Hoppa till sidans innehåll

Tävlingsbestämmelser beachvolley 2018


Gäller 2018-01-01 - 2018-12 31

Fastställda av förbundsstyrelsen 24 oktober 2017

Tävlingsbestämmelser beachvolley 2018 i sin helhet (pdf-format) 

 

Innehåll

§ 1 Officiell tävling

§ 2 Tävlingsverksamhet 

§ 3 Distriktens tävlingsverksamhet 

§ 4 Tävlingsklasser 

§ 5 Näthöjder 

§ 6 Tävlingsformer – Dam och Herrseniorer 

§ 7 Tävlingsformer Mixed

§ 8 Tävlingsformer Barn och Ungdomar 

§ 9 Tävlingsformer Veteraner 

§ 10 Tävlingsformer – övriga tävlingar 

§ 11 Deltagande i rankinggrundande tävlingar 

§ 12 Entrypoäng

§ 13 Rankingpoäng

§ 14 Seedning

§ 15 Sanktion

§ 16 Licens.

§ 17 Representation.

§ 18 Övergång

§ 19 Försäkring

§ 20 Doping

§ 21 Tävlingsvecka. 

§ 22 Tävlingsperiod

§ 23 Ledighet på grund av graviditet 

§ 24 Gruppspel

§ 25 Slutspel 

§ 26 Resultat och rankinguppdatering

§ 27 Tävlingsledning, tävlingsjury och överdomare

§ 28 Matchprotokoll 

§ 29 Utrustning och spelområde

§ 30 Walk Over (WO) 

§ 31 Dispenser 

§ 32 Domartillsättning

§ 33 Betalning av domare

§ 34 Deltagande i utländsk tävling

§ 35 Protest angående spelregler och domslut 

§ 36 Osportsligt uppträdande

§ 37 Prispengar 

§ 38 Landskamper 

§ 39 Spel och dobbel 

§ 40 Revidering av dessa Tävlingsbestämmelser 

 

Bilaga 1 - Regionindelning

Bilaga 2 - Rankingskalor för Open

Bilaga 3 - Rankingskalor för Challenger 

Bilaga 4 - Rankingskalor för SBT

Bilaga 5 - Internationella rankingpoäng

Bilaga 6 - Gruppspelsscheman

§ 1 Officiell tävling

En officiell tävling är en tävling som sanktionerats av Internationella Volleybollförbundet eller av dess tillhörande förbund, Svenska Volleybollförbundet, distrikt eller av medlemsföreningar.

§ 2 Tävlingsverksamhet

Tävlingsverksamheten omfattar rankinggrundande tävlingar med licenskrav för seniorer, veteraner och ungdomar. Medlemsföreningar arrangerar tävlingar som måste vara sanktionerade av Svenska Volleybollförbundet. Se undantag § 3.

Medlemsförening och distrikt kan ansöka om sanktion för att arrangera tävlingar för icke licensierade spelare.

§ 3 Distriktens tävlingsverksamhet

Distriktens tävlingsverksamhet består av Distriktsmästerskap för seniorer, veteraner och ungdomar. förutom Distriktsmästerskap kan distrikten arrangera tävlingar som är öppna bara inom det egna distriktet utan att ansöka om sanktion hos Svenska Volleybollförbundet.

§ 4 Tävlingsklasser

Seniorklasserna benämns Damer (D), Herrar (H) och Mixed (M).

I ungdomsklasserna; Under 23 (U23 D/H/M), Junior (U20 D/H/M), Ungdom (U18 F/P/M), Pojk-Flick (U16 F/P/M) och Minior (Mini F/Ö).

I veteranklasserna; Damer (D), Herrar (H), Mixed (M), Övriga (Ö). 

Seniorer, Dam och Herr

Tävlingsklass

Åldersklass, alla åldrar

D/H

Open Grön 

D/H

Open Svart

D/H

Challenger 

D/H

Swedish Beach Tour  

D/H

Swedish Beach Tour Master  

D/H

Swedish Beach Tour Final  

D/H

Svenska Mästerskapen  

Tävlingsklass

Åldersklass, det födelseår som är äldst i tävlingsklassen

Under 23 D/H

D96, H96, M96

 

Seniorer, Mixed

Tävlingsklass

Åldersklass, alla åldrar

M

 Mixed

 

 

Barn och Ungdom

Tävlingsklass

Åldersklass, det födelseår som är äldst i tävlingsklassen

Junior (J)

D99, H99 och M99

Ungdom (U)

F01, P01 och M01

Pojk-Flick (PF)

F03, P03 och M03

Tävlingsklass

Åldersklass, det födelseår som är äldst i tävlingsklassen

Minior (Mini)

F04 och Ö04 - Svart

Minior (Mini)

F04 och Ö04 - Röd

Minior (Mini)

F04 och Ö04 – Grön/Blå

Veteraner

Tävlingsklass

Åldersklass, det födelseår som är yngst i tävlingsklassen

+35

D82, H82 och M82

+40

D77, H77 och M77

+45

D72, H72 och M72

+50

D67, H67 och M67

+55

D62, H62 och M62

+60

D57, H57 och M57

+65

D52, H52 och M52

+70

Ö47

Man har alltid rätt att spela i den/de åldersklasser man har åldern inne för. I ungdomssammanhang kan man spela i äldre klasser och i veteransammanhang i yngre. Oavsett ålder kan man spela i seniorklass.

§ 5 Näthöjder

Åldersklass

H/P

D/F

M/Ö

Senior/U23/Veteran/Junior

243 cm

224 cm

235 cm

Ungdom

235 cm

218 cm

224 cm

Pojk-Flick

224 cm

210 cm

218 cm

Miniorer Svart

218 cm

210 cm

210 cm

Miniorer Röd

210 cm

210 cm

210 cm

Miniorer Grön/Blå

200 cm

200 cm

200 cm

§ 6 Tävlingsformer – Dam och Herrseniorer

6.1                 Gemensamma riktlinjer för tävlingar

Medlemsförening ansöker om sanktion. Se § 15

Sanktionerade tävlingar publiceras i säsongskalendern.

Krav på lokal tävlingsledning som helst inte deltar som spelare i tävlingen. Se § 27

Friområde mellan banor bör vara minst 3 meter.

Vid spel inomhus ska takhöjden vara minst 7 meter.

Matchprotokoll ska användas.

Linjer och antenner i enlighet med spelets regler.

Mikasa VLS 300 är den matchboll som ska användas.

Spelarna ska ha vårdad klädsel, helst likvärdig klädsel inom laget.

Endast spelare med giltig beachvolleylicens har rätt att delta i rankinggrundande tävlingar. Se § 16

Anmälningarna görs via webblösning och publiceras i säsongskalendern.

Deadline för anmälan publiceras i säsongskalendern.

Seedning baseras på entrypoäng. Se § 12

Domaruppdragen tilldelas lagen enligt fastställd mall. Se § 32

Spelschema publiceras via säsongskalendern.

Resultat redovisas löpande under tävlingen.

Rankingpoäng utdelas beroende på slutplacering.

Rankingen uppdateras efter aktuell tävlingsperiods slut. Se § 22

Arrangerande förening ska kommunicera prispengar för respektive klass och placering i säsongskalendern i förväg. Se § 37

Anmälningstider

Deadline för anmälan är alltid samma vecka som aktuell deltävling, med undantag för en del SM-klasser med tidigare anmälan. Detta kommuniceras via säsongskalendern.

 Turnering

Deadline

Svenska Mästerskapen 

Måndag 00.01

Swedish Beach Tour Final 

Måndag 00.01

Swedish Beach Tour Master 

Måndag 00.01

Swedish Beach Tour 

Måndag 00.01

Challenger 

Måndag 22:00

Open Svart 

Onsdag 22:00

Open Grön 

Onsdag 22:00

Mixed

Onsdag 22:00

Barn och Ungdom

Onsdag 22:00

Veteran

Onsdag 22:00

Giltig anmälan

Anmälningar ska göras i det administrativa systemet.

