget delas upp på tre år och är personligt, det vill säga bidraget följer med spelaren om denne byter förening.

Bidraget kan pausas om spelaren gör ett speluppehåll på högst en säsong.

Utbildningsbidraget administreras av Svenska Volleybollförbundet och handläggs under mars månad. Storlek på utbildningsbidraget regleras i Ekonomiska bestämmelserna.

§ 30                              Spelares övergång till utländsk förening

Internationella Volleybollförbundets övergångsbestämmelser tillämpas.

Spelare som inte är bunden till svensk förening av ett kontrakt kan göra övergång till förening i annat land utan krav på ersättning från den svenska föreningen.

Svenska Volleybollförbundet avtalar med den nya föreningen om villkoren för deltagande i landslagsspel samt eventuella övriga villkor.

§ 31                              Återvändande svensk

Svensk medborgare som representerat utländsk förening där registrering hos Internationella Volleybollförbundet krävts, kan få spelklarhet för Svensk förening efter att den internationella övergången, ITC, är avslutad. Under förutsättning att denne licensierats för den svenska föreningen senast 31 januari och inte spelat officiell match organiserad av annat Nationsförbund efter 31 januari.

§ 32                              Landslagsspel

Landslagsverksamhet går före klubbverksamhet. Spelare som blir uttagen till spel, träning och matchning i landslaget, oavsett nivå och ålder, och accepterat sin plats kan inte hindras av sin nuvarande förening att medverka.

§ 33                              Spel under annan organisation

Spelare som utan medgivande av Internationella eller Svenska Volleybollförbundet deltar i match ingående i tävling administrerad av till Internationella Volleybollförbundet icke ansluten organisation, äger inte rätt att representera förening tillhörande Svenska Volleybollförbundet.

Riksmästerskap för högskolor (Student-SM), Korpen, KFUM- och liknande organisationer är undantagna från denna regel.

För övriga organisationer gäller att spelare eller förening ska ha medgivande av Svenska Volleybollförbundet före deltagandet.

§ 34                              Samarbetsbestämmelser

En förening kan teckna ett (1) samarbetsavtal under säsongen. Till ansökan ska vidimerade protokollsutdrag från båda föreningarna bifogas. Ansökan och bilagor ska vara inkomna senast 30 september.

En avgift tas ut för registreringen av samarbetsavtal där storleken på avgiften regleras via de Ekonomiska bestämmelserna. I avgiften ingår kostnaden för övergångar.

Samarbete för seniorserier

Inom ramen för samarbetsavtal får spelarna göra fritt antal övergångar till och med 31 januari med undantag för låst lista för Elitserielag. 1 februari och resten av säsongen äger endast ungdomsspelare rätt att vandra mellan lagen medan seniorspelare endast äger rätt att gå till högre division. Dispens kan lämnas.

Om föreningarnas representationslag deltar i samma serie tillåts inga övergångar mellan representationslagen.

Om föreningars representationslag deltar i samma serie som den ena eller andra föreningens reservlag tillåts inga övergångar mellan dessa lag.

Samarbete för ungdomsverksamhet

Vid ansökan anges i vilken av föreningarna som ungdomslagen representerar.

Begränsningar

Samarbetsavtal mellan föreningar som omfattar spelare på riksidrottsgymnasiet får inte tecknas för ungdomsverksamhet:

-          Föreningen som har tre eller fler elever på riksidrottsgymnasiet kan inte teckna samarbetsavtal med annan förening för ungdomsverksamhet.

-          Spelare får under tiden på riksidrottsgymnasiet enbart representera nuvarande förening samt en annan förening genom samarbetsavtal för ungdomar.

Samarbete motiverat av gymnasiala- och eftergymnasiala studier

Elevs nuvarande förening kan teckna ett samarbetsavtal med förening på ort där studier sker och därmed kan spelare spela kvar på ungdomsnivå respektive delta vid U23-SM och samtidigt möjliggöra spel på seniornivå i förening där ett samarbete slutits.

§ 35                              Lån av spelare

Förening kan initiera ett lån av spelare till annan förening under övergångsperioden, 1 maj till 31 januari.

Kortaste tid som kan medges för ett lån är 2 månader.

Spelaren återgår till nuvarande förening 30 april eller genom en överenskommelse mellan föreningarna.

Utlåning ska registreras i det administrativa systemet innan spelklarhet träder i kraft och det utgår en administrativ avgift som regleras via Ekonomiska bestämmelser. Avgiften faktureras den förening som lånar spelaren.

Även återgången ska registreras i det administrativa systemet innan spelklarhet kan lämnas.

Enbart ett låneavtal kan registreras per säsong för en spelare. Undantag är spelare vid Riksidrottsgymnasiet som inte kan lånas ut.

En spelare kan under lånetiden enbart representera den förening som spelaren är utlånad till.

§ 36                              Riksidrottsgymnasium

Elev som blir antagen vid riksidrottsgymnasiet ska representera VBF RIG Falköping i det Nationella seriesystemet men det är överordnat att eleven representerar sin nuvarande förening i kval till och vid ungdomsmästerskap.

Landslagsverksamhet går före klubbverksamhet.

Eleverna ska under sin tid på riksidrottsgymnasiet vara licensierade i sin nuvarande förening.

Eleverna äger rätt att vid sanktionerade turneringar representera sin nuvarande förening. Om det sammanfaller med VBF RIG Falköpingsseriematcher har seriespelet företräde.

Eleverna äger under tiden på riksidrottsgymnasiet inte rätt att representera någon annan förening än VBF RIG Falköping eller sin nuvarande förening.

Under tiden på riksidrottsgymnasiet kan eleven inte erhålla spelklarhet för ny förening. Särskilda skäl kan åberopas för en övergång. Förutom nuvarande förenings godkännande ska även tävlingsledningen godkänna en sådan övergång.

Nuvarande förening är den förening eleven var licensierad för 15 december året innan eleven börjar på riksidrottsgymnasiet.

Om en elev slutar på riksidrottsgymnasiet under tiden 1 juli - 31 januari äger eleven rätt att representera sin nuvarande förening under resten av säsongen. Om en elev slutar efter 31 januari äger eleven inte rätt att delta i seriespel på seniornivå utan endast rätten att representera sin nuvarande förening vid ungdoms-SM, sanktionerade ungdoms- och seniorturneringar under den innevarande säsongen.

Eleven tillhör nuvarande förening till 30 juni det år eleven fullföljt studierna vid riksidrottsgymnasiet. Gäller fullt ut från och med årskullen som är född 1999.

Elev kan teckna kontrakt med nuvarande förening.

§ 37                              Begränsningar för spelare med internationell transfer

En förening i Elitserien kan ha valfritt antal spelare med internationell transferi laget. Lag i Elitserien och i kval till Elitserien måste ha minst tre spelare med Svenskt medborgarskap på spelplanen

Spelare med internationell transfer ska ingå i den låsta sexan, får inte lånas ut eller delta vid kval/SM för ungdomar.

