Hoppa till sidans innehåll

Ansvarsbeskrivning för Valberedningen


Valberedningen utses av årsmötet. Valberedningen ska till årsmötet föreslå personer till funktionerna årsmötesordförande, årsmötessekreterare, justeringspersoner tillika rösträknare, förbundsordförande, förbundsstyrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant, juridisk nämnd och tävlingsnämnd enligt SVBF:s stadgar. 

I Valberedningens ansvarsområden ingår att självständigt: 

 • Planera och genomföra sina sammanträden
 • Fortlöpande granska de förtroendevaldas arbete med hänsyn till RF:s och SVBF:s verksamhet
 • Samverka med distriktens valberedningar

Bearbeta inkomna förslag och analysera dem utifrån kriterierna:

 • geografisk spridning
 • företagskontakter
 • förmågan att arbeta strategiskt samt visionärt
 • samarbetsförmåga (lagarbete)
 • föreningserfarenhet
 • jämställdhet
 • lyhördhet
 • livserfarenhet
 • kompetens

Förslagsrätt och kandidatnominering ska följa stadgarna kap 4 § 2-3. Alla personer som blir nominerade ska meddelas om argument för eller emot vidare nominering. Beslut som valberedningen fattar ska först meddelas den/de som beslutet gäller. Därefter kan beslutet meddelas övriga intressenter. Valberedningen erhåller nödvändigt kanslistöd, med av generalsekreteraren utsedd handläggare för sin verksamhet. 

Denna ansvarsbeskrivning är reviderad av Förbundsstyrelsen 2014-08-16 och gäller tills annat beslut fattas.

Ansvarsbeskrivning för Valberedningen i pdf-format

Uppdaterad: 2017-05-11 12:59

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

VI STÖDER:

volleybollmotcancer

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-640 30 50
E-post: This is a mailto link

Se all info