Enbart de lag som består av två spelare när anmälningstiden gått ut är anmälda.

Arrangerande förening ska kommunicera deadline och metod för betalning av anmälningsavgiften i säsongskalendern.

Arrangerande förening har rätt att utesluta lag ur startfältet som inte betalat anmälningsavgiften i enlighet med information publicerad i säsongskalendern.

Dubbla anmälningar

Det är endast tillåtet att vara anmäld till en tävling per person och tävlingsvecka, undantag för Open Grön « och Open Svart ««, se under respektive tävlingsform nedan.

Korrekt avanmälan

Avanmälan ska meddelas till respektive arrangör omgående efter det att skälet för avanmälan uppstått. Arrangören ska verkställa avanmälan i det administrativa systemet så snart det är känt.

Före anmälningstidens utgång kan lag avanmäla sig från tävlingen i det administrativa systemet.

Efter anmälningstidens utgång är giltiga skäl för avanmälan:

 • Minst en spelare blivit sjuk, råkat ut för ett olycksfall eller motsvarande för nära anhöriga. Läkarintyg behöver inte uppvisas.
 • Laget/en spelare har kommit med på en tävling på högre nivå.
 • Laget/en spelare ska spela en internationell turnering.

Vid avanmälan av lag har arrangerande förening rätt att ta in ersättningslag. I första hand reservlag och i andra hand oanmälda lag där båda spelarna har giltig licens.

Vid ogiltig avanmälan betalas anmälningsavgiften inte tillbaka.

Partnerbyte

Spelare har inte rätt att byta spelpartner under tävlingens gång.

Efter att anmälningstiden gått ut är det enbart tillåtet att byta spelpartner genom en korrekt avanmälan.

Partnerbyte måste aviseras till den arrangerande föreningen senast klockan 16.00 kvällen innan aktuell tävling startar. Eventuella reservlag som påverkas av förändringar i startfältet ska informeras omgående.

Partnerbyte på plats vid tekniska mötet är inte tillåtet.

Dubbla partnerbyten, d.v.s. att ingen av spelarna i ursprungslaget finns kvar är inte tillåtet.

Den nya lagkonstellationen måste ha tillräckligt med entrypoäng för att ta plats på de nivåer där entrypoäng används för att bestämma startfältet. Seedningen i tävlingen revideras efter de nya förutsättningarna.

Arrangören ska verkställa partnerbyten i det administrativa systemet så snart det är känt.

Om den nya partnern är anmäld till samma tävling med annan spelare stryks detta lags anmälan till tävlingen efter det att partnerbytet godkänts.

På Open Grön « och Open Svart «« går det alltid att göra partnerbyte.

 • Lag som finns med i startfältet och tvingas till partnerbyte ska behålla sin plats i turneringen.
 • Lag som byter partner innan anmälningstidens utgång blir placerade i anmälningsordningen med nytt datum och ny tid för sin anmälan.

Seedningen revideras efter de nya förutsättningarna.

Efteranmälningar

Arrangören avgör om man kan ta emot anmälningar efter att anmälningstiden gått ut. Dessa efteranmälningar läggs in i det administrativa systemet så snart det är känt.

Lag som är anmälda innan anmälningstiden gått ut kan inte hamna utanför startfältet p.g.a efteranmälda lag.

6.2                 Open Grön «

Detta är den första och lägsta nivån av rankinggrundande beachvolleytävlingar.

Deadline för anmälan är onsdag 22:00 och startfältet ska presenteras senast torsdag samma vecka som aktuell deltävling.

Lag får inte ha mer än 60 entrypoäng för att delta.

För att rankingpoäng ska delas ut ska minst fyra lag ha genomfört aktuell tävling.

Rankingpoäng delas ut enligt skalan för Open Grön « i Se Bilaga 2 - Rankingskalor för Open.

 Gruppspel med tre- eller fyrlagsgrupper beroende på antal lag och enligt fastställd mall. Se § 24

Slutspel med singeleliminering, och helst ytterligare placeringsmatcher. Se § 25

För spelare som har reservplats i Challenger ««« eller högre gäller:

Spelare har rätt att delta i Open Grön « om förändringar efter fastställt startfält på den högre tävlingsnivån innebär att laget kommer in på den högre tävlingsnivån.

Ingen begränsning i antalet tävlingar som kan få sanktion per tävlingsvecka.

Nivån på avgiften fastställs av arrangören med maxgräns på 500 kr.

6.3                 Open Svart ««

Detta är den andra och näst lägsta nivån av rankinggrundande beachvolleytävlingar.

Deadline för anmälan är onsdag 22:00 och startfältet ska presenteras senast torsdag samma vecka som aktuell deltävling.

För att rankingpoäng ska delas ut ska minst fyra lag ha genomfört aktuell tävling.

Rankingpoäng delas ut enligt skalorna för Open Svart «« i Bilaga 2 - Rankingskalor för Open.

Startfält baseras på anmälningstid, ”först till kvarn”, och publiceras i säsongskalender

Gruppspel med tre- eller fyrlagsgrupper beroende på antal lag och enligt fastställd mall. Se § 24

Slutspel med singeleliminering, och helst ytterligare placeringsmatcher. Se § 25

För spelare som har reservplats i Challenger ««« eller högre gäller:

Spelare har rätt att delta i Open Svart «« om förändringar efter fastställt startfält på den högre tävlingsnivån innebär att laget kommer in på den högre tävlingsnivån.

Högst två tävlingar per kön, tävlingsvecka och region kan sanktioneras.

En indelning i fyra olika geografiska regioner är gjord, se Bilaga 1 - Regionindelning.

Nivån på avgiften fastställs av arrangören med maxgräns på 500 kr.

Garantiplatser till Challenger «««

Vinnare av Open Svart «« kan bli garanterad plats på Challenger ««« kommande tävlingsvecka.

Totalt sett kan två lag från Open Svart «« omfattas av garantin.

Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller genom byte av partner.

För att kunna få en garantiplats ska laget ha gjort en giltig anmälan till aktuell Challenger «««.

Vilka Open Svart «« tävlingar som genererar garantiplats och till vilka Challenger ««« tävlingar anges i säsongskalendern och gäller tävlingsperiod 4 till 14.

6.4                 Challenger «««

Detta är den tredje nivån av rankinggrundande beachvolleytävlingar.

Deadline för anmälan är måndag 22:00 och startfältet ska senast presenteras tisdag samma vecka som aktuell tävling.

Det är endast tillåtet att vara anmäld till en tävling per person och tävlingsvecka.

Rankingpoäng delas ut enligt Bilaga 3 - Rankingskalor för Challenger.

För att rankingpoäng ska delas ut ska minst sex lag ha genomfört aktuell tävling.

Startfält baseras på entrypoäng och publiceras i säsongskalender. Se § 13

I startfältet kan det finnas ett garantilag från Open Svart ««Se § 6.3

Slutspel med singeleliminering. Se § 25

Önskemål om legitimerad förstedomare i semi- och finaler

Högst två tävlingar per kön och tävlingsvecka kan sanktioneras.

Nivån på avgiften fastställs av arrangören med maxgräns på 600 kr.

Arrangören ansvarar för att kontrollera om något anmält lag har garantiplats.

Öppen för 12 lag per tävlingsklass

                 16 lag per tävlingsklass via dispens

Challenger «««-tävlingar ska helst genomföras på fyra banor. Genomförs en tävling med fler än 12 lag ska det vara fyra banor per tävlingsklass för att sanktion ska beviljas.