§ 38                              Spel med icke spelklar spelare

Lag som spelar med icke spelklar eller icke kvalificerad spelare, ska dömas till förlust 0-25 i alla set. Dessutom kan laget anmälas till bestraffning enligt RF:s stadgar.


Kap 3    Nationella serier

§ 39                              Omfattning

Det Nationella seriesystemet är öppet för medlemsföreningar och omfattar följande nivåer:

-          Elitserien inklusive kval till elitserien, Grand Prix och SM-slutspel

-          Division 1

-          Division 2

-          Division 3

§ 40                              Elitserien

Upplägg av spelsätt beslutas av tävlingsledningen inför varje säsong.

För att få delta i Elitserien ska, om Svenska Volleybollförbundet så kräver, ett separat avtal om villkoren för deltagande i Elitserien tecknas mellan deltagande föreningar och Svenska Volleybollförbundet.

§ 41                              Kval till Elitserien

Kval till Elitserien genomförs med högst fyra lag, varav högst två lag från Elitserien och högst två lag från Division 1.

Från Division 1 inbjuds de föreningars representationslag som ligger på placering 1-5 vid årsskiftet. Anmälan ska vara gjord senast 1 mars.

Om fler än två lag är anmälda tas de två högst placerade lagen ut. Jämförs efter färdigspelad serie.

Berörda föreningar från Elitserien ska före 1 mars avsäga sig platsen om föreningen inte vill delta i kval till Elitserien.

VBF RIG Falköping deltar inte i kval till Elitserien, varför det kan vara så att det endast finns en plats att spela om.

Förening vars lag tackat ja till kval till Elitserien äger inte rätt att tacka nej till spel i kval till Elitserien.

Förening som deltar i kval till Elitserien äger inte rätt att tacka nej till spel i Elitserien om föreningen kvalificerat sig.

Kval till Elitserien genomförs som dubbelserie under mars/april där de bästa lagen kvalificerar sig för nästa säsong i Elitserien beroende på antalet lediga platser i Elitserien.

§ 42                              Serier under Elitserien

Division 1, Division 2 och Division 3

Upplägget av serier är olika för damer respektive herrar.

Damer

Division 1

Spelas med två serier som innehåller 8-12 lag per serie och genomförs i perioden oktober till och med mars.

Maximalt tre lag per serie åker ner till Division 2. Det exakta antalet lag visualiseras i serietabellerna.

Division 2

Spelas med sex serier med 4-12 lag per serie och genomförs i perioden oktober till och med mars.

Ettan i respektive serie går upp till Division 1.

Upp till två lag i respektive serie kan flyttas ner till division 3 beroende på antalet lag i division 3. Det exakta antalet lag visualiseras i serietabellerna.

Division 3

Spelas med upp till 8 serier, som mest en per distrikt, med 4-12 lag per serie och genomförs i perioden oktober till och med mars.

Serierna kan utformas med hemma/bortamatcher eller i sammandragsform där tre lag spelar vid ett tillfälle och där varje av dessa lag spelar två matcher. 

Segrande lag i respektive serie går upp till division 2.

Herrar

Division 1

Spelas med två serier som innehåller 8-12 lag per serie och genomförs i perioden oktober till och med mars.

Maximalt tre lag per serie åker ner till Division 2. Det exakta antalet lag visualiseras i serietabellerna.

Division 2

Spelas med två-fyra serier med 6-12 lag per serie och genomförs i perioden oktober till och med mars.

Ettan i respektive serie är garanterad att gå upp till Division 1.

Upp till två lag i respektive serie kan flyttas ner till division 3 beroende på antalet lag i division 3. Det exakta antalet lag visualiseras i serietabellerna.

Division 3

Spelas med upp till 8 serier, som mest ett per distrikt, med 4-12 lag per serie och genomförs i perioden oktober till och med mars.

Serierna kan utformas med hemma/bortamatcher eller i sammandragsform där tre lag spelar vid ett tillfälle och där varje av dessa lag spelar två matcher. 

Segrande lag i respektive serie går upp till division 2.

§ 43                              Nya lag

Nya lag anmäls till nästkommande säsong senast den 30 april för att få en garanterad plats.

§ 44                              Ledigblivna platser

Om det finns lediga platser i en serie kan Tävlingsledningen erbjuda den vakanta platsen till en förening. Geografisk hänsyn kan tas. För att tillsätta en ledigbliven plats i en serie kan företräde ges till lag som flyttas upp från lägre division framför att tillsätta den genom att inte flytta ner ett lag.

§ 45                              Övertagande av plats

Två föreningar som beslutat sig för att gå ihop till en förening har rätt att behålla platserna i seriesystemet.

§ 46                              Avsägelse av plats i seriesystemet

Samtliga föreningar med lag som inte vill fortsätta sitt deltagande i seriesystemet avsäger sig sin plats/sina platser skriftligt genom föreningens ordförande.

Förening vars lag vill avsäga sig sin plats/platser eller begära sig nedåt i seriesystemet ska göra detta senast 30 april.

Förening vars lag bryter sitt åtagande och ansöker om utträde under perioden 1maj – 30 juni kan få tillbaka halva serieavgiften.

Förening vars lag bryter sitt åtagande och ansöker om utträde efter 1 juli kan inte få tillbaka serieavgiften.

§ 47                              Spel under annat namn än föreningens

En förening med en eller flera platser i seriesystemet kan om man vill låta ett eller flera lag genomföra seriespelet med ett annat namn än föreningens, se även § 50. Ansökan ställs till tävlingsledningen innan den 31 augusti. Första gången som ett nytt namn är beviljat tas en avgift ut, se Ekonomiska bestämmelserna.

§ 48                              Utträde ur serie

Förening som begär utträde ur serie flyttas ner till närmast lägre division. Resultat i spelade matcher annulleras och laget placeras sist i tabellen. 

§ 49                              Uteslutning ur serie

Förening vars lag som uteslutits ur serie flyttas ned till närmast lägre division. Resultat i spelade matcher annulleras och laget placeras sist i tabellen.

§ 50                              Fler lag i seriesystemet

I Elitserien och kval till Elitserien äger förening rätt att totalt delta med endast ett lag. I övriga divisioner äger förening rätt att delta med fler än ett lag.

Föreningens övriga lag, efter representationslaget, benämns med bokstäver. B, C osv där B rankas före C osv.

Kommentar: Innebär att lag i högre division ska ha en ”tidigare” bokstav från alfabetet.

Ex: Representationslag i Elitserien, B-lag i Division 1 och C-lag i division 2.

Föreningen har rätt att mot avgift, se ekonomiska bestämmelserna, ge lag ett eget lagnamn i stället för B, C etc.

För elitserielag gäller att deras sex låsta spelare inte får delta i föreningens övriga lag. Ungdomsspelare behöver inte låsas.

Registreringen av dessa görs av föreningen senast fem dagar innan lagets första match i serien. När inget meddelats är samtliga spelare registrerade för spel i Elitserien förhindrade att delta i föreningens övriga lag.

Tävlingsledningen äger rätt att uppmana föreningen att revidera listan över de sex spelare man angivit.

