Hoppa till sidans innehåll

Ansvarsbeskrivning för Juridiska Nämnden (JN)


Juridiska Nämnden är Svenska Volleybollförbundets högsta beslutande organ i de frågor som beskrivs i § 14 i Riksidrottsförbundets stadgar och § 27 i SVBF:s stadgar. 

I Juridiska Nämndens ansvarsområden ingår:

Självständigt

Planera och genomföra sina sammanträden.

Fortlöpande granska SVBF:s stadgar med hänsyn till RF:s och SVBF:s verksamhet och ge förslag till stadgeändringar.

Följa den idrottsjuridiska utvecklingen i Sverige och göra förbundsstyrelsen uppmärksam på de frågor av intresse för SVBF som uppkommer.

Fatta beslut i ärenden om bestraffning enligt 14 kap i RF:s stadgar. 

Juridiska Nämnden ska dock med eget förslag till beslut till förbundsstyrelsen överlämna ärende av stor principiell betydelse, ärende som rör uteslutning av klubb eller annat ärende där särskilda skäl talar för att förbundsstyrelsen beslutar i ärendet.

Beslut som Juridiska Nämnden fattar enligt § 14 i RF:s stadgar ska först meddelas den/de som beslutet gäller. Därefter meddelas förbundsstyrelsen och generalsekreteraren/ansvarig tjänsteman. Därefter kan beslutet meddelas övriga intressenter.

På begäran

På begäran ska JN:

Biträda förbundsstyrelsen i frågor angående tillämpning av RF:s stadgar.

Biträda förbundsstyrelsen med förslag till yttranden till domstolar och andra myndigheter.

Biträda SVBF med granskning av civilrättsliga avtal och annan juridisk rådgivning.

Juridiska Nämnden ska inom sig utse en vice ordförande.

Juridiska Nämnden erhåller nödvändigt kanslistöd, med av generalsekreteraren utsedd handläggare för verksamheten.

Denna ansvarsbeskrivning är reviderad av Förbundsstyrelsen 2014-08-16 och gäller tills annat beslut fattas.

Ansvarsbeskrivning för Juridiska Nämnden (JN) pdf-format

Uppdaterad: 2017-05-11 12:56

bu_ramlinje-1

vb_ramlinje-1

bv_ramlinje-1

sv_ramlinje-1

FÖRBUNDSSPONSORER

mikasa_ramlinje

VI STÖDER:

volleybollmotcancer

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-640 30 50
E-post: This is a mailto link

Se all info