Wild card

Arrangören är ansvarig för beslut avseende wild card.

Det finns två typer av wild card; nationellt och lokalt. Maximalt ett lag per typ kan tilldelas wild card.

Nationellt wild card lottas in på seedningsplats 5-8.

Nationella wild card kan endast tilldelas lag som kan förväntas ta sig till minst semifinal i aktuell tävling eller är ett ungt satsande lag som kan förväntas vinna minst en match.

Lokalt wild card kan endast tilldelas lag där minst en spelare tillhör arrangörsföreningen, annan förening med lokal anknytning eller som bor eller är uppväxt på orten.

Lokalt wild card lottas in på seedningsplats 9-12.

Förutsättning för att kunna bli beviljad wild card.

Ansökan ska skickas in till arrangören via e-post före anmälningstidens utgång.

Korrekt anmälan till aktuell tävling ska vara gjord innan deadline för att ett wild card ska kunna beviljas.

Beviljat wild card ska finnas med i startfältet när detta publiceras. (Tisdag samma vecka som aktuell tävling)

Arrangören meddelar tilldelade wild cards till SVBF genom e-post till This is a mailto link

Lag som genom sina entrypoäng redan kvalificerat sig för tävlingen kan inte erhålla wild card.

Garantiplatser till Swedish Beach Tour «««« / Swedish Beach Tour Master «««««

Swedish Beach Tour «««« / Swedish Beach Tour Master ««««« kallas SBT i resten av 6.4.

Information om vilka Challenger «««-tävlingar som ger platser till respektive SBT kommuniceras ut via säsongskalendern.

Undantag:

Om det är färre lag på en direkt följande (intilliggnde helger) SBT än nästkommande SBT delas inte kvalplatser ut från Challenger ««« till den senare.

Ex: Om en SBT 16-lagstävling följs av en SBT 12-lagstävling delas ingen garantiplats ut till den senare.

Förutsättning för garantiplats är att anmälan är gjord innan deadline för aktuell SBT.

Totalt kan ett lag per Challenger ««« erhålla garantiplats till SBT. Om det vinnande laget kommer in på entrypoäng eller inte anmäler sig går garantiplatsen till förlorande finallag.

Spelare i lag som erhållit garantiplats ska uppfylla kriterierna för spel på SBT enligt § 6.5/6.6.

Garantiplatsen kan inte överlåtas på annat lag eller via byte av partner.

6.5                 Swedish Beach Tour «««« och Swedish Beach Tour Master «««««

Vad som gäller för dessa nivåer kommer förbundsstyrelsen att fatta beslut om under första delen av 2018.

Deadline för anmälan är måndag 00:01 och startfältet ska senast presenteras måndag samma vecka som aktuell deltävling.

I startfältet kan det finnas garantilag från Challenger ««« enligt § 6.4

Anmälningsavgiften ska betalas inom ett dygn efter att startfältet är fastställt.

Rankingpoäng delas ut enligt Bilaga 4 - Rankingskalor för SBT.

Laget ska innehålla minst en svensk medborgare. Undantag via wild card, se nedan.

Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer som spelaren ska ha erhållit senast kalenderåret innan. Personbevis ska skickas in till Tävlingsledningen, This is a mailto link, för godkännande.

Arrangören ansvarar för att kontrollera om något anmält lag har garantiplats.

Wild card

Förutsättning för att kunna bli beviljad wild card.

Wild card-ansökan för Swedish Beach Tour «««« och Swedish Beach Tour Master ««««« ska skickas in till wild card-kommittén (This is a mailto link) innan anmälningstiden går ut för aktuell tävling.

Anmälan till aktuell tävling ska vara gjord innan deadline för att ett wild card ska kunna beviljas för nationella lag. Undantag för ansökningar där båda spelarna är utländska, se nedan.

Beviljade wild cards ska finnas med i startfältet när detta publiceras.

I samband med beslut om tilldelning av wild card ska även seedningen för det aktuella laget fastställas.

Nationella wild cards

Tilldelandet av nationella wild cards beslutas i samband med att startfältet fastställs för aktuell deltävling och publiceras i startfältet. Om ett lag som ansökt om wild card kvalificerar sig genom entrypoäng behandlas inte deras ansökan.

Tilldelningen av wild card sker efter beslut av tävlingsledning eller av wild card-kommittén. Vid tilldelning av nationella wild cards kan unga och/eller lokala lag komma att prioriteras.

Utländska wild cards

Ansökan av utländska wild cards (där minst en spelare är utländsk) ska helst göras minst tre veckor före aktuell deltävling genom e-post ställd till This is a mailto link.

Vid inkomna ansökningar av utländska wild card kan beslut fattas tidigare eller senare än ovannämnda tidsramar för att ge flexibilitet till de sökande. Beslut om tilldelning av utländska wild card ska kommuniceras till arrangören och spelarna direkt efter att beslut har tagits, dock senast tre dygn innan svenska anmälningstiden går ut för aktuell tävling.

6.6                 Swedish Beach Tour Final ««««««

Denna nivå av rankinggrundande beachvolleytävlingar gäller för Swedish Beach tourfinal. Vad som gäller för denna nivå kommer förbundsstyrelsen att fatta beslut om under första delen av 2018.

Deadline för anmälan är måndag 00:01 och startfältet ska presenteras måndag samma vecka som aktuell deltävling.

Anmälningsavgiften ska betalas inom ett dygn efter att startfältet är fastställt.

Rankingpoäng delas ut enligt skalorna i Bilaga 4 - Rankingskalor för SBT.

Laget ska innehålla minst en svensk medborgare.

Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer som spelaren ska ha erhållit senast kalenderåret innan. Personbevis ska skickas in till Tävlingsledningen, This is a mailto link, för godkännande

6.7                 Svenska Mästerskapen (SM) «««««««

Detta är den högsta nivån av rankinggrundande beachvolleytävlingar.

Öppen för minst 32 lag per tävlingsklass

2 lag per tävlingsklass är avsatta för finallagen i Junior-SM. (Om ena eller båda finallagen redan är kvalificerade genom sina entrypoäng samt är korrekt anmälda alternativt tackar nej till sin garantiplats tilldelas den/dessa platsen/r till reservlag/en med högst entrypoäng)

Deadline för anmälan är måndag 00:01 samma vecka som SM.

Startfältet presenteras måndag samma vecka som tävlingen (Alla lag utom två som är avsatta för finallagen i Junior-SM).

Anmälningsavgiften ska betalas inom ett dygn efter att startfältet är fastställt.

Rankingpoäng delas ut enligt Bilaga 4 - Rankingskalor för SBT..

Laget ska innehålla minst en svensk medborgare.

Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer som spelaren ska ha erhållit senast kalenderåret innan. Personbevis ska skickas in till Tävlingsledningen, This is a mailto link, för godkännande.

Central tävlingsledning. Se § 27

Överdomare och en tävlingsjury. Se § 27

Friområde mellan banor ska vara 5 meter eller mer

Domarstol vid samtliga banor

Spelarna ska ha färgade fotledsband för att skilja dem åt

Spelarna ska ha vårdad klädsel och önskvärt att spelarna har likvärdig klädsel

Startfält och seedning baseras på entrypoäng och publiceras i säsongskalender. Se § 15

Svenska Volleybollförbundet bestämmer tillsammans med arrangören om spelformen

Kommuniceras via säsongskalendern

Tillsättning av domare på SM görs av Svenska Volleybollförbundet. Tillsättning av förstedomare sker till samtliga matcher.

Spelschema publiceras via säsongskalendern.

Resultat redovisas löpande under tävlingen

Prisceremonin ska bestämmas tillsammans med arrangören

                         Finallagen ska medverka

                         Tredjeplats, om dessa premieras, ska ske i direkt anslutning till spelad semifinal

6.8                 U23-SM

Ett U23-SM arrangeras årligen. 