Spelarna får gå fritt mellan föreningens lag till och med 31 januari med undantag för låsta spelare för Elitserielag. 1 februari och resten av säsongen äger endast ungdomsspelare rätt att vandra mellan lagen medan seniorspelare äger endast rätt att gå uppåt. Dispens kan medges.

Har en förening två lag i samma serie, då måste de på samma sätt som i Elitserien låsa en sexa för sitt högst rankade lag.

§ 51                              Svenska Volleybollförbundets Riksidrottsgymnasium

Svenska Volleybollförbundets Riksidrottsgymnasium, VBF RIG Falköping, har rätt att delta med högst fyra lag per kön i seriespelet. Tävlingsledningen kan tillsammans med verksamhetsansvarig för Riksidrottsgymnasiet besluta, senast den 15 april, var i seriesystemet lagen placeras. VBF RIG Falköping deltar inte i kvalspel eller motsvarande. 

§ 52                              Spelprogram

Preliminärt spelprogram kommuniceras senast 31 maj och därefter fastställs spelprogrammen senast 15 september.

§ 53                              Kallelse av motståndarlag

Arrangerande förenings lag ska minst tre dagar före match förvissa sig om att gästande lag känner till utsatt matchtid/plats.

Om motståndare inte kontaktats kan detta antecknas i matchprotokollets anmärkningsruta.

§ 54                              Laguppställning vid match

Gästande lag ska, på begäran av arrangör, senast tre dagar före match meddela sin laguppställning med spelarnas namn, ålder och tröjnummer.

§ 55                              Inställelse till match

Föreningarna har ansvar för att ta sig till matcherna i så god tid och på ett så säkert sätt att matcherna alltid kan starta på utsatt tid. 

§ 56                              Förseningar

Omständigheter som föranleder sen matchstart innebär att förstedomaren skriver in orsak i matchprotokollet. Försenade matcher startar alltid från 0-0 i första set.

§ 57                              Väderstörningar

Vid väderstörning av ”Klass 2” eller högre utfärdat av SMHI kan matcher flyttas på begäran av något av lagen. Tävlingsledningen informeras om ny matchfakta.

§ 58                              Uteblivande från match – Walk Over

Lag som inte inställer sig till match utan medgivande av tävlingsledningen döms av tävlingsledningen som förlorare och riskerar ekonomisk bestraffning.

Konsekvenser:

-       Förlust i matchen med 0-3 (0-25,0-25,0-25)

-       WO avgift. Tävlingsledningen beslutar från fall till fall storleken på WO avgiften beroende på divisionstillhörighet, avstånd, skäl eller omständigheter som föreningen inte 

        kunnat råda över m m. Regleras via Ekonomiska bestämmelser.

-       Domararvode utgår inte om domarna meddelats i så god tid att de inte påbörjat sin resa.

-       Om domare inte meddelats betalas domarersättning ut av felande lag.

-       I samband med den tredje WO matchen utesluts laget ur serien.

§ 59                              Matchflyttning

Förening som önskar flytta match ska kontakta och komma överens med motståndarlaget.

Den överenskomna, nya, matchtiden och datum och eventuell ny anläggning ska godkännas av Tävlingsledningen, vilket görs genom att ny matchfakta läggs ut på hemsidan.

Föreningar har rätt att flytta elitseriematcher vid krockar med Europacupspel och NEVZA-tävlingar

Föreningar har rätt att flytta matcher när en eller fler av lagets spelare är uttagna till spel i landslag eller ska spela SM för ungdomar eller kval till SM för ungdomar.

Tävlingsledningen äger rätt att besluta om flyttning av matcher vid situationer som bedöms så allvarliga att en matchflytt är befogad.

Avgift för matchflytt regleras enligt ekonomiska bestämmelserna.

§ 60                              Omspel

Tävlingsledningen och Tävlingsnämnden kan besluta att redan spelad match ska spelas om. Vid omspel står lagen för sina egna kostnader vid både det ursprungliga och det nya matchtillfället.

§ 61                              Berättigad spelare vid matchflytt/omspel

Om match flyttas framåt i tiden har endast de spelare rätt att medverka som vid tiden för den ursprungliga matchen var spelklara för föreningen.

Om match flyttats framåt i tiden på förslag av den ena föreningen eller på grund av omständigheter som beror på den ena föreningen gäller inte denna inskränkning för den andra föreningen.

§ 62                              Tillsatta domare och arrangörens matchfunktionärer

Arrangerande förenings lag ska minst tre dagar före match förvissa sig om att tillsatta domare och matchfunktionärer är underrättade och kan ställa upp vid aktuell match.

Domartillsättningen finns på hemsidan tillsammans med övrig matchfakta.

§ 63                              Halltider

Arrangerande förening har ansvaret för hallbokning.

I Elitserien ska lagen ha möjlighet att disponera matcharenan för uppvärmning 60 min före utsatt matchtid. Vid dubbelmatcher i Elitserien kan det bli kortare tid för uppvärmning för den andra matchen.

I övriga serier ska lagen disponera matcharenan för uppvärmning minst 30 min före utsatt matchtid.

Vid singelmatch bokas hall för 2,5-3 timmar. Vid dubbelmatcher bokas 2-2,5 timmar/match utom i Elitserien där det bokas 2,5-3 timmar/match.

§ 64                              Krav på anläggning

Storlek på spelområde, frihöjd och friområde regleras via regelboken. Föreningar som inför kommande säsong önskar spela i en anläggning som inte klarar kraven kan söka dispens senast 31 maj.

Internetuppkoppling ska finnas.

Kommentar: I serier under Elitserien kan det vara allt från anläggningens Wi.Fi till uppkoppling via smartphone.

§ 65                              Spelplan och utrustning

I Elitserien ska spelplanen vara iordningställd 60 minuter före matchstart. I övriga serier ska spelplanen vara iordningställd minst 30 minuter före matchstart.

Domarstol, resultattavla och bord till matchsekreterare och vid behov statistikförare ska vara framtaget 60/30 minuter före matchstart. Är linjedomare tillsatta ska linjedomarflaggor finnas.

Anmärkning mot spelplan eller utrustning som framförs av lag till förstedomaren före matchstart skrivs in i matchprotokollet och kan då tas upp till prövning om en anmälan skickas in till tävlingsledningen inom fem dagar efter matchens genomförande.

§ 66                              Bollar

Arrangerande förening tillhandahåller sex reglementsenliga bollar för bortalagets uppvärmning. I Elitserien och kval till Elitserien ska uppvärmningsbollarna vara av samma märke, kvalité och modell som matchbollarna.

§ 67                              Trebollssystem

I Elitserien och kval till Elitserien ska trebollsystem användas. I övriga serier avgör arrangerande förening om matchen spelas med en matchboll eller med trebollssystem. Trebollssystemet regleras i spelets regler.

§ 68                              Matchprotokoll

Vid samtliga matcher ingående i seriesystemet ska matchprotokoll föras på papper eller digitalt. I Elitserien och Elitseriekval är det krav på att Escoresheet används.

Efter matchen är det förstedomarens ansvar att matchprotokollet omgående skickas till tävlingsledningen. Förs Escoresheet ska det laddas upp via internet.

