Hoppa till sidans innehåll

Ansvarsbeskrivning för Tävlingsledningen (TL)


Tävlingsledningen består av minst tre personer som utses av generalsekreteraren.

Tävlingsledningen

 • leder och administrerar SVBF:s tävlingsverksamhet
 • ser till att SVBF:s reglementen och bestämmelser efterföljs på alla nivåer 
 • hanterar administrativa ärenden
 • hanterar och beslutar i frågor gällande domartillsättning
 • hanterar och beslutar i frågor gällande upp- och nedflyttning i serier
 • hanterar och beslutar i frågor gällande wild cards
 • hanterar och beslutar i frågor gällande resultatrapportering
 • hanterar och beslutar i frågor gällande utmärkelser till ”årets spelare”
 • hanterar ärenden gällande historik och statistik
 • hanterar frågor gällande spelregler
 • beslutar i ärenden som avviker från regler och bestämmelser
 • beslutar om sanktion mot part som inte följer regler och bestämmelser 

Rutiner för ärenden som kräver beslut om sanktion mot förening

 1. TL blir varse om händelse genom en protest/inlaga
 2. TL begär in yttrande från samtliga inblandade parter
 3. TL behandlar ärendet
 4. TL delger beslut

Vid större ärenden skall även generalsekreteraren/ansvarig tjänsteman informeras, innan parterna får beslutet. Beslut ska tas så fort det anses möjligt.

Hantering av licenskontroll, matchflytt och övriga löpande ärenden behandlas effektivare och utan ovanstående manual

Tävlingsledningens beslut kan överklagas till Tävlingsnämnden.

Beslut som Tävlingsledningen fattar ska meddelas den/de som beslutet gäller och därefter kan beslutet meddelas övriga intressenter.

I TL:s ansvarsområden ingår att självständigt

 • Planera och genomföra sina sammanträden, normalt en gång per vecka
 • Fatta beslut i ärenden som gäller området tävling
 • Protokollföra beslut
 • Beslut som tas mellan möten tas till kommande protokoll
 • Tolka SVBF:s tävlingsbestämmelser
 • Årligen föreslå revidering av SVBF:s tävlingsbestämmelser

Denna ansvarsbeskrivning är fastställd av förbundsstyrelsen 2008-05-29 och reviderad 2014-08-16 och gäller tills annat beslut fattas. 

Ansvarsbeskrivning för Tävlingsledningen i pdf-format

Ansvarsbeskrivning för Tävlingsledningen i pdf-format

Uppdaterad: 2017-05-11 12:57

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

VI STÖDER:

volleybollmotcancer

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-640 30 50
E-post: This is a mailto link

Se all info