Deadline för anmälan är måndag 00:01 samma vecka som tävlingen.

Anmälningsavgiften ska betalas inom ett dygn efter att startfältet är fastställt. 

Startfältet presenteras måndag samma vecka som tävlingen.

Rankingpoäng delas ut enligt Bilaga 2 - Rankingskalor för Open under skalorna för Open Svart ««.

Laget ska innehålla minst en svensk medborgare.

Om laget består av enbart en svensk medborgare ska den andra spelaren vara en person med permanent uppehållstillstånd och svenskt personnummer som spelaren ska ha erhållit senast kalenderåret innan. Personbevis ska skickas in till Tävlingsledningen, This is a mailto link, för godkännande

Central tävlingsledning. Se § 27

Överdomare och en tävlingsjury. Se § 27

Startfält baseras på entrypoäng och publiceras i säsongskalender, måndag samma vecka som tävlingen. Se § 12

Seedning baseras på entrypoäng. Se § 14

Svenska Volleybollförbundet bestämmer tillsammans med arrangören om spelformen

                         Kommuniceras via säsongskalendern

Spelschema publiceras via säsongskalendern

§ 7 Tävlingsformer Mixed

7.1                 Mixedtävling

Ett mixed-lag består av en kvinna och en man.

Gemensamma riktlinjer enligt. Se § 6.1

Startfält baseras på anmälningstid, ”först till kvarn”, och publiceras i säsongskalender, torsdag samma vecka som tävlingen.

Seedning baseras på mixedentrypoäng. Se § 13.

För att rankingpoäng ska delas ut ska minst fyra lag ha genomfört aktuell tävling

Rankingpoäng delas ut enligt skalorna för Open Svart «« i Bilaga 2 - Rankingskalor för Open.

Gruppspel beroende på antal lag och enligt fastställd mall. Se § 24

Slutspel med singeleliminering. Se § 25

Domaruppdragen tilldelas lagen enligt fastställd mall. Se § 32

7.2                 Mixed-SM

Öppen för minst 32 lag.

Startfält och seedning baseras på mixedentrypoäng. Se § 13.

Startfältet publiceras måndag samma vecka som tävling.

Svenska Volleybollförbundet bestämmer tillsammans med arrangören om spelformen.

Rankingpoäng delas ut enligt skalorna för Senior-SM i Bilaga 4 - Rankingskalor för SBT.

§ 8 Tävlingsformer Barn och Ungdomar

8.1                 Barn och ungdomstävlingar

Sanktionerade ungdomstävlingar är rankinggrundande. Dessa kommuniceras via säsongskalendern.

Genomförs i de tävlings- och åldersklasser som arrangörsföreningen beviljats sanktion för.

Samtliga lag med ungdomsrankingpoäng ska seedas i tävlingen efter sin ungdomsrankingpoäng där laget med flest rankingpoäng seedas etta och så vidare. Lag utan rankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”.

För att rankingpoäng ska delas ut ska minst fyra lag ha genomfört aktuell tävling.

Rankingpoäng från Junior- och Ungdomstävlingar delas ut enligt skalan för Open Grön « i Bilaga 2 - Rankingskalor för Open, utom för Junior- och Ungdoms-SM då skalan för Open Svart «« i samma bilaga används.

Ungdomar blir tilldelade rankingpoäng i aktuell ungdomsklass. Därutöver tilldelas även rankingpoäng i övriga ungdomsklasser som spelaren har rätt att delta i, samt för senior.

8.2                 Junior-SM

Svenska Volleybollförbundet bestämmer tillsammans med arrangören om spelformen. Ska kommuniceras via säsongskalendern.

Kvalificerande till Junior-SM är erhållna ungdomsrankingpoäng i sanktionerade juniortävlingar och samtliga rankinggrundande seniortävlingar.

Efter anmälningstidens utgång fastställs det preliminära startfältet.

Samtliga lag med ungdomsrankingpoäng ska seedas i tävlingen efter sin ranking där laget med flest rankingpoäng seedas etta och så vidare. Lag utan rankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

8.3                 Ungdoms-SM

Svenska Volleybollförbundet bestämmer tillsammans med arrangören om spelformen. Ska kommuniceras via säsongskalendern.

Kvalificerande till Ungdoms-SM är erhållna rankingpoäng i sanktionerade ungdomstävlingar och samtliga rankinggrundande seniortävlingar.

8.4                 PojkFlick-SM

Svenska Volleybollförbundet bestämmer tillsammans med arrangören om spelformen. Ska kommuniceras via säsongskalendern.

Kvalificerande till PojkFlick-SM är erhållna rankingpoäng i sanktionerade PojkFlick-tävlingar och samtliga rankinggrundande seniortävlingar.

Efter anmälningstidens utgång fastställs det preliminära startfältet.

Samtliga lag med rankingpoäng ska seedas i tävlingen efter sin ranking där laget med flest rankingpoäng seedas etta och så vidare. Lag utan rankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

8.5                 Miniortävlingar

Tävlingar arrangeras av föreningen som ansöker om sanktion och kommuniceras via säsongskalendern.

Samtliga spelare ska vara licensierade.

Tävlingar genomförs med gruppspel följt av slutspel i form av nytt gruppspel.

Tävlingar genererar inte rankingpoäng

Först till kvarn vid anmälan

Seedning sker geografiskt

8.5.1              Svart

Två spelare på planen i varje lag. Lag kan innehålla tre spelare och då roterar man in den tredje spelaren när serverätten vinns.

Servemottag med fingerslag är inte tillåtet.

Planens yta är normalstor beachvolleyplan.

Beachvolleyregler gäller.

8.5.2              Röd

Två spelare på planen i varje lag. Lag kan innehålla tre spelare och då roterar man in den tredje spelaren när serverätten vinns.

Servemottag med fingerslag är inte tillåtet.

Planen är 12 meter lång och 8 meter bred med mittlinje vid 6 meter.

Beachvolleyregler gäller.

Vid tävlingar ska tabeller inte visas publikt.

8.5.3              Grön/Blå

Två spelare på planen i varje lag. Lag kan innehålla tre spelare och då roterar man in den tredje spelaren när serverätten vinns.

Planen är 12 meter lång och 8 meter bred med mittlinje vid 6 meter.

All serve ska ske bakom baslinjen.

Servemottag med fingerslag är inte tillåtet

Spelare får fånga andraslaget och kasta en passning, men får inte kasta bollen över nät

Laget får slå över bollen på första, andra eller tredje slaget

Spelas i en gemensam klass pojkar & flickor

Beachvolleyregler gäller i övrigt

Vid tävlingar ska tabeller inte visas publikt.

§ 9 Tävlingsformer Veteraner

Sanktionerade veterantävlingar är rankinggrundande och kommuniceras via säsongskalendern.

Tävlingarna spelas för damer, herrar, mixed respektive öppen i de tävlings- och åldersklasser som arrangörsföreningen beviljats sanktion för.

Samtliga lag i tävlingen seedas efter sina veteranrankingpoäng där laget med flest veteranrankingpoäng seedas etta och så vidare.

Lag utan veteranrankingpoäng placeras in i grupperna utifrån geografisk spridning.

Vid fulltecknad tävling gäller att lagen tas med i anmälningsordning enligt principen ”först till kvarn”.

För att rankingpoäng ska delas ut ska minst fyra lag ha genomfört aktuell tävling.

Rankingpoäng för Veterantävlingar delas ut enligt skalan för Open Grön « i Bilaga 2 - Rankingskalor för Open, förutom i samtliga SM-klasser då skalan för Open Svart «« i samma bilaga används.

