Hoppa till sidans innehåll

Antidopingplan


Bakgrund

Vid Riksidrottsförbundets (RF) stämma 1997 beslöts att specialförbunden (SF) skulle utarbeta egna antidopingprogram.

2003 antogs Världsantidopingkoden, som är globala regler som gäller alla idrotter och länder anslutna till koden. Samtliga länder måste acceptera Världsantidopingkoden, annars får man inte delta i de olympiska spelen. 

Nulägesanalys

RF har tidigare gjort slumpmässiga dopingtester bland våra medlemmar, i första hand på elitnivå. Bortsett från något fall av så kallad misstagsdoping av medicinska skäl för många år sedan har inga tester varit positiva förrän ett fall med hostmedicin och en form av efedrin drabbade vår sport hösten 2002, efter det ett fall med kosttillskott våren 2007. Samarbetet har alltid varit gott och Svensk volleyboll vill fortsätta att ge RF:s antidopinggrupp den information som är nödvändig för att kunna åstadkomma en bra kontrollverksamhet. Svensk volleyboll vill arbeta för att fortsätta att vara en sport förknippad med fair play och behålla sitt rykte som en dopingfri idrott.

Svenska Volleybollförbundet har anslutit sig till den nya antidopingkoden (WADC) och allt vad den innebär för samarbetet med RF:s Antidopingkommission.

Ny klassning från 1 januari 2015

Den tidigare indelningen av alla idrotter i en hög- respektive låg nivå förändras från och med den 1 januari 2015 till ”nationell idrottsutövare/idrottsutövare på hög tävlingsnivå” respektive ”övrig idrottsutövare”. Internationella idrottsutövare ska som tidigare följa det internationella förbundets regler kring dispensansökan, för volleyboll innebär det att söka dispens hos FIVB.

Indelning Svensk Volleyboll

Dopingkommissionen har beslutat att nationell idrottsutövare/idrottsutövare på hög tävlingsnivå, där dispens i förväg krävs, för Svensk Volleyboll innefattar:

  • Spelare som är uttagen till senior-, junior-, ungdomslandslag i volleyboll eller beachvolleyboll.
  • Volleyboll: Spelare i Elitserien herrar.
    Länk för dispensansökning finns här.

För övriga idrottsutövare gäller enligt reglerna ett retroaktivt dispensförfarande. Detta innebär att idrottsutövaren ska inkomma med en retroaktiv ansökan om dispens först efter begäran från Dopingkommissionen, t ex efter ett positivt dopingprov.

Dopinglistan

I den svenska dopinglistan, den så kallade Röd-gröna listan, kan man kontrollera vilka läkemedel av de som saluförs i Sverige för humant bruk som är dopingklassade. Den Röd-gröna listan finns att tillgå på länk här.

Information

Svensk volleyboll kommer fortlöpande att ge landslagsledningar, elittränare och tränarinstruktörer aktuell information om gällande regler och dispensföreskrifter vad det gäller dopingklassade medel en till två gånger per säsong. Samma information kommer även att ges vid samtliga tränarutbildningar inom Svensk volleyboll. Informationen ingår även i kursplanerna A-D vid Riksidrottsgymnasiet.

Dopingkontroller

För att kunna uppnå en tillräckligt preventiv effekt skall dopingkontrollerna ha som syfte att avskräcka och försvåra användandet av dopingpreparat. RF svarar för kontrollutförande och SVBF bistår RF:s Antidopinggrupp med den information som är nödvändig för att kunna åstadkomma en bra kontrollverksamhet.

Kontrollerna skall kunna utföras både vid träning och tävling. De spelare som i dispensföreskrifterna kategoriserats som hög tävlingsnivå ska även prioriteras i kontrollverksamheten.

Juridiska aspekter

Förbundsstyrelsen har det yttersta ansvaret för antidopingfrågor inom förbundet.

För handläggning av dopingärenden ansvarar Juridiska Nämnden som består av fyra till sex ledamöter. Detta om inte särskild instans utsedd av RF skall handlägga detta. Behandling av ärenden och bestraffning sker enligt RF:s stadgar, 13 kap, ”Regler mot doping” samt 14 kap, ”Bestraffningsärenden”.

Tävlande som efter positivt dopingprov bestraffats enligt Svensk volleybolls antidopingsregler, skall förutom den direkta straffpåföljden fråntas alla priser (mästerskapstecken, medaljer, prispengar, mm) från och med datumet då den positiva kontrollen togs.

Vid representation i landslag gäller för landslagsmedlemmar att SVBF dessutom kommer att resa skadeståndskrav mot den enskilde utövaren och kräva återbetalning av samtliga kostnader för landslagsmedlemmen gällande resa och uppehälle mm i samband med tävlingen.

Internationellt

FIVB har utan förbehåll anslutit sig till den internationella antidopingstandarden som WADA (World Anti-Doping Agency) genom sin Antidopingkod (WADC) tillämpar.

Etiska regler

Svensk volleyboll sätter stor vikt vid att samtliga medlemmar känner till och iakttar de etiska reglerna som är:
· att följa RF:s råd och anvisningar
· att följa av SVBF fastställda regler och/eller anvisningar
· att arbeta mot användning av droger och otillåtna preparat inom idrotten
· att uppträda korrekt och agera som en god representant för Svensk volleyboll

· att inte besluta i frågor där det finns risk för jävsituation 

Sammanfattning och handlingsplan

Ovanstående grundprinciper för SVBF:s antidopingplan kan sammanfattas i en konkret handlingsplan enligt nedan.

Svenska Volleybollförbundets antidopingplan

· skickas efter revidering ut till samtliga klubbar.
· presenteras för förbundsläkare, förbundsfysioterapeuter och förbundskaptener
· finns på förbundets hemsida för information till aktiva och funktionärer
· integreras i kommande ledarutbildningar
· presenteras löpande vid läger och utbildning
· rapporteras kontinuerligt till RF:s Antidopinggrupp

· revideras och fastställs årligen av Förbundsstyrelsen.

Uppdaterad: 2017-05-11 13:20

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

VI STÖDER:

volleybollmotcancer

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-640 30 50
E-post: This is a mailto link

Se all info