Arrangerande förening ska lämna ett frankerat kuvert till förstedomaren om pappersmatchprotokoll förs. Förstedomaren har rätt att lägga på 40 kronor på domarräkningen om frankerat kuvert inte finns att tillgå direkt efter matchen.

§ 69                              Resultatrapportering

Arrangerande förening är skyldig att, på anvisat sätt, omgående efter matchens slut rapportera in resultatet. Utebliven eller felaktig resultatrapportering genererar en avgift enligt Ekonomiska bestämmelser.

§ 70                              Statistikrapportering

I Elitserien ska matchstatistik föras under matchen på angivet sätt.

§ 71                              Priser

Grand Prix: Segraren erhåller lagpris samt individuella medaljer till ettan och tvåan för högst 14 spelare och högst fyra ledare.

SM-slutspel: Segrarna erhåller RF:s SM-tecken till både föreningen och spelarna samt medaljer till 14 spelare och högst fyra ledare. Tvåan erhåller silvermedaljer till 14 spelare och högst fyra ledare.

Övriga serier: De två bäst placerade lagen erhåller lagpris. Segrarna erhåller plaketter till högst 16 personer.

§ 72                              Ansvar för sjukdom och skador

Arrangerande förening ansvarar för att ”förbandslåda” finns tillgänglig vid matcherna. Därutöver ansvarar föreningen för att skador på spelare, funktionärer, publik med flera tas om hand på adekvat sätt.

§ 73                              Ansvar för säkerhet

Arrangerande förening ansvarar för publiken och dess uppförande. Arrangören ska vara förberedd på oförutsedda händelser och vid behov organisera vakthållning.

Arrangerande förening som åsidosätter säkerhet eller på annat sätt inte tar ansvar för ”arbetsmiljön” vid match kan bestraffas.

§ 74                              Matchfunktionärer

Samtliga matcher i Nationella serierna ska ledas av behöriga domare. Därutöver ska arrangören tillsätta så många matchfunktionärer som behövs för matchens genomförande.

Domarna och övriga matchfunktionärer ska vara redo för sin uppgift minst 30 minuter innan matchstart

§ 75                              Officiella domarregister

Domare har genom sin anmälan av intresse att döma eller genom sin förening blivit uttagen att delta som domare i officiell match inom det Nationella seriespelet har samtyckt till att personuppgifter registreras i dataregister samt att dessa offentliggörs.

§ 76                              Domartillsättning

På samtliga nivåer i det Nationella seriesystemet döms matcherna av domare som får sina uppdrag tilldelade av en domartillsättare. Tillsättningen publiceras på hemsidan tillsammans med övrig matchfakta. Genom domartillsättningen anses domarna känna till sina uppdrag.

Domarna matchas av domartillsättare via direktiv från tävlingsledningen.

Om domare inte är tillsatta till matchen är hemmalaget ansvarig för att den genomförs enligt regelboken.

Ersättning till domartillsättare utgår enligt Ekonomiska Bestämmelser.

Förening kan ansöka om dispens för att föreningen själv tillsätter domare.

§ 77                              Domarnas ersättning för utfört uppdrag

Arvoden för domarna och ersättning för resor regleras genom Ekonomiska bestämmelser.

§ 78                              Utebliven domare

Om kallad domare uteblir åligger det lagkaptenerna att enas om annan domare. I första hand ska behörig domare utses.

Domare som är försenad och meddelat arrangören fullföljer matchen som andredomare om inte annat överenskommits.

Om försenad domare inte meddelat arrangören före utsatt matchstart om orsak till förseningen skall matchen som startat med alternativ domare fullföljas med densamma.

§ 79                              Kontroll av spelklarhet

Samtliga spelare som deltar i det Nationella seriespelet ska vara licensierade och spelklara för föreningen. Förstedomaren har ansvaret vid matchen för att kontrollera att så är fallet. Lagen ska visa upp en spelklarlista. Förstedomaren går igenom listan, notering ska göras i anteckningsrutan på matchprotokollet om någon spelare inte finns med på spelklarlistan. När kontrollen är gjord noteras detta på angiven plats med domarens signatur.

§ 80                              Kontroll av utrustning

Förstedomaren ska kontrollera och godkänna all matchutrustning samt rapportera eventuella felaktigheter eller brister till tävlingsledningen.

§ 81                              Domarens klädsel och utrustning

Domare ska ha med sig visselpipa och bestraffningskort. Det rekommenderas att domare har med sig måttband och tryckmätare.

Domarna ska bära fastställd domarklädsel.

§ 82                              Avgifter för Nationella seriespelet

Storleken på anmälningsavgifter för seriespelet regleras av Ekonomiska bestämmelserna.

§ 83                              Ekonomiska skyldigheter

Förening som inte fullgjort sina ekonomiska åtaganden per den 31 mars kan fråntas sin/a plats/er i seriesystemet. Föreningen ska vara skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet innan seriestart.

§ 84                              Kostnader för seriematch

I alla seriematcher är hemmalaget arrangör. Arrangören ansvarar för samtliga kostnader som uppstår i samband med matcharrangemanget.

Gästande förening, bortalaget, svarar för samtliga egna kostnader som rör matchen.


Kap 4    Svenska Volleybollförbundets ungdomstävlingar

Ungdomstävlingar har tävlingsklasser och i varje tävlingsklass har vissa åldersklasser rätt att delta. Det som anges är den äldsta årgången och yngre spelare har alltid rätt att delta.

Enbart spelklara spelare äger rätt att delta vid ungdomstävlingar inom Svenska Volleybollförbundet.

§ 85                              Svenskt Mästerskap

Varje år arrangeras Svenskt Mästerskap i tävlingsklasserna Junior och U18. Tävlingarna går under följande beteckningar:

-       Junior-SM                                           (årskurs 3 gymnasium och yngre)

-       U18-SM                                              (årskurs 1 gymnasium och yngre)

Vilka tävlingsklasser och åldersklasser som respektive tävling innefattar kommuniceras i respektive tävlingsinbjudan vilka kommuniceras via hemsidan.

§ 86                              Övriga rikstävlingar

Varje år arrangeras ett flertal centrala tävlingar utan SM-status för olika målgrupper:

-       Ungdomens-GP                                  (årskurs 2 gymnasium och yngre)

-       DistriktsSlaget                                     (årskurs 9 grundskolan och yngre)

-       U16-Mästerskapet                              (årskurs 8 grundskolan och yngre)

-       Mästerskap i fyrmanna                       (årskurs 7 grundskolan och yngre)

§ 87                              Junior-SM

Genomförs med högst 12 lag per tävlingsklass. Tävlingarna genomförs på helg under våren enligt tävlingsledningens planering. Medlemsförening får delta med ett lag per tävlingsklass förutom i den Öppna klassen.

Tävlingsklass

U20 Damer

U20 Herrar

U20 Damer Öppen klass

U20 Damer Öppen klass

Åldersklass

D98, vilket innebär att spelarna får vara födda 1998 eller senare

H98, vilket innebär att spelarna får vara födda 1998 eller senare

Kvalificering

Kval genomförs via poolfinaler.