Veteraner blir tilldelade rankingpoäng i aktuell veteranklass. Därutöver tilldelas även rankingpoäng för veteraner i övriga veteranklasser som spelaren har rätt att delta i, samt i seniorklassen.

Omvänt gäller också att veteraner som spelar seniortävlingar får seniorrankingpoängen räknade som veteranrankingpoäng i alla veteranklasser som spelaren har rätt att delta i.

9.1                 Veteran-SM

Svenska Volleybollförbundet bestämmer tillsammans med arrangören om spelform.

Kvalificerande till Veteran-SM är erhållna rankingpoäng i sanktionerade veterantävlingar och samtliga rankinggrundande seniortävlingar.

Veteran-SM arrangeras för damer och herrar och mixed i de tävlings- och åldersklasser som Svenska Volleybollförbundet bestämt.

Efter anmälningstidens utgång fastställs det preliminära startfältet.

§ 10 Tävlingsformer – övriga tävlingar

10.1               Övrig tävling

Officiella tävlingar med och utan licenskrav.

10.2               Distriktsmästerskap, DM

Inom varje distrikt bör DM arrangeras. Tävlingen bör omfatta klasser för seniorer, veteraner och ungdomar. DM spelas i gruppspel med tillhörande slutspel med singeleliminering.

Rankingpoäng delas ut enligt skalan för Open Grön « i Bilaga 2 - Rankingskalor för Open.

10.3               Övriga turneringar

Inbjudnings-, uppvisnings- och internationella turneringar där arrangören bjuder in svenska och/eller utländska spelare samt andra turneringar med prispengar måste ske i samråd/samarbete med Svenska Volleybollförbundet/SVEAB. Vid dessa tävlingar ska separata avtal tecknas mellan arrangören och Svenska Volleybollförbundet/SVEAB.

§ 11 Deltagande i rankinggrundande tävlingar

Säsongen för rankinggrundande tävlingar sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Under en tävlingsvecka kan en spelare endast delta på en svensk seniortävling, med följande undantag:

 • En spelare kan delta i flera Open Grön « / Open Svart «« tävlingar under samma tävlingsvecka (men inte på samma dag).
 • Spelare som har reservplats i Challenger ««« eller högre har rätt att delta i Open Grön «/ Open Svart «« om förändringar efter fastställt startfält på den högre tävlingsnivån innebär att laget kommer in på den högre tävlingsnivån.

Ingen begränsning för:

 •  Ungdomstävlingar
 • Veterantävlingar
 • Mixedtävlingar
 • Internationella tävlingar

Lag/spelare som deltar på fler nivåer mister de poäng som erövrats under aktuell Tävlingsperiod.

I säsongskalendern ska framgå hur många lag per klass som tävlingen som mest kan innehålla.

Laget har rätt att få anmälningsavgiften tillbaka om;

 • Laget inte kvalificerat sig till den aktuella tävlingen.
 • Laget har kommit med/fått plats i högre tävlingsnivå och i samband med publicerandet av startfältet meddelat arrangören.
 • Laget gjort en korrekt avanmälan.

Återbetalning av anmälningsavgiften ska ske senast 10 dagar efter genomförd tävling.

§ 12 Entrypoäng

Med entrypoäng avses summan av de 5 bästa resultaten från de senaste 10 tävlingsperioderna före aktuell tävlingsperiod.

Med mixedentrypoäng avses summan av de 5 bästa mixedresultaten från de senaste 10 tävlingsperioderna före aktuell tävlingsperiod plus 10% av spelarnas individuella entrypoäng.

Om flera lag ligger på samma entrypoäng vid anmälningstidens utgång för aktuell tävling används följande kriterier för att skilja dem åt:

1.     Lag med högst Sverigeranking i aktuell tävling. Sverigeranking är summan av de bästa resultaten för varje tävlingsperiod de senaste 16 perioderna.

2.     Lag som innehåller den spelare som har högst entrypoäng/mixedentrypoäng

3.     Lag som innehåller den spelare som har högst Sverigeranking

4.     Lottning

§ 13 Rankingpoäng

Spelare får rankingpoäng för deras resultat i svenska och internationella tävlingar.

Alla giltiga rankingpoäng från de olika tävlingsformerna sammanställs i en rankingtabell, Sverigerankingen.

Ranking finns för seniorer, ungdomar och veteraner. Spelarna blir på så sätt individuellt rankade efter antalet inspelade poäng.

Rankingtabellerna för seniorklasserna gäller under en rullande 365-dagarsperiod.

Ranking för ungdoms- och veteranklasserna gäller under kalenderåret. Efter årsskiftet blir enbart de poäng som tagits i seniortävlingar kvar.

Mixed är en egen klass med separata poäng och rankingtabell.

Spelare som deltar i icke sanktionerad tävling förlorar 50 % av sina rankingpoäng.

§ 14 Seedning

Lagens seedning är baserat på lagens gemensamma entrypoäng.

För Mixedtävlingar lagets gemensamma mixedentrypoäng.

Om flera lag ligger på samma entrypoäng för aktuell tävling används följande kriterier för att skilja dem åt:

1.     Lag med högst Sverigeranking i aktuell tävling

2.     Lag som innehåller den spelare som har högst entrypoäng poäng

3.     Lag som innehåller den spelare som har högst Sverigeranking poäng

4.     Lottning

§ 15 Sanktion

Tillstånd för att arrangera en officiell tävling, sanktion, ges av Svenska Volleybollförbundet. Undantag är tävlingar som enbart riktar sig mot lag inom ett distrikt som då sanktioneras av distrikten i fråga. Sanktion kan sökas av medlemsförening som har fullgjort sina skyldigheter samt är skuldfri gentemot Svenska Volleybollförbundet.

Sanktionsansökan görs genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller och ska innehålla de uppgifter som Svenska Volleybollförbundet kräver. I sanktionsansökan ska start- och planerad sluttid alltid anges.

Sanktion för rankinggrundande och internationella tävlingar ska sökas vid det tillfälle som kommunicerats inför respektive säsong. Sanktionsansökningar kan beviljas även efter detta datum men då kan dubbel avgift tas ut.

För tävlingar som inte är rankinggrundande söks sanktion innan tävlingen startas.

För tävlingar som ställs in men inte meddelats närmaste vardag innan tävlingstillfället kan det utgå en avgift enligt ekonomiska bestämmelserna.

För landskamper och internationella tävlingar ska avtal tecknas med SVEAB/Svenska Volleybollförbundet. Avtal ska även tecknas i andra fall då Svenska Volleybollförbundet så kräver.

Avgifterna faktureras av Svenska Volleybollförbundet enligt ekonomiska bestämmelser.

Om en tävling genomförs utan sanktion uttas en avgift enligt ekonomiska bestämmelser.

§ 16 Licens

Licens krävs för spel i rankinggrundande tävlingar, internationella tävlingar samt DM.

Licens kan bara registreras i föreningar som är medlemmar i Svenska Volleybollförbundet. Licensen är personlig och gäller från registreringsdatumet till och med 31 december.

Om spelaren inte fullgjort sina skyldigheter mot det internationella, europeiska eller Svenska Volleybollförbundet kan sanktioner utfärdas.

Licenskostnader regleras i de ekonomiska bestämmelserna.

Licensiering

Föreningarna licensierar sina spelare genom det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller. Föreningen ansvarar för att spelaren uppfyller kraven för licensiering. Alla licenserade spelare publiceras på spelklarlista på hemsida.

§ 17 Representation

En spelare representerar den förening som spelaren har licens i.

§ 18 Övergång

Spelare kan byta förening. Görs genom en s k övergång. Övergången mellan föreningarna görs i det system som Svenska Volleybollförbundet tillhandahåller, kostnad enligt ekonomiska bestämmelserna.

