Hoppa till sidans innehåll

Delegationsordning


Delegationsordningen inom Svenska Volleybollförbundet, SVBF, består av följande delar:

Stadgar

Svenska Volleybollförbundets stadgar som beskriver med vilken ordning förbundet håller årsmöte, väljer Förbundsstyrelse, Valberedning, Juridisk Nämnd och Tävlingsnämnd.
Stadgarna revideras och fastställs av årsmötet.

Årsmötet

Årsmötet, SVBF:s högsta beslutande organ som beslutar om verksamhetsinriktning, budgetramar och delegerar uppdrag till Förbundsstyrelsen.

Arbetsordning för Förbundsstyrelsen

Skriftligt dokument som beskriver Förbundsstyrelsens arbete och ledamöternas ansvar.
Arbetsordningen revideras årligen av Förbundsstyrelsen.

Ansvarsbeskrivningar

Ansvarsbeskrivning för Juridiska Nämnden som är SVBF:s högsta beslutande organ i ärenden som gäller brott mot Riksidrottsförbundets stadgar § 13 & 14. Ansvarsbeskrivningen fastställs av Förbundsstyrelsen och gäller tills annat beslut fattas. 

Ansvarsbeskrivning för Tävlingsnämnden som är SVBF:s högsta beslutande organ i ärenden gällande SVBF:s tävlingsbestämmelser. Ansvarsbeskrivningen fastställs av Förbundsstyrelsen och gäller tills annat beslut fattas.

Ansvarsbeskrivning för Valberedningen som är SVBF:s organ för beredning av kandidater till Förbundsstyrelsen och andra beslutande organ som väljs på årsmötet. Ansvarsbeskrivningen fastställs av Förbundsstyrelsen och gäller tills annat beslut fattas.

Ansvarsbeskrivning för Referensgrupper. Beskriver mandattider och ansvar för ledamöterna i SVBF:s Referensgrupper. Fastställs av Förbundsstyrelsen och gäller tills annat beslut fattas.

Instruktion och attestordning

Instruktion för Generalsekreteraren, som beskriver Generalsekreterarens ansvar. Fastställs och revideras årligen av Förbundsstyrelsen.

Attestordning för SVBF: Beskriver attesträtten inom SVBF och fastställs av Förbundsstyrelsen och gäller tills annat beslut fattas.

Policy för tecknande av avtal: Beskriver vilka som tecknar SVBF:s firma i olika sammanhang. Fastställs av Förbundsstyrelsen och gäller tills annat beslut fattas.

Befattningsbeskrivningar, avtal och specifikationer

Befattningsbeskrivningar för personal: Beskriver ansvarsområden för anställda inom SVBF. Fastställs av Generalsekreteraren och gäller tills annat beslut fattas.

Uppdragsavtal: Beskriver ansvarsområdena för ej anställda uppdragstagare som SVBF knyter till sig för korta eller längre perioder. Fastställs av Generalsekreteraren och gäller tills annat beslut fattas.

Projektspecifikationer: Beskriver ansvarsområden inom olika projekt som tillsätts inom SVBF. Tas fram av aktuell styrgrupp och fastställs av Generalsekreteraren. Gäller tills projektet genomförts eller annat beslut fattats.

Denna delegationsordning är fastställd av Förbundsstyrelsen 2014-08-16och gäller tills annat beslut fattas. 

Delegationsordning i pdf-format

Uppdaterad: 2017-05-11 13:21

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

VI STÖDER:

volleybollmotcancer

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-640 30 50
E-post: This is a mailto link

Se all info