De tre poolerna är:

-       Norra poolen: Nordsvenska VBF, Mittsvenska VBF och Stockholm-Gotlands VBF

-       Mellersta poolen: Östsvenska VBF, Värmland-Örebro VBF och Västsvenska VBF

-       Södra poolen: Sydsvenska VBF och Skånes VBF

I herrklassen kan beslut tas om att enbart två kval ska arrangeras. Antalet kval kommuniceras via inbjudan.

Poolfinaler inför Junior-SM spelas v5 - v6 företrädesvis på en lördag.

Vinnarna i samtliga poolfinaler kvalificerar sig till SM. Därutöver fördelas platserna proportionerligt baserat på licensstatistik per distrikt.

Som underlag för licensstatistiken räknas spelare med högsta tillåtna ålder samt de tre närmast yngre årskullarna.

Avstämningsdatum för licenser är 31 oktober och antalet SM platser vid poolfinalerna kommuniceras via inbjudan.

Anmälan till kvalen görs via anvisat anmälningssystem. Inbjudan till kvalen ska vara tillgängliga på webbplatsen minst sex veckor före respektive poolfinal.

Spelschema publiceras på webbplatsen 5-10 dagar innan respektive tävling.

Seedning

Poolfinaler seedas av tävlingsledningen. Seedningen på SM baseras på resultaten i poolfinalerna. Ettor seedas på placering 1-3. Övriga lag placeras ut. Den pool som hade det segrande laget från året innan seedas högst. De öppna klasserna seedas geografiskt.

SM-slutspelet

Som utgångspunkt genomförs tävlingen med fyra stycken trelagsgrupper. Grupptvåor och grupptreor spelar åttondelsfinaler. Förlorarna spelar om placering 9-12 medan vinnarna av åttondelsfinalerna går till kvartsfinal tillsammans med gruppettorna. Samtliga placeringar spelas ut.  

Öppna klassen

I samband Junior-SM arrangeras även en öppen klass med fri anmälan. Inbjudan till den ska finnas tillgänglig senast när Poolfinalerna genomförs.

Priser

Prisutdelningsceremoni genomförs där ettan, tvåan och trean i varje tävlingsklass erhåller individuella priser och lagpris till segrare. RF tecken utdelas till segrarna.

§ 88                              Ungdomens-GP

Ungdomens-GP genomförs med sex lag per tävlingsklass och spelas i samband med Senior Grand Prix.

Tävlingsklass

U19 Flickor

U19 Pojkar

Åldersklass

F99, vilket innebär att spelarna får vara födda 1999 eller senare

P99, vilket innebär att spelarna får vara födda 1999 eller senare

Kvalificerade är de sex främst placerade föreningarna vid U18-SM säsongen innan. Tackar kvalificerad förening nej tillfrågas lag på sjunde plats vid U18-SM osv.

Tävlingen genomförs med gruppspel, semifinaler, final och placeringsmatcher.

Anmäla ska ske senast 30 november för att platsen ska vara garanterad. Seedningen sker efter resultat vid U18-SM föregående år. Spelschema publiceras senast 20 december på webbplatsen.

Priser

Prisutdelningsceremoni genomförs där ettan, tvåan och trean i varje tävlingsklass erhåller individuella priser och lagpris till segrare. 

Kommentar, det kan komma att arrangeras en extra tävling under säsongen 2016/17 för 98:or.

§ 89                              U18-SM

Tävlingen genomförs med högst 16 lag per tävlingsklass på en helg under våren enligt tävlingsledningens planering. Medlemsförening får delta med ett lag per tävlingsklass förutom i den Öppna klassen.

Tävlingsklass

U18 Flickor

U18 Pojkar

U18 Flickor Öppen klass

U18 Pojkar Öppen klass

Åldersklass

F00, vilket innebär att spelarna får vara födda 2000 eller senare

P00, vilket innebär att spelarna får vara födda 2000 eller senare

Kvalificering

Kval genomförs via poolfinaler.

De fyra poolerna är:

-       Norra poolen: Nordsvenska VBF och Mittsvenska VBF

-       Östra poolen: Östsvenska VBF och Stockholm-Gotlands VBF

-       Västra poolen: Värmland-Örebro VBF och Västsvenska VBF

-       Södra poolen: Sydsvenska VBF och Skånes VBF

Beroende på antalet lag kan det bli färre poolfinaler än fyra.

Poolfinaler inför U18-SM spelas v11 - v12 företrädesvis lördag.

Vinnarna i samtliga poolfinaler kvalificerar sig till SM. Därutöver fördelas platserna proportionerligt baserat på licensstatistik per distrikt.

Som underlag för licensstatistiken räknas spelare med högsta tillåtna ålder samt de två närmast yngre årskullarna.

Avstämningsdatum för licenser är 31 december och antalet platser vid poolfinalerna kommuniceras via inbjudan.

Anmälan till kvalen görs via anvisat anmälningssystem. Inbjudan till kvalen ska vara tillgängliga på webbplatsen minst sex veckor före respektive poolfinal.

Spelschema publiceras på webbplatsen 5-10 dagar innan respektive tävling.

Seedning

Poolfinaler seedas av tävlingsledningen. Seedningen på SM baseras på resultaten i poolfinalerna. Ettor och tvåor seedas på placering 1-8 där den pool som hade det segrande laget från året innan seedas högst. De öppna klasserna seedas geografiskt.

SM-slutspelet

Som utgångspunkt genomförs tävlingen med fyra stycken fyrlagsgrupper. Gruppettor och grupptvåor spelar kvartsfinaler. Grupptreor och gruppfyror spelar om placeringarna 9-16. Samtliga placeringar spelas ut.

Öppna klassen

I samband U18-SM arrangeras även en öppen klass med fri anmälan. Inbjudan till den ska finnas tillgänglig senast när Poolfinalerna genomförs.

Priser

Prisutdelningsceremoni genomförs där ettan, tvåan och trean i varje tävlingsklass erhåller individuella priser och lagpris till segrare. 

§ 90                              DistriktsSlaget

DistriktsSlaget genomförs i samband med Senior Grand Prix. Tävlingen omfattar distriktslag.

Tävlingsklass

U17 Flickor

U17 Pojkar

Åldersklass

F01, vilket innebär att spelarna får vara födda 2001 eller senare

P01, vilket innebär att spelarna får vara födda 2001 eller senare

Distrikten har rätt att delta med ett lag per tävlingsklass. Distrikt kan ansöka om dispens för att ställa upp med ytterligare ett lag per tävlingsklass. Anmälan till tävlingen görs via anvisat anmälningssystem 30 november eller tidigare. Inbjudan ska vara tillgängligt på hemsidan senast 31 oktober. Spelschema publiceras senast 20 december på hemsidan.

DistriktsSlaget genomförs med gruppspel och slutspel där samtliga placeringar spelas ut.

Priser

Prisutdelningsceremoni genomförs där ettan, tvåan och trean i varje tävlingsklass erhåller individuella priser och lagpris till segrare. 