Om en spelare inte haft licens under minst ett kalenderår kan övergångstypen ”enpartsövergång” användas. Exempel, gäller för spelare som under 2018 senast haft giltig licens 2016.

§ 19 Försäkring

Spelare deltar på egen risk vid såväl träning som tävling. Samtliga spelare med licens

samt de som försäkringsvillkoren omfattar är försäkrade.

§ 20 Doping

Samtliga spelare som deltar i någon form av verksamhet inom Svenska Volleybollförbundet förbinder sig att följa de av Riksidrottsförbundet utfärdade dopingbestämmelserna (www.rf.se). Det åligger deltagaren att själv förvissa sig om innehållet i dessa bestämmelser.

§ 21 Tävlingsvecka

En tävlingsvecka är en kalendervecka (måndag-söndag), förutom då en måndag är en helgdag då den tillhör föregående tävlingsvecka.

Den första speldagen för en turnering bestämmer vilken tävlingsvecka och -period en turnering tillhör (rankingpoäng hamnar i).

§ 22 Tävlingsperiod

En tävlingsperiod är en del av säsongen. Tävlingsperioden kan variera från en till flera tävlingsveckor. Antalet tävlingsveckor i en tävlingsperiod bestäms när tävlingssäsongen fastställs. Året är indelat i 16 tävlingsperioder:

Tävlingsperiod

Veckor

Startdatum

Slutdatum

TP 1

v 01 - v 13

2018-01-01

2018-04-02

TP 2

v 14 - v 20

2018-04-03

2018-05-20

TP 3

v 21 - v 22

2018-05-21

2018-06-03

TP 4

v 23

2018-06-04

2018-06-10

TP 5

v 24 - v 25

2018-06-11

2018-06-24

TP 6

v 26

2018-06-25

2018-07-01

TP 7

v 27

2018-07-02

2018-07-08

TP 8

v 28

2018-07-09

2018-07-15

TP 9

v 29

2018-07-16

2018-07-22

TP 10

v 30

2018-07-23

2018-07-29

TP 11

v 31

2018-07-30

2018-08-05

TP 12

v 32

2018-08-06

2018-08-12

TP 13

v 33

2018-08-13

2018-08-19

TP 14

v 34 - v 35

2018-08-20

2018-09-02

TP 15

v 36 - v 41

2018-09-03

2018-10-14

TP 16

v 42 - v 52

2018-10-15

2018-12-31

En spelare kan delta på olika nivåer under en och samma tävlingsperiod om tävlingsperioden omfattar minst två tävlingsveckor. Det bästa resultatet (högst rankingpoäng) under tävlingsperioden utgör spelarens resultat för den tävlingsperioden.

Sverigerankningen uppdateras efter varje tävlingsperiod.

§ 23 Ledighet på grund av graviditet

Spelare kan, genom ansökan till Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning, begära att frysa sina poäng under högst tolv månader i samband med en graviditet.

Spelare är skyldig att meddela tävlingsledning om spelaren vill avbryta uppehållet tidigare. Deltar spelaren i rankinggrundande tävling innan tolvmånadsperiodens slut regleras rankingpoängen till den tävlingsperiod som spelet återupptogs ifrån. Observera att låsningen försvinner efter det Tävlingsperiodens slut passerats. Exempel: Spelare har låst tom TP 15 och vill avbryta under TP 15. Då låses den upp från och med TP 14 och syns i rankingen från och med TP 16.

Man kan bara göra ett uppehåll för samma graviditet. Spelare måste vara licensierad under graviditetsuppehållet för att poängen skall frysas.

Undantag, spelare som är lediga p.g.a. graviditet ska räknas bort vid uträkningen av snittlagrankingen vid internationellt spel.

§ 24 Gruppspel

Placering i en grupp avgörs genom (större/fler är bättre):

 1. Matchpoäng (vunna matcher).
 2. Setkvot (vunna set delat på förlorade set).
 3. Bollkvot (vunna bollar delat på förlorade bollar).

Kan lagen inte skiljas åt genom ovanstående, sker lottning.

Genomförs gruppspel görs detta genom att lagen möter varandra enligt fastställd mall, s.k. spelnyckel. I Spelnyckeln finns även vilket lag som funktionerar. Exempel: 1-3 (2) = Seedad 1:a i gruppen möter seedad 3:a i gruppen (medan seedad 2 i gruppen är funktionärer).

Se Bilaga 6 - Gruppspelsscheman för mer info om spelschema för olika antal lag i en turnering.

Open Grön « , Mixed, Junior, Ungdom, PojkFlick, Minor samt Veteraner

Spelnyckel trelagsgrupp;

M1: 3-1 (2), M2: 1-2 (3), M3: 2-3 (1)

Spelnyckel fyrlagsgrupp;

M1: 2-4 (1), M2:1-3 (4), M3: 3-4 (2), M4: 1-2 (3), M5: 1-4 (2), M6: 2-3 (1)

Lag som i gruppen är seedad som 1:a och 2:a funktionerar i två gruppspelsmatcher. Lag som är seedad 3:a och 4:a seedad i gruppen funktionerar i en match.

Spelnyckel femlagsgrupp; *

M1: 2-5 (4), M2:4-1 (5), M3: 2-3 (1), M4: 5-4 (3), M5: 3-1 (2),

M6: 4-2 (5), M7: 1-5 (3), M8: 3-4 (2), M9: 1-2 (4), M10: 5-3 (1)

Samtliga lag har två funktionärsuppdrag.

* Femlagsgrupper enbart i undantagsfall.

Open Svart ««

Genomförs enligt fastställd mall. Tre- eller fyrlagsgupper beroende på antalet lag i tävlingen.

Spelnyckel trelagsgrupp;

M1: 3-1 (2), M2: 1-2 (3), M3: 2-3 (1)

Spelnyckel fyrlagsgrupp;

M1: 2-4 (1), M2:1-3 (4), M3: 3-4 (2), M4: 1-2 (3), M5: 1-4 (2), M6 2-3 (4)

Lag som i gruppen är seedad som 2:a och 4:a funktionerar i två gruppspelsmatcher. Lag som är seedad 3:a och 1:a seedad i gruppen funktionerar i en match.

Challenger «««

Spelnyckel trelagsgrupp;

M1: 1-3 (2), M2: 2-1 (3), M3: 3-2 (1)

Spelnyckel fyrlagsgrupp;*   

M1: 2-4 (1), M2: 1-3 (4), M3: 3-4 (2), M4: 2-1 (3), M5: 1-4 (3), M6: 2-3 (4)                             

Spelnyckel tvålagsgrupp:** 

M1: 1-2 (arrangör utser)

* Fyrlagsgrupper används vid tvådagars tävlingar om 16 lag.

** Tvålagsgrupp kan endast komma att användas vid 12-lagstävlingar som inte har fullt antal lag.

Dispens för annat upplägg än den fastställda spelnyckeln kan inte lämnas.

Challenger «««-tävlingar ska helst genomföras på fyra banor. Genomförs en tävling med fler än 12 lag ska det vara fyra banor per tävlingsklass för att sanktion ska beviljas.

Swedish Beach Tour «««« till ««««««

Vad som gäller för dessa nivåer kommer förbundsstyrelsen att fatta beslut om under första delen av 2018.

Svenska Mästerskapen «««««««

Kommuniceras ut via säsongskalendern.

§ 25 Slutspel 

I Open Grön «, Open Svart «« och Challenger ««« är det slutspel med singeleliminering, där arrangören kan erbjuda en B-slutspelsmatch efter A-slutspelets första omgång.

A-slutspelet sker enligt fastställda mallar beroende på antalet lag.

Open Grön «, Open Svart ««, U23-SM, Mixed och Veteraner

Singeleliminering enligt fastställd mall. På SM spelas bronsmatcher.