§ 91                              U16-Mästerskapet

Denna tävling är en öppen tävling för alla medlemsföreningar där föreningarna kan anmäla fritt antal lag och där lagen väljer nivå efter de egna förutsättningarna. Genomförs på helg under våren enligt tävlingsledningens planering.

Tävlingsklass

U16 Flickor

U16 Pojkar

Åldersklass

F02, vilket innebär att spelarna får vara födda 2002 eller senare

P02, vilket innebär att spelarna får vara födda 2002 eller senare

Nivåer

-       Svart        För mycket erfarna lag med stor spelskicklighet

-       Röd         För erfarna lag under toppskicket

-       Blå           För lag som passerat nybörjarstadiet

-       Grön        För lag utan större rutin

Anmälan

Anmälan till tävlingen görs via anvisat anmälningssystem. Inbjudan till tävlingen ska vara tillgängliga på webbplatsen minst åtta veckor före tävlingsdatumet.

Spelschema publiceras på webbplatsen 7-10 dagar innan tävlingsstarten.

Seedning

De svarta nivåerna seedas efter förväntad sportslig kapacitet av tävlingsledningen. Övriga nivåer seedas geografiskt.

Priser

Prisutdelningsceremoni genomförs där ettan, tvåan och trean i varje tävlingsklass erhåller individuella priser. 

§ 92                              Fyrmannavolleyboll

Tävlingarna är öppna för alla medlemsföreningar där föreningarna kan anmäla fritt antal lag. Föreningarna väljer efter de egna förutsättningarna i det utbud som respektive tävlingsarrangör erbjuder.

Ett mästerskap, utan SM-status, arrangeras på helg under våren enligt tävlingsledningens planering.

Fyrmannavolleyboll är indelad i spelformer och kan vara indelad i nivåer samt i olika tävlingsklasser men inte i åldersnivåer.

Spelformer

Spelformerna benämns Level 4/5/6/7. Level 4 är den lättaste formen och Level 7 för de som kommit längst.

 Level 4
I första hand för yngre spelare. Sättet att spela överensstämmer med den spelform som tidigare kallades U11.

Level 5

I första hand för åldrarna tidigare benämnda U13 och U15. Överensstämmer med den spelform som funnits sedan tidigare.

Level 6

I första hand för åldersgruppen tidigare benämnd U15. Samma som Level 5 med skillnaden att all serve sker bakom baslinjen, boll som kommer från motståndares block måste tas innan studs och näthöjd 210cm.

Level 7

I första hand för åldersgruppen tidigare benämnd U15. Samma som Level 6 fast utan studs.

 Nivåer

Inom varje spelform kan även nivåer tillkomma

-       Svart        För mycket erfarna lag med stor spelskicklighet

-       Röd         För erfarna lag under toppskicket

-       Blå           För lag som passerat nybörjarstadiet

-       Grön        För lag utan större rutin

Åldersklasser

Spelarna får vara födda 2003 och senare.

Spelare

Fyra spelare bildar ett lag. Det är tillåtet med upp till tre avbytare som alltid ska roteras in när serverätten erhålls. Det är även tillåtet att spela med tre spelare i laget. Blir någon skadad under turneringen får man även fortsätta spela med två spelare. Vid skada får man även flytta en spelare från ett annat lag till laget som bara är två personer kvar, eller slå ihop de två kvarvarande spelarna med andra lag. Förflyttning av spelare mellan lag ska alltid godkännas av tävlingsledning.

Så här kan man fördela spelarna

                                            Avbytare      Hur sker byten                                         Antal lag

4 spelare                                                                                                                     1 lag

3 spelare                                                                                                                     1 lag

5 spelare                              1 st                Roteras in när serverätten erhålls            1 lag

6 spelare, alt 1                     2 st                Roteras in när serverätten erhålls            1 lag

6 spelare, alt 2                                                                                                            2 lag

7 spelare, alt 1                     3                    Roteras in när serverätten erhålls            1 lag

7 spelare, alt 2                                                                                                             2 lag

Observera att det vid tre spelare i laget fortfarande är så att servande spelare/senast servande spelare är baklinjespelare med de begränsningar det medför. Alla spelare i laget ska delta. Rotering sker när laget vinner serverätten och även avbytare ingår i rotationen. Det är inte tillåtet att toppa laget genom att ställa över spelare delar av set/match eller hela matcher.

Det är inte tillåtet att spela i mer än ett lag oavsett om det är samma eller olika tävlingsklasser, undantaget vid skador då man kan få byta lag efter godkännande av tävlingsledning.

Matcher

Samtliga matcher spelas i bäst av tre set, 25/25/15, där man ska vinna med minst två poängs marginal.

Det är upp till arrangören att avgöra vilken ställning seten ska starta vid. Förändring av startställning kan ske under turneringen ifall arrangör anser det nödvändigt. I så fall ska alla matcher i samma grupp ha samma startställning.

I gruppspel kan också matcher spelas i bäst av två set, 1-1 ger oavgjort resultat.

Matcher kan också spelas på tid. Rekommenderad matchtid är 2x12, med en minuts mellanrum mellan seten där sidbyte sker. 5 minuters paus mellan varje match som är tid för uppvärmning vid nät. Boll som spelas när tiden tar slut spelas färdigt. Gruppspelsmatcher kan sluta oavgjort. I slutspelsmatcher vid 1-1 i set tillämpas bollskillnad, vid lika bollskillnad spelas en avgörande boll.

Level 4 och Level 5 kan spelas på samma tid som kidsvolleymatcher ifall det spelas i samma arrangemang. Då är uppvärmning vid nät inget krav.

Bollar

De bollar som används i olika spelformer:

Level 4 – 200-230 gram
Level 5 – 200-230 gram eller 260 gram, lättare boll har företräde

Level 6 – 200-230 gram eller 260 gram, tyngre boll har företräde

Level 7 – 260 gram

260 gram är lika med seniorboll.

Funktionärer

Matcherna döms av två domare, en förste- och en andredomare samt en sekreterare och en scorer. Scorer sköter poängtavlan. En vuxen, eller äldre erfaren ungdom, ska alltid finnas på plats vid förstedomaren och stötta denne i arbetet. Är laget tre spelare, ska den vuxne medverka aktivitet i en av rollerna.

Matchkläder

Lagen ska bära enhetliga matchtröjor, vilket innebär att spelarna ska ha samma färg på sina tröjor och de ska vara numrerade. Helst med tryckta nummer.

Lagen bör ha enhetliga byxor.

Seedning

Seedning sker för att i så stor utsträckning som möjligt undvika att lag från samma klubbar hamnar i samma grupp. För tävlingar på förbundsnivå ska hänsyn också tas till att lag från  samma distrikt inte ska hamna i samma grupp, i den mån det är möjligt.

Tävlingens genomförande

Som utgångspunkt genomförs grupp- och slutspel. Tävlingar kan även erbjudas med enbart gruppspel, framförallt på lägre levlar, för att undvika fokus på resultat. 

Gruppspelet genomförs helst med fyr- eller femlagsgrupper, så långt det är möjligt.

Samtliga lag går vidare från gruppspel, och strävan ska vara att alla får spela lika många matcher.

Arrangören avgör om man spelar vidare med ett traditionellt slutspelsträd, där samtliga placeringar spelas ut, eller med nya grupper baserade på första gruppspelets resultat.

På Level 4 är syftet framförallt att få många matcher för lagen och där tillämpas gruppspel rakt igenom. Efter ett första gruppspel kan nya grupper skapas baserat på resultat i första gruppspelet, i syfte att få till jämnare matcher. Resultat i matcherna kan publiceras men tabeller ska inte publiceras.

Priser

På Level 4 är alla vinnare och får medalj. På övriga levlar tillämpas prisutdelning efter arrangörs beslut.

§ 93                              Åldersdispenser

Det går inte att få dispens för att fylla upp ett lag numerärt eller om en äldre spelare finns i en träningsgrupp i en viss åldersklass. Undantag kan beviljas av medicinska eller motsvarande skäl. Dispens söks av föreningen senast samma datum som sista anmälan.

§ 94                              Föreningstillhörighet

Spelare får inte representera olika föreningar vid kvalificeringstävlingar till SM och SM även om spelaren gjort övergång enligt representationsbestämmelserna.

§ 95                              Begränsningar i rätten att delta

Spelare med internationell transfer eller motsvarande har inte rätt att delta i SM/SM kval för ungdomar, Ungdomens-GP eller DistriktsSlaget.

Kap 5    U23-SM

§ 96                              U23-SM

Tävlingarna genomförs på helg under hösten enligt tävlingsledningens planering. Medlemsförening får delta med valfritt antal lag per tävlingsklass.

Tävlingsklass

U23 Damer

U23 Herrar

Åldersklass

D95, vilket innebär att spelarna får vara födda 1995 eller senare

H95, vilket innebär att spelarna får vara födda 1995 eller senare

Anmälan görs via anvisat anmälningssystem. Inbjudan ska vara tillgängliga på webbplatsen minst sex veckor före tävlingsstarten.

Seedning görs av tävlingsledningen. Själva spelsättet bestäms efter förutsättningarna baserat på antalet anmäld lag. Tävlingen genomförs med grupp- och slutspel där samtliga placeringar spelas ut. 

Spelschema publiceras på webbplatsen 5-10 dagar innan respektive tävling.

Priser

Prisutdelningsceremoni genomförs där ettan, tvåan och trean i varje tävlingsklass erhåller individuella priser. 


Kap 6    Veteraner

§ 97                              Veteran-SM

Veteran-SM genomförs på våren enligt tävlingsledningens planering. Tävlingsklasser och utformning bestäms av tävlingsledningen i samråd med arrangören.

Priser
Ettan, tvåan och trean erhåller priser.
Föreningstillhörighet
För att delta ska samtliga spelare inneha licens. Lagen får innehålla spelare från olika föreningar. Har spelare ingen föreningstillhörighet kan licens lösas i IF SVBF VBF.

Kap 7    Sverigeserien

§ 98                              Arrangörer

Medlemsföreningar söker sanktion genom det verktyg som tillhandahålls. Arrangerande förening anger maxantalet lag i turneringen.

§ 99                              Sanktion

Distriktets tävlingsledning beviljar sanktion för turneringarna. Detta görs i samarbete med närliggande distrikt och förbundets tävlingsledning. En sanktionsavgift faktureras arrangörerna enligt Ekonomiska bestämmelserna.

§ 100                          Säsongsplanering

Sverigeserien spelas under perioden september till maj. Tävlingarna presenteras i säsongskalendern.

§ 101                          Klasser

Sverigeserien kan arrangeras med herr, dam, mixed och öppen klass samt ungdomsklasser. En turnering kan innehålla en eller flera klasser.

§ 102                          Deltagande – lag

Sverigeserien är öppen för samtliga medlemsföreningar och för lag utan föreningstillhörighet.

Föreningar och lag kan anmäla sig till turneringar oavsett var i landet de hålls.

§ 103                          Deltagande - spelare

För att delta i Sverigeserien ska samtliga spelare inneha licens. Spelare som tillhör lag utan medlemskap i förbundet licensieras i IF SVBF VBK. Att låna en spelare från annan medlemsförening är tillåtet.

§ 104                          Avgifter

Arrangören för respektive tävling bestämmer deltagaravgiften. Rekommendationen är 500 kronor per lag. Avgiften betalas till arrangerande förening.

§ 105                          Anmälan

Sista anmälningsdatum bestäms av arrangerande förening. Vid fler anmälda lag än antalet platser på turnering går platserna till de först betalande lagen. För att anmälan ska vara giltig ska avgiften vara bokförd.

§ 106                          Seedning

Lagen seedas i turneringen beroende på antalet rankingpoäng. Distriktets tävlingsledning kan besluta om annan seedning än rankingen.

§ 107                          Spelform

Varje lag ska alltid spela två matcher per tävling. Dispens kan lämnas för att tre matcher per lag kan spelas. Matcherna spelas alltid i tre set.

§ 108                          Rankingpoäng

Lagen som deltar vid turnering får en (1) rankingpoäng per match som laget spelar och en (

1) rankingpoäng för varje vunnet set.

§ 109                          Rankingtabeller

Om rankingtabeller publiceras görs det i två upplagor, dels Sverigerankingen och dels Distriktsrankingen.

§ 110                          Återbud

Lag som lämnar återbud får inte tillbaka sin anmälningsavgift.


Kap 8    Distriktsmästerskap

§ 111                          DM

Varje Distrikt bör årligen arrangera Distriktsmästerskap (DM) i alla officiella åldersklasser.

§ 112                          DM - år

DM får påbörjas och avslutas när som helst under säsongen. DM spelat under säsongen anses gälla det år då säsongen avslutas, oavsett under vilken tidpunkt tävlingen avgjorts.

§ 113                          Rätt att delta

Varje till distriktet ansluten förening har rätt att anmäla sig till deltagande i DM. Förening äger endast rätt att delta med ett lag i varje klass i U18 och äldre klasser. Distrikt kan bevilja dispens från denna begränsning. Distrikt är skyldigt att kontrollera att anmälda föreningar fullgjort sina skyldigheter mot Svenska Volleybollförbundet och mot distriktet. Förening som inte fullgjort sina skyldigheter äger inte rätt att delta.

§ 114                          Speldagar

Distriktsstyrelsen fastställer speldagar. DM får inte förläggas så att det kolliderar med gällande spelordning för förbundets tävlingar och övriga arrangemang.

§ 115                          Fullföljande

Förening som anmält sig till DM är skyldig fullfölja tävlingen.

§ 116                          Åldersklasser

Spelare får delta i samtliga åldersklasser som han/hon är kvalificerad för.

§ 117                          Spelform

DM anordnas enligt den spelform som distriktets tävlingsledning finner lämpligast.

§ 118                          Protester

Alla protester och förfrågningar angående tävlingen ska hänskjutas till distriktets tävlingsledning.