I den första slutspelsomgången är grupptreor funktionärer. Från andra omgången funktionerar lag som är utslagna efter förlust.

Challenger «««

Singeleliminering med lottning. Lottning görs inför slutspel och ska göras publikt efter att gruppspelet är genomfört. På följande sätt:

                 Ettorna i grupp A och B hamnar på övre respektive undre halvan av slutspelsstegen.

                 Ettorna från grupp C och D lottas in i den övre respektive undre halvan av slutspelsstegen.

                 Tvåorna vars ettor är i den undre halvan av slutspelsstegen lottas in i den övre    slutspelsstegen

                 Tvåorna vars ettor är i den övre halvan av slutspelsstegen lottas in i den under slutspelsstegen

I den första slutspelsomgången är sista laget i gruppen funktionärer. Från andra omgången funktionerar lag som är utslagna efter förlust.

Swedish Beach Tour «««« till ««««««

Vad som gäller för dessa nivåer kommer förbundsstyrelsen att fatta beslut om under första delen av 2018.

Svenska Mästerskapen «««««««

Kommuniceras ut via säsongskalender.

Ungdomsklasser

Slutspel med möjligt placeringsslutspel. Kommuniceras ut via säsongkalendern.  

§ 26 Resultat och rankinguppdatering

Resultat från matcherna oavsett tävling eller tävlingsnivå läggs ut löpande, via webb.

Rankingen ska uppdateras snarast efter genomförd tävling dock senast kl 22.00.

För brister i rapporteringen, som försenar såväl resultat som ranking, kan avgifter tas ut enligt ekonomiska bestämmelserna.

§ 27 Tävlingsledning, tävlingsjury och överdomare

Vid rankinggrundande tävling ska arrangören utse en ansvarig och namngiven tävlingsledare med mobilnummer och e-postadress som ska:

 1. Vara kontakten med de anmälda/deltagande lagen
 2. Vara kontaktperson gentemot Svenska Volleybollförbundet.
 3. Reglera organisatoriska frågor före, under och efter tävlingen.
 4. Fördela funktionärsuppdrag till matcherna.

Tävlingsledare bör inte delta som spelare i aktuell tävling.

Tävlingsjury

Vid Swedish Beach Tour «««« och högre ska en tävlingsjury utses som består av Överdomare, av Svenska Volleybollförbundet utsedd teknisk delegat samt den lokale tävlingsledaren.

Tävlingsjuryns uppgifter består bland annat av:

 1. Behandla protester angående spelregler och domslut.
 2. Behandla protester angående tävlingsbestämmelser.
 3. Behandla och rapportera till tävlingsledning fall av osportsligt uppträdande.

Överdomare

Vid Swedish Beach Tour «««« och högre ska överdomare utses. Vid Open Grön «, Open Svart ««  och Challenger ««« har tävlingsledaren ansvaret att verka som överdomare. Överdomarens uppgift är att:

 1. Kontrollera och godkänna utrustning och spelplan så att de håller godkänd standard och inte utgör någon skaderisk för spelare och funktionärer.
 2. Ingå i tävlingsjury.
 3. Fördela domaruppdrag till matcherna.
 4. Kontrollera att spelarna har vårdad klädsel.

Tävlingsledning

Svenska Volleybollförbundets tävlingsledning är beslutande organ ifråga om spelform, deltagande lag, justering av rankingpoäng, dispensansökningar mm. Nås via This is a mailto link.

§ 28 Matchprotokoll

Vid samtliga matcher ingående i tävlingar med rankingpoäng ska matchprotokoll för beachvolley föras. Domarna, sekreteraren och lagkaptenerna skriver under matchprotokollet. Matchprotokoll finns för utskrift med matchuppgifterna ifyllda via det system som tillhandahålls. Från 2018 kan digitalt förande av matchprotokoll komma att införas.

§ 29 Utrustning och spelområde

Arrangören ska se till att utrustning och spelplan håller godkänd standard och angivna mått. Överdomaren alternativt tävlingsledaren ska kontrollera och godkänna all utrustning samt rapportera eventuella felaktigheter eller brister till tävlingsledning.

§ 30 Walk Over (WO)

Vid match där lag lämnar WO ges motståndarlaget så många poäng som krävs för seger. Då tävlingsjuryn utdömer WO tilldöms laget förlust med 0-21, 0-21 i den aktuella matchen. Om lag lämnar WO på grund av skada ska alltid läkarintyg uppvisas för att laget ska ha rätt att spela nästa match i turneringen. WO kan endast lämnas en gång under en turnering.

Tävlingsledare/tävlingsjury bestämmer om WO ska utdömas. 

§ 31 Dispenser

Arrangör av rankinggrundande tävling får inte besluta om avvikelse från Svenska Volleybollförbundets regler och tävlingsbestämmelser. SVBF beslutar om eventuella dispenser utöver gällande dispensschema.

Dispensansökan ska göras i god tid innan tävlingen och ställs till This is a mailto link Avvikelse från regler och tävlingsbestämmelser får inte offentliggöras förrän beslut om dispens erhållits.

Kopia på SVBF:s beslut skall uppvisas för arrangören vid det tekniska mötet före tävlingen.

Dispens av akut karaktär och som gäller spelare kan sökas på plats hos tävlingsjuryn/tävlingsledare före det tekniska mötet. En sådan tillfällig dispens gäller enbart under den aktuella tävlingen.

I inbjudan till tävling ska erhållna dispenser från tävlingsbestämmelserna anges.

Distrikten har rätt att för sin verksamhet besluta om nödvändiga undantag från dessa tävlingsbestämmelser. Distrikten äger ej rätt att besluta om undantag från representationsbestämmelserna, eller de bestämmelser som även påverkar ett lags eller en spelares rankingpoäng. SVBF äger rätt att upphäva beslutade förändringar.

§ 32 Domartillsättning

Tillsättning av domare till Swedish Beach Tour «««« och högre görs av Svenska Volleybollförbundet och tillsättning av förstedomare sker till samtliga matcher.

För Open Grön «, Open Svart «« och Challenger ««« fördelar arrangören domaruppdragen i matcherna till de lag som spelar i turneringen. Arrangören har möjlighet att ta in externa domare. Arrangören ska vid det tekniska mötet kommunicera ut enligt vilka principer som domaruppdragen i slutspel delas ut.

Rekommenderad princip: Om det spelas en match på den banan där man förlorade, dömer man den.

Deltagande lag förbinder sig i samband med anmälan till tävlingen att döma/funktionera av arrangören anvisade matcher i turneringen.

Lag som inte fullgör sina åtaganden mot arrangören vad gäller dömande och funktionering blir av med 50 % av sina entrypoäng. Tävlingsledning är den instans som fattar beslut och beslut kan enbart tas efter att den arrangerande föreningen har anmält spelaren/na.

§ 33 Betalning av domare

Domararvode, reseersättning samt eventuella traktamenten och logikostnader i samband med domaruppdrag vid Challenger ««« och Open Grön « - Open Svart «« utbetalas senast tio bankdagar efter match/turnering. Om utbetalning inte görs inom stipulerad tid har domaren rätt att efter påminnelse erhålla påminnelseavgift, enligt ekonomiska bestämmelser.

§ 34 Deltagande i utländsk tävling

Deltagande får endast ske i tävlingar som är sanktionerade av FIVB/CEV.

För att delta i utländska tävlingar krävs internationell beachvolleylicens som löses i den egna föreningen.

34.1 Korrekt anmälan

Spelare som avser att delta på World Tour, CEV tävlingar, Nevza och utländsk homologerad nationstour måste anmälas till respektive tävling genom Svenska Volleybollförbundets försorg. Anmälan ska ske via mail och minst ett dygn före anmälningstidens utgång, alltid senast kl 12.00. Ligger sista anmälan på en lördag, söndag eller måndag ska anmälan göras senast torsdag 12.00. Alla kostnader för anmälan, resor och spel m.m. ligger på de enskilda spelarna.

Det är spelarens förenings skyldighet att alla formulär som ska skickas till arrangören och FIVB/CEV, via Svenska Volleybollförbundet, är korrekt ifyllda och inskickade i utsatt tid. Spelarens förening är ansvarig för att stå för eventuella kostnader som kan föreligga ifall spelaren inte handlat på rätt sätt gentemot arrangören.

34.2 Ej korrekt anmälan

Om spelare deltar i sådan tävling utan att vara anmäld genom Svenska Volleybollförbundet utgår inga Svenska rankingpoäng.

34.3 Korrekt avanmälan

Avanmälan från en internationell tävling måste ske senast kl 12.00, svensk tid, två vardagar innan det tekniska mötet i aktuell tävling. Skickas till This is a mailto link inklusive skäl, eventuellt läkarintyg och andra handlingar.

Avanmälan innebär alltid att en administrativ avgift, enligt ekonomiska bestämmelser tas ut av spelarnas förening/ar.

34.4 Rapportering efter tävling

Efter deltagande i internationell tävling skall Svenska volleybollförbundets tävlingsledning ombesörja att de enskilda spelarna får sin svenska rankingpoäng i rätt tävlingsperiod.

34.5 Undantagna från att generera Svenska rankingpoäng

Inga Svenska rankingpoäng utgår vid sk Country Quotaspel tävlingar, utländska nationstourer, övriga tävlingar som inte är homologerade eller på exempelvis tävlingar som riktar sig mot speciella grupper, ex poliser, studenter m fl.

34.6 Internationella rankingpoäng

Se Bilaga 5 - Internationella rankingpoäng.

Svenska rankingpoäng delas ut för spel i internationella turneringar sanktionerade av CEV eller FIVB. De svenska poängen för internationellt spel har justerats för att anpassas till FIVB och CEV:s system.

Svenska Volleybollförbundet förbehåller sig rätten att ändra under pågående säsong om FIVB/CEV justerar sitt regelverk så att det påverkar Sverige eller om skalorna på något sätt är missvisande.

Beroende på hur spelarna är rankade på den svenska entryrankingen (snittlagranking, se nedan) får laget d.v.s. spelarna en grundpoäng. Grundpoängen tilldelas lag oberoende av slutplaceringen i tävlingen och för att kunna få någonting annat än bara grundpoängen måste laget vinna minst en match. Bye-matcher räknas inte som vunnen match.

Vid vunna matcher tilldelas det högsta värdet av grundpoängen eller poängen för placeringen i turneringen enligt Bilaga 5 - Internationella rankingpoäng. Beroende på nivå och storlek av en tävling delas olika rankingpoäng ut.

Snittlagranking

Snittlagrankingen är spelarnas snittranking (medelvärdet av spelarnas entrypoängranking)  delat med två (för att få snittrankingen av laget). 
Förenklat: Snittlagranking = (Entrypoängsranking för spelare 1 + Entrypoängsranking för spelare 2)/4.

Exempel: Laget består av Spelare 1 som är rankad 10:a i Sverige och Spelare 2 som är rankad 11:a i Sverige. Deras snittlagranking för laget blir då 5,25, (10+11)/4 = 5,25. Laget hamnar då i kategori 2, större än 4 men mindre än 6.

Tävlingsperioder då det spelas SBT «««« eller högre ger dubbla grundpoäng. Tävlingsvecka med Nevza ger dubbla grundpoäng.

§ 35 Protest angående spelregler och domslut

Protester gällande domslut och spelregler handläggs av tävlingsjuryn/tävlingsledning.

Protest ska ske skriftligen och innehålla de skäl på vilka protesten grundar sig och vara tävlingsjuryn tillhanda senast 30 minuter efter matchens slut samt åtföljas av en protestavgift, enligt de ekonomiska bestämmelserna. Protestavgiften är förverkad om protesten avslås men återbetalas om protesten beviljas.

Inkommen protest ska omedelbart delges den mot vilken protesten är riktad med begäran om yttrande. Beslut i protestärende ska meddelas skriftligen och vara försett med besvärshänvisning senast en timme efter delgivning.

§ 36 Osportsligt uppträdande

Spelare räknas som deltagare i en tävling från tävlingsstart till tävlingens slut. Spelare som under tävling på ett eller annat sätt uppträder osportsligt gentemot arrangörer, andra spelare, Svenska Volleybollförbundet, media eller annan, kan av tävlingsjuryn/tävlingsledare förpliktas med påföljder. Påföljderna bestäms av Svenska Volleybollförbundet enligt följande hierarki:

Första gången:       Varning utdelas på plats av tävlingsjuryn/tävlingsledare. Rapporteras till tävlingsledning.

Andra gången:       Inga rankingpoäng i tävlingen likaså inga prispengar. Arrangören skall skicka rapport till tävlingsledningen, den felande spelaren skall skriva under denna rapport för att få rätt att inom två dagar ha postat ett yttrande i ärendet till tävlingsledningen. Om spelaren vägrat att skriva på rapporten så skall detta genom ett tillägg tas med i densamma. Spelaren har då förverkat sin rätt att yttra sig i ärendet.

Upprepade förseelser rapporteras till Juridiska nämnden. 

§ 37 Prispengar

Arrangerande förening ska kommunicera prispengar för respektive klass och placering i säsongskalendern i förväg.

 http://www.volleyboll.se/beachvolley/Tavling/ listas föreningarnas kontonummer för att arrangerande förening skall kunna betala ut prispengar.

Arrangör skall inom tio bankdagar efter tävling ha satt in prispengarna på föreningens kontonummer. Arrangören ska samtidigt eller innan betalningen görs specificera belopp, tävling med datum samt vilka spelare som berörs inklusive spelarnas placering till berörda föreningar. Påminnelseavgift enligt ekonomiska bestämmelser.

För tävling på Swedish Beach Tour «««« och högre kan Svenska Volleybollförbundet besluta om alternativa regler för prispengars utbetalning och administration.

§ 38 Landskamper

För att en eller flera matcher ska få benämnas landskamp krävs sanktion från Svenska Volleybollförbundet. Om arrangören inte följer avtalet alternativt om en arrangör benämner en eller flera matcher för landskamp utan att sanktion utfärdats kan Svenska Volleybollförbundet besluta om vite.

Arrangör:

Svenska Volleybollförbundet/SVEAB i samarbete med lokal arrangör

Sanktionsavgift:

Ja, enligt avtal

Övrigt:

Avtal skall tecknas mellan Svenska Volleybollförbundet/SVEAB och arrangören.

§ 39 Spel och dobbel

Berörda parter i en beachvolleymatch, det vill säga spelare, ledare, funktionärer, förtroendevalda och anställda, får inte satsa pengar på eller föra vidare information som kan användas i syfte att spela på den aktuella matchen.

§ 40 Revidering av dessa Tävlingsbestämmelser

Svenska Volleybollförbundet ser till att ett revideringsförslag tas fram. Detta skall under 21 dagars remisstid visas på www.volleyboll.se. Efter remisstiden ansvarar Svenska Volleybollförbundet att tävlingsbestämmelserna färdigställs i ett dokument som läggs för beslut av Förbundsstyrelsens. Bestämmelserna ska vara fastställda 1 november och börjar gälla från 1 januari kommande år. Förbundsstyrelsen äger rätten att göra ändringar i tävlingsbestämmelserna under pågående giltighetstid.

 

Uppdaterad: 09 MAR 2018 20:05 Skribent: Svensk volleyboll

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Trålgränd 2
116 68 Stockholm

Kontakt:
Tel: 086403050
E-post: This is a mailto link

Se all info