Kap 9    Protestförfarande

§ 119                          Instanser

Frågor rörande tolkning av spelregler och tävlingsbestämmelser samt protester handläggs av tävlingsledningen när det gäller Nationella serier och annan tävling administrerad av Svenska Volleybollförbundet.
Part som inte accepterar tävlingsledningens tolkning eller beslut kan begära att få ärendet prövat av Svenska Volleybollförbundets Tävlingsnämnd. Se Svenska Volleybollförbundets stadgar.

När det gäller övriga tävlingar och DM handläggs dessa ärenden av aktuellt distrikt. Part som inte accepterar distriktets tolkning eller beslut kan begära att få ärendet prövat av Tävlingsnämnden inom 14 dagar efter delgivningen. Svenska Volleybollförbundets Tävlingsledning får om distrikt inte fullgör sina skyldigheter vid behandling av protester, bestraffningsärenden, o dylikt fatta beslut gällande distriktets verksamhet.

§ 120                          Inlämnande av protest

Lag som deltar i officiell tävling kan om de önskar skriftligt protestera mot vad de anser vara fel i förhållande till för tävlingen gällande regler och bestämmelser. Protesten ska innehålla de skäl som protesten grundar sig på.

Gäller protesten omständigheter, enligt spelregler eller tävlingsbestämmelser, som varit kända eller borde varit kända vid matchtillfället ska protesten först framföras till domarna och antecknas i matchprotokollet.

Protest ska skickas via e-post till tävlingsledningen senast andra vardagen efter den match protesten avser. Avsändaren av protesten ska förvissa sig om att tävlingsledningen mottagit protesten.

För att tas upp till behandling ska en protestavgift sättas in på Svenska Volleybollförbundets bankgirokonto senast samma dag som protesten skickats in. Protestavgiftens storlek regleras i ekonomiska bestämmelserna. Protestavgiften förverkas om protesten avslås och återbetalas vid bifall.

§ 121                          Delgivning

Inkommen protest ska, inom två arbetsdagar efter att protestavgiften är registrerad, delges dem mot vilka protesten är riktad, med begäran om yttrande. Yttrande ska vara lämnat senast fem dagar efter delgivningen. Snabbare hantering kan förekomma vid t.ex. slutspel för Elitserien och vid kvalspel.

§ 122                          Beslutsmeddelande

Beslut i protestärende ska meddelas skriftligen senast 10 dagar efter att protestavgiften är registrerad.

§ 123                          Seger på protest

Om förening tilldömts seger på grund av protest räknas siffrorna 25-0 i alla set.

 

Kap 10 Turneringsbestämmelser

§ 124                          Sanktion

Medlemsförening eller Distrikt som vill arrangera tävling med tre eller flera lag ska ansöka om sanktion senast 60 dagar före tävlingen.

Sanktionsavgift i enlighet med Ekonomiska bestämmelser

Tävlingar inom ett Distrikt

Distrikt äger rätt att för sina egna föreningar arrangera officiell tävling utan sanktion från Svenska Volleybollförbundet. Medlemsförening som vill arrangera en tävling med lag enbart från det egna distriktet ansöker om sanktion hos sitt Distrikt.

§ 125                          Sanktionsansökan

Sanktionsansökan ska göras på anvisat sätt. Eventuell dispensansökan ska göras samtidigt. Ansökan ska innehålla uppgifter om:

 1. Tävlingens namn, tid och plats
 2. Inbjuder nationella lag, internationella lag eller både och
 3. Tävlingsklasser
 4. Antal lag
 5. Tävlingens organisation och form
 6. Antal set per match
 7. Bestämmelser för domartillsättningen
 8. Arrangör, tävlingsledare och överdomare
 9. Avgifter anges

§ 126                          Sanktion för spel utomlands

Förening som har för avsikt att delta i tävling eller match utanför Sverige ska, via e-post,ansöka om sanktion hos Tävlingsledning senast 30 dagar före tävlingen.

Förening som spelar utomlands utan sanktion ansvarar för eventuella konsekvenser av det.

§ 127                          Sanktion för match mot utländskt motstånd i Sverige

Distrikt eller förening som vill arrangera en enstaka match mot utländskt motstånd i Sverige ska ansöka om tillstånd, sanktion, hos tävlingsledningen senast 30 dagar före matchen.

Förening som spelar mot utländskt motstånd i Sverige utan sanktion ansvarar för eventuella konsekvenser av det.

§ 128                          Dispens

Arrangör av officiell tävling får inte besluta om avvikelse från regler eller tävlingsbestämmelserna utan att ansöka om dispens. Ansökan om dispens ska göras senast 60 dagar före tävlingen.

I inbjudan till tävling ska erhållna dispenser från tävlingsbestämmelserna anges. Avvikelse från regler och tävlingsbestämmelser får inte offentliggöras förrän dispens erhållits.
Tävlingar inom ett Distrikt

Distrikt äger rätt att för sina egna tävlingar besluta om nödvändiga undantag från dessa tävlingsbestämmelser utom när det gäller:

-          Kapitel 2, representationsbestämmelserna

Tävlingsledningen äger rätt att upphäva distriktets tävlingslednings beslutade förändringar.

§ 129                          Licenskrav

Vid turneringar ska spelarna i de svenska lagen ha licens om inte särskilt medgivande gjorts i beslutet av sanktionen.

§ 130                          Lån av spelare

Då arrangör tillåter lån av spelare får dessa inte lånas från lag i högre division än som skulle vara berättigat att delta i samma tävlingsklass. Högst två lånade spelare per match är tillåtet.

§ 131                          Allmänna bestämmelser för samtliga klasser

Garantiavgift bör tas ut av lagen och bör förslagsvis vara dubbelt så stor som anmälningsavgiften. Turneringsarrangör ska inom 30 dagar återbetala garantiavgift till deltagande lag som uppfyllt sina förpliktelser.

Turneringsarrangör ska offentliggöra resultat från turneringen.

Vid internationell turnering ska utländska lag informeras om innebörden av sanktionen.

Lag räknas som anmält först sedan både anmälnings- och eventuell garantiavgift inbetalts.

Sista datum för återbud bör också finnas. Om lag lämnar återbud före detta datum återfås garantiavgiften, men anmälningsavgiften är förverkad.

Vid seriespel i turneringar skiljs lagen åt genom:

 1. Vunna poäng
 2. Vunna matcher (vid matcher i bäst av fem set)
 3. Setkvot (antalet vunna dividerat med antalet förlorade)
 4. Bollkvot (antalet vunna dividerat med antalet förlorade)
 5. Inbördes möte
 6. Omspel/lottning

 

Kap 11 Revidering av tävlingsbestämmelserna

§ 132                              Ändring

Ändringar av dessa tävlingsbestämmelser beslutas av förbundsstyrelsen och föregås av ett remissförfarande, uppdelat i två omgångar, totalt minst 30 dagar. Ändringarna gäller från och med 1 juli följande säsong och ska vara beslutade senast 1 mars.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2017-05-11 13:27
Skribent: Kristina Gelin-Hellgren
Epost: This is a mailto link

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

VI STÖDER:

volleybollmotcancer

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-640 30 50
E-post: This is a mailto link

Se all info